Βουλή: Προς αποπαγοποίηση θέσεων προαγωγής στο δημόσιο

Στόχος η μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών και διοικητικού φόρτου

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ


>>> UPD: Βουλή: Συζητήθηκε η αποπαγοποίηση θέσεων προαγωγής στο δημόσιο <<<

Στην αποπαγοποίηση θέσεων που αφορούν σε προαγωγές στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα επιδιώκουν να προχωρήσουν βουλευτές μέλη της Επιτροπής Οικονομικών και προς το σκοπό αυτό έχουν καταθέσει σχετική πρόταση νόμου. Ένας από τους βασικούς στόχους είναι να μειωθεί η μεγάλη γραφειοκρατία που προκαλεί η σημερινή κατάσταση, καθώς κατά κύριο λόγο οι αιτήσεις για θέσεις προαγωγής εγκρίνονται.

Αναλυτικότερα, η Επιτροπή Οικονομικών θα συζητήσει τη Δευτέρα 9/5 το θέμα της άρσης της απαγόρευσης πλήρωσης κενών θέσεων προαγωγής τόσο στον δημόσιο όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Πρόκειται για μια πρόταση νόμου που κατατέθηκε από τους Χάρη Γεωργιάδη, Ονούφριο Κουλλά και Σάβια Ορφανίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και Χρύση Παντελίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος. Στόχος, όπως μας αναφέρθηκε είναι με απλά λόγια να μην χρειάζεται η έγκριση της Επιτροπής Οικονομικών για να προχωρήσει μια θέση προαγωγής, καθώς κατά συντριπτική πλειοψηφία αυτές εγκρίνονται έτσι και αλλιώς και να μειωθεί η τεράστια γραφειοκρατία που απαιτείται για αυτή τη διαδικασία. Ωστόσο, παραμένουν σε καθεστώς παγοποίησης οι θέσεις πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης νόμου, σκοπός είναι η τροποποίηση του περί της απαγόρευσης πλήρωσης κενών θέσεων στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα νόμου, ώστε να αρθεί η απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων προαγωγής τόσο στον δημόσιο όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Υπενθυμίζεται ότι με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, για σκοπούς πλήρωσης θέσης προαγωγής, το αίτημα υποβάλλεται μαζί με πλήρη δικαιολογητικά για την ανάγκη πλήρωσης συγκεκριμένης θέσης απευθείας από την αρμόδια αρχή στην κοινοβουλευτική επιτροπή οικονομικών για την εξασφάλιση της γραπτής συγκατάθεσης της. Σημειώνεται ότι η απαγόρευση πλήρωσης σε σχέση με κενές θέσεις πρώτου διορισμού και κενές θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής συνεχίζει να ισχύει και για την πλήρωση τους θα πρέπει να ακολουθείται η αντίστοιχη διαδικασία όπως αυτή προβλέπεται στον υφιστάμενο νόμο.

Η εν λόγω τροποποίηση κρίνεται σκόπιμη με στόχο τη μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών και διοικητικού φόρτου που προκαλούνται αχρείαστα για ανελικτικές θέσεις του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα επικεντρώνοντας παράλληλα τον έλεγχο της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας στις θέσεις εισδοχής προσωπικού για τις οποίες κρίνεται σκόπιμο αυτός να διατηρηθεί στη βάση των διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για κάθε κατηγορία θέσεων αντίστοιχα.

Για το θέμα, κλήθηκαν να παραστούν στη συνεδρία της επιτροπής οικονομικών εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, η Διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, εκπρόσωποι της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΑΣΔΥΚ, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ και ΠΟΑΣΟ.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ
 
20888