Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας: Μείωση κατά 4,7 μονάδες τον Ιούλιο

«Η αποδυνάμωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης ήταν κυρίως αποτέλεσμα πιο απαισιόδοξων τοποθετήσεων για το μέλλον»

Τον Ιούλιο 2021, το οικονομικό κλίμα υποχώρησε, με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να μειώνεται κατά 4,7 μονάδες σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2021.

Σύμφωνα με το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, η μείωση του ΔΟΣ προήλθε κυρίως από υποχώρηση του οικονομικού κλίματος στις υπηρεσίες και ανάμεσα στους καταναλωτές. Στους υπόλοιπους τομείς οι μεταβολές στο επιχειρηματικό κλίμα τον Ιούλιο ήταν οριακές, χωρίς ουσιαστική επίδραση στον ΔΟΣ.

Αναφέρεται ότι το κλίμα στις υπηρεσίες σημείωσε επιδείνωση κυρίως λόγω πιο συγκρατημένων εκτιμήσεων για τον κύκλο εργασιών κατά το επόμενο τρίμηνο. Στο λιανικό εμπόριο το κλίμα χειροτέρευσε οριακά λόγω προς τα κάτω αναθεώρησης των προσδοκιών για τις πωλήσεις του επόμενου τριμήνου. Στις κατασκευές και τη μεταποίηση το επιχειρηματικό κλίμα κατέγραψε οριακή άνοδο, ως αποτέλεσμα προς τα πάνω αναθεώρησης των προσδοκιών για την απασχόληση και την παραγωγή αντίστοιχα.

"Η αποδυνάμωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης ήταν κυρίως αποτέλεσμα πιο απαισιόδοξων τοποθετήσεων για το μέλλον" αναφέρεται.

Συγκριτικά με τον Ιούνιο, οι καταναλωτές αναθεώρησαν προς τα κάτω τις προσδοκίες τους για τη μελλοντική οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους και της χώρας, και παρουσιάστηκαν πιο διστακτικοί σε σχέση με μελλοντικές δαπάνες για μεγάλες αγορές.

Η υποχώρηση του ΔΟΣ μετά από τέσσερις συνεχόμενους μήνες αυξήσεων, αλλά και η άνοδος της αβεβαιότητας που καταγράφηκε τον Ιούλιο σε όλους τους τομείς και μεταξύ των καταναλωτών, φαίνεται να συνδέονται με την πρόσφατη επιδείνωση της επιδημιολογικής κατάστασης, σημειώνεται.

Παρά την υποχώρηση, ο ΔΟΣ παραμένει πάνω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο του (100 μονάδες), υποδηλώνοντας ευνοϊκές συνθήκες για την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας. Ωστόσο, η πρόσφατη επιδείνωση της επιδημιολογικής κατάστασης φαίνεται να συντέλεσε στην άνοδο της αβεβαιότητας τον Ιούλιο, τόσο ανάμεσα σε επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς, όσο και
μεταξύ των καταναλωτών, αναφέρεται.

ΚΥΠΕ

 
15258