Δάνεια για επιχειρήσεις: Τι πρέπει να ξέρετε σε 8 απαντήσεις

Τι ισχύει με τα Σχέδια Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων - Απαντήσεις σε 8 ερωτήματα από το Υπουργείο Οικονομικών

Απαντήσεις σε 8 ερωτήματα σε σχέση με τα 3 Σχέδια χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μέσω του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Επιχειρηματικότητας της Κύπρου, δίδει το Υπουργείο Οικονομικών.

>>> Διαβάστε ακόμη: Oι 19 διευκρινήσεις για επιδοτήσεις επιτοκίων στεγαστικών δανείων <<<

Αναλυτικά τα ερωτήματα και οι απαντήσεις για τα σχέδια χρηματοδότησης των επιχειρήσεων:

1/ Χρειάζεται να συμβληθεί η κάθε τράπεζα ξεχωριστά με τον κάθε ένα φορέα, π.χ. με το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων (Pan-European Guarantee Fund), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), το Ταμείο Επιχειρηματικότητας της Κύπρου (ΤΕΚ);

Ναι αυτό θα πρέπει να γίνει. Ήδη όλες οι Τράπεζες (εκτός από την Ancoria) είναι συμβλημένες με την ΕΤΕπ στα πλαίσια του Σχεδίου Παραχώρησης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για χορήγηση δάνειων προς τις κυπριακές τράπεζες για χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και Εταιρειών Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης. 

Κάποιες τράπεζες έχουν περιθώρια αξιοποίησης από υφιστάμενες συμβάσεις. Στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας της Κύπρου (ΤΕΚ) συμμετέχει μόνο η Τράπεζα Κύπρου και η Ancoria. Θα γίνει προσπάθεια να πεισθούν όλες οι τράπεζες να συμμετάσχουν.

Το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων («Pan-European Guarantee Fund»), το οποίο δημιουργήθηκε για σκοπούς αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Κύπρος αποφασίστηκε να συμμετάσχει στο Ταμείο συνεισφέροντας ποσό ύψους €32,5 εκ. υπό την μορφή εγγυήσεων.

Στόχος του Ταμείου Εγγυήσεων είναι να ανταποκριθεί στον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας διασφαλίζοντας ότι οι ΜΜΕ, οι Εταιρείες Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια των κρατών μελών που θα συμμετέχουν στο ταμείο, έχουν πρόσβαση σε επαρκή ρευστότητα ώστε να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που δημιούργησε η κρίση και να συμβάλει στην προσπάθεια επανεκκίνησης των οικονομιών τους.

Το Ταμείο έχει σχεδιαστεί για να παραχωρεί, μέσω συγκεκριμένων χρηματοδοτικών εργαλείων και μηχανισμών, απευθείας εγγυήσεις μέχρι και 80% προς τους ενδιάμεσους οικονομικούς φορείς (τράπεζες) για χρηματοδότηση ΜΜΕ. Θα μπορούν να δοθούν λεπτομέρειες για τα χρηματοδοτικά εργαλεία και μηχανισμούς μετά τη σύσταση του Ταμείου.

2/ Θα είναι γενικές/κοινές οι συμβάσεις που θα υπογραφούν για όλες τις Τράπεζες, ή θα είναι διμερείς συμβάσεις; Στην περίπτωση που θα είναι διμερείς οι συμβάσεις, η κάθε Τράπεζα θα πρέπει να διαπραγματευτεί ξεχωριστά τους δικούς της όρους; Θα μπορεί να γίνει επέκταση των υφιστάμενων συμβάσεων, στην περίπτωση που υπάρχουν;

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω οι Τράπεζες (εκτός από την Ancoria) είναι συμβλημένες με την ΕΤΕπ στα πλαίσια του Σχεδίου Παραχώρησης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για χορήγηση δάνειων προς τις κυπριακές τράπεζες για χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), οι συμβάσεις είναι διμερείς με την ΕΤΕπ και είναι παρόμοιες μεταξύ τους. Οι Τράπεζες υπογραφούν πανομοιότυπα ΜΟU με το Υπουργείο Οικονομικών. Εννοείται ότι πρέπει να εξαντληθούν οι υφιστάμενες συμβάσεις για να υπογραφούν νέες.

