Δεν δέχεσαι visa; Θέλουν από τις €2000 να γίνει €4000 το πρόστιμο

Το Υπουργείο Οικονομικών ωστόσο αναφέρει πως το πρόστιμο είναι ήδη αρκετά υψηλό και υπάρχει συμμόρφωση

UPD: Πέρασε ο νόμος

Πρόταση νόμου η οποία κατατέθηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας θέλει την αύξηση του ποσού του διοικητικού προστίμου το οποίο εκδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες υποχρεούται αλλά δεν δέχονται πληρωμές με κάρτες. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρόταση νόμου προωθείται η αύξηση του προστίμου που μπορεί να επιβληθεί από τον Έφορο Φορολογίας, από τις €2.000 στις €4.000

>>> Θέλετε να πληρώνετε με κάρτα; Σε αυτά τα καταστήματα μπορείτε <<<

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση νόμου, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε να καταστεί πιο αποτρεπτική η διοικητική κύρωση που δύναται να επιβληθεί και να διασφαλιστεί η καθολική εφαρμογή της υποχρέωσης των δικαιούχων πληρωμής να αποδέχονται πληρωμές με κάρτα για την ολοκλήρωση πράξεων πληρωμής.

Διαφωνεί το Υπ. Οικονομικών

Στο πλαίσιο της συζήτησης ενώπιον της επιτροπής η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών εξέφρασε την άποψη ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε ανάγκη αύξησης του ύψους του διοικητικού προστίμου που δύναται να επιβληθεί στην πιο πάνω αναφερόμενη περίπτωση, καθότι το υφιστάμενο πρόστιμο είναι αρκετά υψηλό και αποτρεπτικό και στο παρόν στάδιο παρατηρείται ήδη συμμόρφωση των δικαιούχων πληρωμής με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Από την πλευρά του ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος με γραπτό υπόμνημά του προς την επιτροπή δήλωσε ότι συμφωνεί με  τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου.

Στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ο έλεγχος

Σημειώνεται ότι η υπό αναφορά πρόταση νόμου συζητήθηκε στην επιτροπή μαζί με την πρόταση νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή από την ίδια με τίτλο «Ο περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», με βάση την οποία παρέχεται η εξουσία στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να ασκεί έλεγχο συμμόρφωσης των δικαιούχων, που είναι οι τελικοί αποδέκτες χρηματικών ποσών που αποτελούν αντικείμενο πράξης πληρωμής, όσον αφορά την τήρηση της απαγόρευσης επιβολής επιβαρύνσεων κατά τη χρήση συγκεκριμένου μέσου πληρωμών.

 

 
23470