BOC - Όσοι δεν πήγαν για «ΕΣΤΙΑ» θα τους κάνει εκποιήσεις

Η Τράπεζα Κύπρου δίνει μια τελευταία ευκαιρία σε δανειολήπτες να αναδιαρθρώσουν τα δάνεια τους

Διαδικασίες εκποίησης για όσους δανειολήπτες ήταν δυνητικά δικαιούχοι του Σχεδίου «ΕΣΤΙΑ» και δεν υπέβαλαν αίτηση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019, δρομολογεί η Τράπεζα Κύπρου, η οποία ήδη άρχισε την αποστολή σχετικών επιστολών, δίνοντας τους μία τελευταία ευκαιρία να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση των δανείων τους.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας Κύπρου που εξασφάλισε η Brief, μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2020, είχαν υποβληθεί 1.883 αιτήσεις, εκ των οποίων μόλις οι 274 ήταν πλήρως συμπληρωμένες, ενώ οι υπόλοιπες 1.559 είναι ελλιπείς.

Βάσει των ίδιων στοιχείων, από το σύνολο των αιτήσεων, οι 1.382 αφορούσαν δυνητικούς υποψήφιους που είχε εντοπίσει η Τράπεζα και τους είχε ενημερώσει σχετικά, ενώ οι υπόλοιπες 451 ήταν από πρόσωπα που δεν είχαν εντοπιστεί ως δυνητικά υποψήφιοι, αφού σύμφωνα με τα αρχεία της Τράπεζας δεν πληρούσαν τα βασικά κριτήρια.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Αξίζει, δε, να αναφερθεί πως από τις 1.115 ελλιπείς αιτήσεις των δυνητικά υποψηφίων οι 484, δηλαδή ποσοστό 43% έχουν υποβληθεί με πολύ λίγα αποδεικτικά στοιχεία ή/και με εντελώς ασυμπλήρωτη την αίτηση. 

Για να μπορέσει, ωστόσο, η Τράπεζα Κύπρου να προχωρήσει στην εξέτασή τους, θα πρέπει οι αιτητές αυτοί να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία/πιστοποιητικά. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εν λόγω πελάτες ενημερώνονται τηλεφωνικά, προκειμένου να εξασφαλίσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να τα καταθέσουν, αλλά η Τράπεζα εκτιμά ότι οι πελάτες αυτοί δύσκολα θα κατορθώσουν να συμπληρώσουν πλήρως την αίτηση τους και συνεπώς θεωρείται βέβαιο ότι θα μείνουν εκτός «ΕΣΤΙΑ».
 
Όπως πληροφορείται, εξάλλου, η Brief, οι αιτητές με ελλιπείς αιτήσεις φαίνεται να μη έχουν αντιληφθεί ότι είναι προς το συμφέρον τους να κινηθούν άμεσα και να καταθέσουν στην Τράπεζα ό,τι υπολείπεται από τα αποδεικτικά στοιχεία, καθώς και να συμπληρώσουν πλήρως και ορθά την αίτηση τους, αφού σε αρκετές περιπτώσεις αιτήσεις έχουν σταλεί μόνο με όνομα και υπογραφή.
 
Για τον λόγο αυτό, η Τράπεζα κατά τις επαφές της με τους δυνητικά δικαιούχους του «ΕΣΤΙΑ» που υπέβαλαν ελλιπείς αιτήσεις, τους υποδεικνύει ότι όσο πιο γρήγορα ανταποκριθούν και καταθέσουν τα σχετικά στοιχεία, θα κερδίσουν προτεραιότητα και θα μπορέσει η αίτηση τους να προωθηθεί στο Υπουργείο Εργασίας το συντομότερο για έγκριση.
 
Επιπλέον, τους τονίζει ότι θα πρέπει να γνωρίζουν πως αν οι αιτήσεις παραμείνουν ασυμπλήρωτες μέχρι και τις 31/03/2020, δεν θα θεωρούνται υποβληθείσες και θα χάσουν την ευκαιρία αναδιάρθρωσης και προστασίας της κύριας κατοικίας τους στο πλαίσιο του «ΕΣΤΙΑ».
 
Όλοι όσοι, δε, ήταν στην αρχική περίμετρο του «ΕΣΤΙΑ» (3.700) και δεν υπέβαλαν αίτηση, μπορούν να θεωρηθούν στρατηγικοί κακοπληρωτές, καθώς η κυβέρνηση έδωσε την δυνατότητα σε όλους – ακόμη και αυτούς που δεν πληρούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια - να υποβάλουν αίτηση.

Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Κύπρου διαμηνύει πολλάκις στους εν δυνάμει δικαιούχους του Σχεδίου πως, η υποχρέωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για αναστολή των οποιωνδήποτε νομικών μέτρων για πελάτες που έχουν υποβάλει αίτηση για ένταξη στο «ΕΣΤΙΑ», ισχύει για όσο διάστημα εκκρεμεί ενώπιον τους η προς εξέταση αίτηση, δηλαδή μέχρι και τις 30 Μαρτίου. 

Μετά τις 30 Μαρτίου, αν η αίτηση παραμείνει ασυμπλήρωτη καμία Τράπεζα δεν θα δεσμεύεται πλέον από την πιο πάνω υποχρέωση και συνεπώς θα μπορεί να δρομολογήσει τις διαδικασίες εκποίησης των ενυπόθηκων ακινήτων, δηλαδή των πρώτων κατοικιών.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Τονίζεται πως, σε αυτή τη θέση βρίσκονται ήδη όσοι ήταν στην αρχική περίμετρο αλλά δεν υπέβαλαν τελικά αίτηση για το «ΕΣΤΙΑ» -2.318 βάσει των στοιχείων- και ούτε προχώρησαν μέχρι σήμερα σε άλλη διευθέτηση/αναδιάρθρωση.

Όπως έχει λεχθεί και εισαγωγικά, η Τράπεζα Κύπρου άρχισε την αποστολή σχετικών προειδοποιητικών επιστολών, καλώντας τους επηρεαζόμενους όπως προχωρήσουν άμεσα σε αναδιάρθρωση των δανείων τους.

Ταυτόχρονα, η Τράπεζα έχει δρομολογήσει και τις διαδικασίες των εκποιήσεων, αφού σε περίπτωση που δεν υπάρξει κατάληξη σε βιώσιμη αναδιάρθρωση των δανείων όσων δεν υπέβαλαν αίτηση για το «ΕΣΤΙΑ» ή δεν αδράξουν την τελευταία ευκαιρία που τους προσφέρεται, δεν θα υπάρχει άλλη επιλογή από την εκποίηση της κατοικίας τους.
 

Μάριος Αδάμου
 
10426
Thumbnail