>>> Διαβάστε επίσης: Όλες οι επιχειρήσεις μπαίνουν στο Σχέδιο εκτός αυτές οι 35 <<<

3/ Πως θα γίνει η κατανομή του ποσού από το κάθε ταμείο σε κάθε Τράπεζα; Θα υπάρχει συγκεκριμένο ποσό για κάθε τομέα δραστηριότητας;

Η κατανομή σε κάθε Τράπεζα γίνεται με βάση τη δυνατότητας της να χορηγεί τα δάνεια στις ΜΜΕ και την επιτυχία που είχε στο παρελθόν. Δεν θα υπάρχει στόχευση για κάποιο τομέα. Όλοι οι τομείς και οι δραστηριότητες είναι επιλέξιμοι με μερικές εξαιρέσεις όπως η Ανάπτυξη ακινήτων, η Παραγωγή όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικού ή αστυνομικού εξοπλισμού ο Τζόγος, στοιχήματα και σχετικός εξοπλισμός, Κατασκευή, μεταποίηση ή διανομή καπνού.

Το κεφάλαιο κίνησης / υπερανάληψη θα είναι επιλέξιμο.

4/ Υπάρχει περιορισμός ως προς το ποσό που θα λαμβάνει κάθε πελάτης από το κάθε σχέδιο; Συνδέονται με κάποιο τρόπο μεταξύ τους τα σχέδια;

Ναι υπάρχουν περιορισμοί ως προς το ύψος και τη διάρκεια του δανείου. Τα Σχέδια μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους.
 
5/ Αναφορικά με το εγγυημένο ποσό του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων, σε ποιες περιπτώσεις η εγγύηση θα είναι μικρότερη του 80%; Θα πρέπει να διευκρινιστεί η τιμολόγηση και η διάρκεια του εν λόγω σχεδίου;

Το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων θα καλύπτει μέχρι 80%. Λεπτομέρειες θα μπορούν να δοθούν μετά τη σύσταση του Ταμείου.

6/ Θα πρέπει να διευκρινιστεί κατά πόσο θα υπάρχει οποιοδήποτε κόστος συμμετοχής της Τράπεζας στα εν λόγω σχέδια;

Ενδέχεται σε κάποια από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων να υπάρχει Guarantee fee. Όταν ανακοινωθούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία από την ΕΤΕπ και το EIF που θα τα διαθέτουν θα υπάρχει η σχετική πληροφόρηση.

>>> Διαβάστε ακόμη: Συνεχίζεται το επίδομα των €360 για ανέργους-Ποιους αφορά <<<

7/ Θα πρέπει να διευκρινιστεί το θέμα της τιμολόγησης και κατά πόσο η κάθε Τράπεζα θα ακολουθεί τη δική της τιμολογιακή πολιτική;

Κάθε τράπεζα κάνει τη δική της τιμολόγηση και ο κυριότερος όρος που θέτει η ΕΤΕπ είναι η υποχρέωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να μεταφέρουν μέρος του ευνοϊκού επιτοκίου που τους παρέχεται στις ΜΜΕ.

8/ Οι αιτητές θα τυγχάνουν μόνο της αξιολόγησης των Τραπεζών ή θα τυγχάνουν και αξιολόγησης άλλων φορέων;

Οι αιτητές θα τυγχάνουν μόνο την αξιολόγηση της Τράπεζας. Η ΕΤΕπ δίνει τη δική της έγκριση για την τήρηση των κριτηρίων στα πλαίσια του Σχεδίου Παραχώρησης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για χορήγηση δάνειων προς τις κυπριακές τράπεζες για χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και Εταιρειών Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Υπενθυμίζεται πως, όπως ανακοίνωσε στις 28 Μαΐου 2020, ο Υπουργός Οικονομικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης, τα 3 Σχέδια χρηματοδότησης των επιχειρήσεων έχουν ως εξής:

