Βελτίωση οικονομικού κλίματος τον Ιούλιο

Ο Οικονομικός Δείκτης Συγκυρίας αυξήθηκε κατά 4,5 μονάδες σε σχέση με τον Ιούνιο – Τι συνέβαλε σε αυτό

Βελτίωση του οικονομικού κλίματος σημειώθηκε τον Ιούλιο, σύμφωνα με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Έρευνας Οικονομικής Συγκυρίας για τον μήνα, τον Ιούλιο 2020, το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε, με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να αυξάνεται κατά 4,5 μονάδες σε σύγκριση με τον Ιούνιο.

Η άνοδος του ΔΟΣ, αναφέρεται στο δελτίο «προήλθε από τη διαμόρφωση λιγότερο αρνητικού κλίματος στον τομέα των υπηρεσιών, καθώς και από βελτίωση στην καταναλωτική εμπιστοσύνη».

Στις υπηρεσίες, προστίθεται, οι επιχειρήσεις αξιολόγησαν λιγότερο δυσμενώς τον κύκλο εργασιών του τελευταίου τριμήνου και αναθεώρησαν προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για τον κύκλο εργασιών κατά το επόμενο τρίμηνο, οδηγώντας σε βελτίωση του κλίματος στον τομέα.

Στη μεταποίηση το επιχειρηματικό κλίμα παρέμεινε στα αρνητικά επίπεδα Ιουνίου, αφού η καλυτέρευση των προσδοκιών αντισταθμίστηκε από την επιδείνωση της τρέχουσας κατάστασης, συμπληρώνεται.

Στο λιανικό εμπόριο, συνεχίζει το δελτίο του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών, παρά τη βελτίωση στις προσδοκίες για τις μελλοντικές πωλήσεις, το κλίμα υποχώρησε οριακά λόγω δυσμενέστερων αξιολογήσεων για τις πωλήσεις του τελευταίου τριμήνου και τα τρέχοντα επίπεδα των αποθεμάτων.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Το κλίμα στις κατασκευές επιδεινώθηκε λόγω πιο αρνητικών αξιολογήσεων για τα υπό εξέλιξη έργα και πιο απαισιόδοξων εκτιμήσεων για τον αριθμό των εργαζομένων στον τομέα κατά το επόμενο τρίμηνο, αναφέρεται.

Η άνοδος του καταναλωτικού κλίματος τον Ιούλιο προήλθε κυρίως από λιγότερο απαισιόδοξες εκτιμήσεις των καταναλωτών σχετικά με την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους και της Κύπρου γενικότερα.

Η αβεβαιότητα στους τομείς των υπηρεσιών, των κατασκευών και της μεταποίησης σημείωσε υποχώρηση, με τη μεγαλύτερη μείωση να καταγράφεται στις υπηρεσίες.

Αντίθετα, προστίθεται, η αβεβαιότητα ανάμεσα στις επιχειρήσεις στο λιανικό εμπόριο και ανάμεσα στους καταναλωτές κατέγραψε αύξηση.

«Η αβεβαιότητα σε όλους τους τομείς και ανάμεσα στους καταναλωτές παραμένει σημαντικά αυξημένη συγκριτικά με παρόμοια περίοδο το 2019», αναφέρεται.
 

 
10830
Thumbnail