BoC: Ανακουφίζεται από ΜΕΔ - Κλειστά χαρτιά για αρνητικά επιτόκια

Εμφανής η αισιοδοξία για το μέλλον της Τράπεζας Κύπρου - Το μεγάλο βήμα που απομένει για τα ΜΕΔ

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

Αισιόδοξος ότι έρχονται ακόμα καλύτερες μέρες για την Τράπεζα Κύπρου, εμφανίστηκε ο CEO του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, Πανίκος Νικολάου. Κατά την παρουσίαση χθες των οικονομικών αποτελεσμάτων της Τράπεζας, για το Α' εξάμηνο του '21, ο κ. Νικολάου εξήρε τη στρατηγική που εφαρμόζεται η οποία όπως τόνισε «αποδίδει καρπούς που πλέον είναι εμφανείς, κάτι που αποδεικνύεται από τη βελτίωση της απόδοσής μας, εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων, η οποία διπλασιάστηκε σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο»

Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε χθες καθαρά κέρδη €1 εκ. έναντι ζημιών €126.000 που κατέγραψε το Α' εξάμηνο του προηγούμενου έτους. 

>>> Διαβάστε σχετικά: Οικονομικά αποτελέσματα Τράπεζας Κύπρου Α' εξαμήνου 2021 <<<

Στην τελική ευθεία για τα ΜΕΔ 

Σ' ότι αφορά στα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια απομένει ένα μεγάλο - αλλά και τελευταίο - βήμα προς την υλοποίηση του στόχου για μονοψήφιο αριθμό κόκκινων δανείων.

* Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσίασε η Τράπεζα, καταγράφεται μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια στο 14.6% (6.4% μετά τις πιστωτικές ζημιές), με την οργανική μείωση ΜΕΔ φθάνει τα €171 εκατ. για το α’ εξάμηνο 2021.

* Συνολικά, από το ανώτατό τους επίπεδο το 2014, τα ΜΕΔ έχουν μειωθεί κατά €13.4 δις ή 89% και ο δείκτης ΜΕΔ προς δάνεια κατά 48.3 εκατοστιαίες μονάδες, από 62.9% σε 14.6%.

Το Συγκρότημα προχώρησε με επιτυχία σε λύσεις αναδιάρθρωσης δανείων στο μεγαλύτερο φάσμα του προβληματικού του χαρτοφυλακίου. Οι βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες του  Συγκροτήματος περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση της μείωσης του κινδύνου στον ισολογισμό, και παράλληλα τη διαχείριση  των νέων εισροών ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) ως αποτέλεσμα της πανδημίας.

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, τονίστηκε η σημασία του «Project Helix 2», τ' οποίο όπως αναφέρθηκε μειώνει το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια κατά περίπου 9 εκατοστιαίες μονάδες

Βάσει τούτου, «το Συγκρότημα είναι πλέον σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που προκύπτουν από την συνεχιζόμενη κρίση από την εξάπλωση του ιού COVID-19», αναφέρθηκε. 

* Τα ΜΕΔ αντιπροσωπεύουν το 14.6% του συνόλου των δανείων στις 30 Ιουνίου 2021, σε σύγκριση με 24.5% στις 31  Μαρτίου 2021 και 25.2% στις 31 Δεκεμβρίου 2020, μειωμένα κατά περίπου 10 εκατοστιαίες μονάδες κατά το β’ τρίμηνο,  κυρίως ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης του Project Helix 2, ενώ το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ ανέρχεται σε 60% στις 30 Ιουνίου 2021 (σε σύγκριση με 62% στις 31 Μαρτίου 2021 και στις 31 Δεκεμβρίου 2020), μειωμένο κατά 2 εκατοστιαίες μονάδες κατά το β’ τρίμηνο.  

* Οι προβλέψεις/καθαρή ζημιά σχετικά με πωλήσεις ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) περιλαμβανομένων εξόδων αναδιάρθρωσης  για το α΄ εξάμηνο 2021 ανήλθαν σε €32 εκατ. (σε σύγκριση με €107 εκατ. για το α’ εξάμηνο 2020).

* Οι προβλέψεις/καθαρή  ζημιά σχετικά με πωλήσεις ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ), περιλαμβανομένων εξόδων αναδιάρθρωσης για το β’ τρίμηνο 2021 ανήλθαν  σε €26 εκατ. (σε σύγκριση με €6 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2021).

* Σημειώνεται ότι το 96% των εξυπηρετούμενων δανείων υπό καθεστώς αναστολής καταβολής πληρωμής κεφαλαίων και τόκων που έληξε και με καταβολή δόσης μέχρι τα μέσα Αυγούστου 2021, δεν παρουσίασε καθυστερήσεις. '

Όπως ειπώθηκε κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, η συγκεκριμένη απόδοση είναι καλύτερη απ’ ότι αναμενόταν. 

Κλειστά χαρτιά για επιτόκια 

Σ' ότι αφορά στην τάση που παρατηρείται ανά το παγκόσμιο για υιοθέτηση αρνητικών επιτοκίων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, λόγω της αυξημένης ρευστότητας που καταγράφεται, υπάρχει παραδοχή εκ μέρους της Τράπεζας ότι είναι κάτι που συζητείται. Ωστόσο προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο, κάτι που δεν αναμένεται να συμβεί προτού ληφθεί συγκεκριμένη απόφαση από το ΔΣ της Τράπεζας

«Μελετούμε, συζητούμε, παραμένουμε σε εγρήγορση και δεν μπορεί να αποκλειστεί η όποιαδήποτε απόφαση. Η διατήρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα των χαμηλών επιτοκίων εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για την κερδοφορία του Συγκροτήματος», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά. 

 
23637