1/ Συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων («Pan-European Guarantee Fund»)

Πρόκειται για ένα νέο εργαλείο το οποίο προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για σκοπούς αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στα κράτη μέλη της ΕΕ, του οποίου η σύσταση εγκρίθηκε από το Δ.Σ της ΕΤΕπ μόλις την Τρίτη 26/5. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά την συνεδρία του στις 27 Μαΐου ενέκρινε τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων («Pan-European Guarantee Fund») με συνεισφορά ποσό ύψους €32,5 εκ. υπό την μορφή εγγυήσεων. 

Το Ταμείο που έχει σχεδιαστεί θα παραχωρεί απευθείας εγγυήσεις μέχρι και 80% προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς για χρηματοδότηση ΜΜΕ. Περιλαμβάνει και δυνατότητα παροχής αντεγγυήσεων προς τα εθνικά σχέδια εγγυήσεων. 

Δικαιούχοι θα είναι ΜΜΕ και Εταιρείες Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (οι οποίες εργοδοτούν μέχρι 3000 άτομα προσωπικό) για να έχουν πρόσβαση σε επαρκή ρευστότητα ώστε να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που δημιούργησε η κρίση και να συμβάλει στην προσπάθεια επανεκκίνησης των οικονομιών τους.

Τα κράτη μέλη που θα συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγυήσεων θα συνεισφέρουν συνολικά €25 δις υπό μορφή εγγυήσεων μέσω των οποίων το ταμείο αναμένεται να διοχετεύσει μέχρι €200 δις σε στοχευμένες χρηματοδοτήσεις προς τις ΜΜΕ και προς τις Εταιρείες Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης που επηρεάζονται από την κρίση COVID-19.

Όπως όλες οι χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, έτσι και το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων δεν έχει ποσοστώσεις για τις χώρες-μέλη. Υπολογίζεται ότι οι επιχειρήσεις της Κύπρου θα μπορέσουν να επωφεληθούν με ένα ποσό μεταξύ €300 - €400 εκ. για τις ανάγκες των επιχειρήσεων. 

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

2/ Σχέδιο Παραχώρησης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς ΕΤΕπ για χορήγηση δανείων προς κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης

Πρόκειται για αξιοποίηση υφιστάμενου σχεδίου το οποίο λειτουργεί από το 2014 με οικονομική συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Κυβέρνησης και της ΕΤΕπ με σκοπό την ενίσχυση της κυπριακής οικονομίας και τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ. 

Το Σχέδιο έχει μεγάλη απήχηση και αξιολογήθηκε θετικά τόσο από την ΕΤΕπ όσο και από ανεξάρτητο συμβουλευτικό οίκο. Η κυβερνητική εγγύηση δίνεται προς την ΕΤΕπ, και όχι προς τις επιχειρήσεις ή τα τραπεζικά ιδρύματα τα οποία συμμετέχουν στο Σχέδιο, και υπογράφονται συμφωνίες μεταξύ της ΕΤΕπ και των τραπεζικών ιδρυμάτων που μετέχουν στο Σχέδιο. 

Με βάση τα πιο πάνω, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την αύξηση του συνολικού ύψους του Σχεδίου κατά 500 εκ. Ευρώ.

Δικαιούχοι: 
Κυπριακές επιχειρήσεις μέχρι 3,000 εργαζομένους, που έχουν εγγραφεί και λειτουργούν στην Κύπρο. 

