Βροχή αιτήσεων από ΜΚΟ για Σχέδια Χορηγιών του Υπουργείου Υγείας

Ποια τα Σχέδια, ποιους αφορά και μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις

Λόγω υποβολής πολλών αιτημάτων από Εθελοντικές Οργανώσεις και Ιδρύματα για τα πιο κάτω Σχέδια Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Υγείας για το έτος 2019, το Υπουργείο Υγείας αποφάσισε όπως δοθεί παράταση μέχρι την Τρίτη 10.09.2019.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Η παράταση αφορά στα δύο Σχέδιά του Υπουργείου Υγείας, όπως αυτά προκηρύχθηκαν στις 21 Μαΐου 2019, ως ακολούθως:

  • Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Υγείας βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 360/2012 της Επιτροπής για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος για το έτος 2019, και
  • Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Υγείας βάσει της Απόφασης 2012/21 ΕΕ, για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος για το έτος 2019.
     
 
13288