Δαπάνες πέραν των €128 εκ. για νόμο, τάξη και διαφάνεια

Το πακέτο που παρουσίασε η Υπουργός Δικαιοσύνης στην Επ. Οικονομικών της Βουλής για το 2023

Του Γιώργου Μιχαηλίδη

Μπόλικο χρήμα είναι έτοιμη να ξοδέψει η Κυβέρνηση για να υλοποιήσει τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Η Brief καταθέτει σήμερα ότι οι δαπάνες  του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης για το 2023 εκτός την Αστυνομία ξεπερνούν τα 128 εκατομμύρια (128.155.200) με τη μερίδα του λέοντος να δαπανάται για τη Δικαιοσύνη και την αναμόρφωση των Δικαστηρίων που μεταφράζεται σε 126.290.000 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογσμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης ανέρχεται στα 388.5 εκ. ευρώ.

Αναλυτικά οι δαπάνες αφορούν: Tη δημιουργία χώρου κράτησης παιδιών σε σύγκρουση με το Νόμο  -€785.200.  Σχέδιο χορηγιών για την καταπολέμηση της διαφθοράς €500.000  Η λειτουργία της  Σχολής Επιμόρφωσης Οδηγών €411.100. Το  Συμβούλιο Αποφυλάκισης Κρατουμένων Επ΄ Αδεία €330.000. Ετήσιες χορηγίες γυναικείων οργανώσεων €290.000. Ο Συντονιστικός Φορέας Σύμβασης Κωνσταντινούπολης (€190.000) -  Οι εκστρατείες Διαφώτισης για Οδική Ασφάλεια €100.000.

Χαρακτηριστικά, οι χορηγίες για την καταπολέμηση της διαφθοράς αφορούν το κόστος για τις Μονάδες Ελέγχου σε Υπουργεία και Υφυπουργεία και  τη διοργάνωση σεμιναρίων για τη διαφθορά στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που ανέρχονται σε €0.3 εκ. συνολικά.

Για την Οδική Ασφάλεια το 2023 προϋπολογίστηκε ποσό €100.000 με μέρος των δαπανών να ξοδεύεται:

  • Στην επικοινωνιακή στρατηγική σε θέματα οδικής ασφάλειας €0.1 εκατομμύρια.
  • Στη σύσταση και λειτουργία της Σχολής Οδηγών €0.4 εκατομμύρια.

Όσον αφορά τα έργα υποδομής εντός 2023, προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για το νέο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, ύψους €119 εκατ. Θα γίνειι αναδιαμόρφωση του χώρου (ΆΣΤΡΑ) στο οποίο θα στεγαστεί το Οικογενειακό Δικαστήριο και το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών, με τον σχετικό διαγωνισμό να έχει προκηρυχθεί και να ολοκληρώνεται το 2024, με συνολικό κόστος €4.3 εκατ.  Γϊνεται επίσης εξωραϊσμός και ανακαίνιση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας με τις εργασίες να ολοκληρώνονται εντός του 2023 και συνολικό κόστος €2.7 εκατ. Επίσης γίνονται επιδιορθώσεις στα Επαρχιακά Δικαστήρια Λεμεσού και Λάρνακας.

>>>>Διαβάστε επίσης: Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας: Δικαίωσε κάτοχο αξιογράφων<<<<

Επίσης στον προϋπολογισμό του 2023 περιλαμβάνεται σχέδιο χορηγιών για προαγωγή της ισότητας των φύλων ύψους €290.000
 

Δαπάνες για την Αστυνομία

Το Υπουργείο ετοίμασε το οικονομικό του πλάνο για την Αστυνομία.  Για το 2023 περιλαμβάνεται στις δαπάνες το  έργο DIGIPOL για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών της Αστυνομίας ύψους €2.0 εκατ., Επίσης, θα ολοκληρωθεί το Ειδικό Κέντρο Ασφαλείας στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού ύψους €1 εκατ. Η αγορά ψηφιακού Συστήματος Ραδιοεπικοινωνιών (ΤΕΤRA) έχει δαπάνη ύψους €1 εκατ. Στις δαπάνες περιλαμβάνονται η δημιουργία και οι βελτιώσεις αστυνομικών σταθμών.

Ακόμα στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται μελέτη εμπειρογνωμόνων για την αναδιοργάνωση της Αστυνομίας ύψους €1.2 εκατ., η πρόσληψη 300 Συμβασιούχων Αστυνομικών για την Πράσινη Γραμμή ύψους  €7.5 εκατ. και σύσταση Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας €0.03 εκατ.

Του Γιώργου Μιχαηλίδη
 
24333