Ευνοϊκοί Όροι δανείων: 

 • Τα επιτόκια είναι χαμηλότερα συγκριτικά με τα επιτόκια που θα χρέωναν τα τραπεζικά ιδρύματα χωρίς την υπό αναφορά χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, καθώς το Σχέδιο, προβλέπει οικονομικό πλεονέκτημα τουλάχιστον 0.5 ποσοστιαίας μονάδας (50 μονάδες βάσεις). 
 • Πρόσθετα, τα επιτόκια για δάνεια τα οποία συνάπτονται από αυτό το Σχέδιο, μπορούν να τύχουν επιδότησης από το «Κυβερνητικό Σχέδιο Επιδότησης του Επιτοκίου» 
 • Μεγάλη διάρκεια δανείου (μέχρι 12 χρόνια)Επιλογή για σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο
 • Ακόμη πιο ευνοϊκό επιτόκιο με πρόσθετη μείωση (0.50 ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερο) σε επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια «Jobs for Youth»)

Σημειώνεται πως, για τις επιχειρήσεις που θα αξιοποιήσουν συμπληρωματικά το υπό αναφορά Σχέδιο μαζί με το Κυβερνητικό Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίου, νοείται ότι, ισχύει ο όρος: μη απολύσεων πέρα του 2% του προσωπικού που απασχολούσαν κατά την ημερομηνία προκήρυξης του Σχεδίου χωρίς αντικατάσταση (εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως).

>>> Διαβάστε εδώ ειδήσεις και στην αγγλική <<<

3/ Ρευστότητα ύψους μέχρι €800 εκ. για χρηματοδότηση ΜΜΕ μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου (ΤΕΚ)

Το ΤΕΚ ιδρύθηκε το 2013 με συμφωνία μεταξύ της ΕΤΕπ και της Κυπριακής Δημοκρατίας με στόχο τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης ΜΜΕ με την παραχώρηση δανείων με ευνοϊκούς όρους από τα Τραπεζικά Ιδρύματα. 

Διαχείριση Ταμείο Επιχειρηματικότητας Κύπρου: 
Η διαχείριση του ΤΕΚ έχει ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο της ΕΤΕπ, το οποίο εποπτεύει τη διαδικασία, χωρίς την εμπλοκή της Κυβέρνησης στη διαδικασία δανειοδότησης. 

Χρηματοδοτικό εργαλείο: 
Συγχρηματοδότηση και επιμερισμός ρίσκου (50%-50%) μεταξύ της Κυβέρνησης και των Τραπεζικών Ιδρυμάτων που μετέχουν στο Σχέδιο. Συνεπώς, η Κυβέρνηση θα λάβει δάνειο €400 εκ. από την ΕΤΕπ προς χρηματοδότηση του 50% της ρευστότητας. 

Δικαιούχοι: 
ΜΜΕ με μέγιστο αριθμό εργαζομένων τα 250 άτομα. 

Ύψος Δανείου: 
Μέχρι €1.5 εκ

Ευνοϊκοί Όροι δανείων: 

 • Τα επιτόκια είναι χαμηλότερα συγκριτικά με τα επιτόκια που θα χρέωναν τα τραπεζικά ιδρύματα. Ενδεικτικά, τα επιτόκια για το πρόγραμμα που ήδη είναι σε ισχύ, κυμαίνονται ανάλογα με το ρίσκο του δανείου (χαμηλού ρίσκου 2,55% – 3,85% και υψηλού ρίσκου 3,375% – 4,5%). 
 • Πρόσθετα, τα επιτόκια για δάνεια τα οποία συνάπτονται κάτω από αυτό το Σχέδιο, μπορούν να τύχουν της επιδότησης από το «Κυβερνητικό Σχέδιο Επιδότησης του Επιτοκίου»
 • Μεγάλη διάρκεια δανείου (μέχρι 12 χρόνια)

Τονίζεται πως, για τις επιχειρήσεις που θα αξιοποιήσουν συμπληρωματικά το υπό αναφορά Σχέδιο μαζί με το Κυβερνητικό Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίου, νοείται ότι ισχύει ο όρος μη απολύσεων πέρα του 2% του προσωπικού που απασχολούσαν κατά την ημερομηνία προκήρυξης του Σχεδίου χωρίς αντικατάσταση (εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως).

