Βύρας:€12,5 εκ. για νέα αντιπλημμυρικά έργα στην επαρχία Λάρνακας

Σύντομα οι προσφορές για την κατασκευή τους

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται η Γ1 Φάση του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας μετά την ολοκλήρωση των μελετών, των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης και της σύνταξης και έγκρισης των εγγράφων διαγωνισμών.

Σε δημοσιογραφική διάσκεψη που δόθηκε την Τρίτη, στον Πολυχώρο Δημιουργικότητας και Πολιτισμού στη Λάρνακα ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) Δήμαρχος Λάρνακας Αντρέας Βύρας, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΑΛ Αγγελος Χατζηχαραλάμπους και η Διευθύντρια του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Παναγιώτα Χατζηγεωργίου έδωσαν τις λεπτομέρειες για το έργο.

Σε ομιλία του ο Γενικός Διευθυντής του ΣΑΛ Αγγελος Χατζηχαραλάμπους είπε ότι «η Γ1 Φάση αφορά την κατασκευή αποχετευτικού συστήματος στον Δήμο Δρομολαξιάς – Μενεού και των Κοινοτήτων Κιτίου, Περβολιών και Τερσεφάνου, που αποτελείται από πέντε κατασκευαστικά συμβόλαια με δαπάνη που υπολογίζεται στα 70 περίπου εκατομμύρια ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Το έργο συνοπτικά περιλαμβάνει την κατασκευή 190 χλμ αγωγών και 12 αντλιοστασίων λυμάτων».

Πρόσθεσε ότι «σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΣΑΛ, το έργο θα υλοποιηθεί με την ανάθεση 5 κατασκευαστικών συμβολαίων (4 για τα δίκτυα και 1 για τα αντλιοστάσια), η δημοπράτηση των οποίων θα γίνει διαδοχικά από το τέλος Μαΐου 2022 έως και τις αρχές Ιουλίου 2022 για τα έργα του Δήμου Δρομολαξιάς - Μενεού και των Κοινοτήτων Κιτίου και Περβολιών. Στις αρχές του 2023 θα γίνει η δημοπράτηση για το έργο της Κοινότητας Τερσεφάνου, ενώ το σύνολο του έργου της Γ1 Φάσης αναμένεται να ολοκληρωθεί κατασκευαστικά το πρώτο εξάμηνο του 2026».

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηχαραλάμπους «το έργο θα κατασκευαστεί με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α. 2021-2027», κρατική επιχορήγηση και ιδίους πόρους του ΣΑΛ. Το έργο θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των οικισμών» είπε και σημείωσε πως «με την υλοποίηση του έργου η Κύπρος θα συμμορφωθεί με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Οδηγία 91/271 όπως ισχύει), καθώς και με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ που έχει συνυπογράψει και συμμετέχει η Κυπριακή Δημοκρατία».

Από την πλευρά της η Διευθύντρια του Τμήματος Υδάτων Παναγιώτα Χατζηγεωργίου ανέφερε ότι «το ΤΑΥ αποτελεί τον κεντρικό κρατικό φορέα για την παρακολούθηση/υλοποίηση του προγράμματος εφαρμογής της Οδηγίας 91/ 271/ΕΟΚ για τα αστικά λύματα καθώς και για την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση την Οδηγία η Κύπρος ως κράτος μέλος της ΕΕ θα πρέπει να συλλέγει και επεξεργάζεται τα αστικά λύματα που παράγει σε οικισμούς σε πληθυσμό τουλάχιστον δύο χιλιάδων ατόμων».