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Σχέδιο Επιδότησης επιτοκίων για νέα επιχειρηματικά δάνεια
Πέραν των πιο πάνω, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε και Σχέδιο επιδότησης των επιτοκίων για νέα επιχειρηματικά δάνεια.

Στόχος του Σχεδίου είναι η βελτίωση των προοπτικών παροχής ρευστότητας σε επιχειρήσεις περιλαμβανομένων και αυτοτελώς εργαζομένων που αντιμετωπίζουν αιφνίδια έλλειψη ρευστότητας, μέσω της επιδότησης επιτοκίων σε νέα επιχειρηματικά δάνεια. Η επιδότηση επιτοκίου για καθορισμένο χρονικό διάστημα αλλά και καθορισμένο ανώτατο ύψος δανείου, μπορούν να αποτελέσουν την κατάλληλη, αναγκαία αλλά και στοχευμένη λύση υπό τις παρούσες συνθήκες. 

Όπως ανακοινώθηκε, το μέτρο είναι σύμφωνο με τις κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνονται στην «Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της εξάπλωσης της νόσου COVID19» και συγκεκριμένα, με τα προσωρινά μέτρα κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων (μέτρο 3.1 του εν λόγω πλαισίου).

Η Αρμόδια και χορηγούσα αρχή του μέτρου θα είναι το Γενικό Λογιστήριο/Υπουργείο Οικονομικών.

Δικαιούχοι: 
Όλες οι μη προβληματικές επιχειρήσεις (με βάση τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) κατά την 31/12/2019, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω της πανδημίας. Αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες, μεγάλες και αυτοτελώς εργαζομένους. 

Η συνολική σωρευτική, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα €800.000 ανά επιχείρηση.

Σκοπός δανείου: 
Κάλυψη αναγκών ρευστότητας για σκοπούς κεφαλαίου κίνησης και επενδύσεων. 

Περίοδος δανειοδότησης: 
Για επιχειρηματικά δάνεια που συνάφθηκαν ή θα συναφθούν από την 1.3.2020 μέχρι 31.12.2020.

Προϋποθέσεις:

 • Τα νέα δάνεια παραχωρούνται για σκοπούς αύξησης της ρευστότητας στην οικονομία και δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της αποπληρωμής υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων είτε εξυπηρετούμενων, είτε μη εξυπηρετούμενων, και/ή να χρησιμοποιηθούν ως εξασφάλιση για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος.
 • Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Σχέδιο, δεν μπορούν να προβούν σε απολύσεις πέρα του 2% του προσωπικού που απασχολούσαν κατά την ημερομηνία προκήρυξης του Σχεδίου χωρίς αντικατάσταση (εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως). 

 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Επιτόκια: 

 • Το ανώτατο όριο επιτοκίου για το σύνολο του δανείου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4,25%. 
 • Η μέγιστη επιδότηση του επιτοκίου θα είναι τέσσερα χρόνια ως ακολούθως: 
  -Τα πρώτα δυο χρόνια, θα επιδοτείται το επιτόκιο μέχρι 3.5 ποσοστιαίες μονάδες (350 μονάδες βάσης).|
 • -Τον τρίτο μέχρι τέταρτο χρόνο θα επιδοτείται το επιτόκιο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για τις ΜΜΕ (200 μονάδες βάσης) και 1.5 ποσοστιαίες μονάδες (150 μονάδες βάσης) για τις μεγάλες επιχειρήσεις

Ύψος δανείου: 
Δεν υπάρχει όριο στο ύψος του δανείου το οποίο μπορεί να συναφθεί αλλά το ύψος του δανείου του οποίου το επιτόκιο θα επιχορηγείται δεν μπορεί να υπερβαίνει: 

 • το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους του δικαιούχου για το 2019 ή για το πλέον πρόσφατο διαθέσιμο έτος. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που συστάθηκαν κατά την 1η Ιανουαρίου 2019, το μέγιστο ύψος του δανείου δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δυο πρώτα έτη λειτουργίας ή
 • το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών του δικαιούχου το 2019
   
 
23578
Thumbnail