Πρόσθεσε ότι «ένα από τα σημαντικά έργα που έχει τροχοδρομηθεί προς υλοποίηση είναι και το έργο της Γ1 Φάσης του ΣΑΛ το οποίο περιλαμβάνει την εγκατάσταση συστημάτων αποχέτευσης λυμάτων στον Δήμο Δρομολαξιάς – Μενεού και στις κοινότητες Κίτι και Περβόλια που εμπίπτουν στο πρόγραμμα εφαρμογής της Οδηγίας με κατοίκους πέραν των δύο χιλιάδων ατόμων. Επιπλέον περιλαμβάνει και την κοινότητα Τερσεφάνου μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2020 σύμφωνα με την οποία, τα όρια της περιοχής Αποχετεύσεων Λάρνακας επεκτάθηκαν ώστε να προστεθεί στο έργο και η Τερσεφάνου ως αντισταθμιστικό μέτρο για την κατασκευή φράγματος σε έδαφος της Κοινότητας, για την αποθήκευση του τριτοβάθμια επεξεργασμένου νερού που θα παράγει ο σταθμός επεξεργασίας λυμάτων της Λάρνακας».

Σύμφωνα με την κα. Χατζηγεωργίου «η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο για την ευρύτερη περιοχή αφού η διαχείριση των λυμάτων θα γίνεται με ορθολογικό και βιώσιμο τρόπο και θα εκλείψει ο κίνδυνος ρύπανσης του υπεδάφους, των υπόγειων υδάτων και της παράκτιας ζώνης από την χρήση των σηπτικών/απορροφητικών λάκκων. Παράλληλα η δημιουργία κεντρικού αποχετευτικού συστήματος για την μεταφορά των λυμάτων στο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρνακας, όπου με την κατάλληλη επεξεργασία θα παράγεται ανακτημένο νερό υψηλής ποιότητας για χρήση στην γεωργία, θα συμβάλει στην ενίσχυση του υδατικού ισοζυγίου αντικαθιστώντας ίσες ποσότητες γλυκού νερού των φραγμάτων για άλλες χρήσεις, μειώνοντας έτσι τις απαιτήσεις σε αφαλατωμένο νερό».

Η κα. Χατζηγεωργίου σημείωσε επίσης πως «η υλοποίηση του έργου της Γ1 Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας παραμένει θέμα υψίστης σημασίας για την Κυπριακή Δημοκρατία».

Στο δικό του χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας, Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας είπε ότι «ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του ΣΑ είναι ότι πλέον είναι ένας Οργανισμός ο οποίος μπορεί να διεκπεραιώσει με επιτυχία μεγάλα έργα, έγκαιρα τηρώντας όλες τις διαδικασίες. Το 98% της δεύτερης φάσης που αφορά την πόλη Λάρνακας και κάποιες περιοχές γύρω από την πόλη, όπως Αραδίππου και Ορόκλινη, είναι κατά 98% συνδεδεμένες με το σύστημα και απέμεινε ένα μικρό ποσοστό, που αφορά περιοχές όπου εντοπίστηκαν αρχαιότητες στο κέντρο της πόλης και στην ενορία Σωτήρος».

Ο κ. Βύρας αναφέρθηκε και στα «αντιπλημμυρικά έργα στην Λάρνακα και γύρω από αυτήν, για τα οποία έχουν δαπανηθεί τα τελευταία πέντε χρόνια αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Τα δύο αντλιοστάσια που έχουν κατασκευαστεί και στοίχισαν αρκετά εκατομμύρια ευρώ, έδωσαν μια ουσιαστική ανάσα στο θέμα των πλημμυρών που ήταν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπιζε η Λάρνακα».

Ανέφερε ακόμα ότι «ήδη έχουν εξασφαλιστεί 12,5 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για νέα αντιπλημμυρικά έργα στην επαρχία Λάρνακας, με τα δύο μεγαλύτερα από αυτά να είναι ήδη ώριμα και σύντομα θα βγούμε σε προσφορές για την κατασκευή τους. Επίσης σύντομα θα βγούμε σε προσφορά και για το Συμβόλαιο C12, δηλαδή στο κέντρο της Λάρνακας, όπου θα γίνουν αντιπλημμυρικά έργα ενώ παράλληλα γίνονται μελέτες για περιοχές που δεν είχαν σύστημα ομβρίων υδάτων, δηλαδή τα Καλιφάτζια, ο Αγιος Λάζαρος το εμπορικό κέντρο της Λάρνακας και η Λεωφόρος Γρηγόρη Αυξεντίου».

ΚΥΠΕ

 
24612