Διαθέσιμα βιομηχανικά οικόπεδα σε 4 Βιομηχανικές Περιοχές(ΧΑΡΤΕΣ)

Διαθέσιμα βιομηχανικά οικόπεδα στις Βιομηχανικές Περιοχές Φρενάρους, Κοκκινοτριμιθιάς, Β’ Πάφου και Εργατών

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας πληροφορεί ότι υπάρχουν διαθέσιμα οικόπεδα, για εκμίσθωση, στις Βιομηχανικές Περιοχές Φρενάρους, Κοκκινοτριμιθιάς, Β’ Πάφου (Αγία Βαρβάρα) και Εργατών.

Προς τούτο, επισυνάπτεται αυτούσια η ανακοίνωση του Υπουργείου με τις λεπτομέρειες των οικοπέδων, ο οδηγός με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για αιτήσεις εκμίσθωσης καθώς και τα σχετικά χωροταξικά έγγραφα.

χορο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο ειδικό έντυπο για εκμίσθωση, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που καταγράφονται στον σχετικό οδηγό. Υπογραμμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η  29η, Οκτωβρίου, 2021.

Τονίζεται ότι αιτήσεις που θα υποβληθούν, θα εξεταστούν σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια που καθορίζουν οι περί Ακίνητου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) Κανονισμοί του 1990 (Κ.Π.Π. 164/90) και οι μετέπειτα Τροποποιητικοί Κανονισμοί.

χ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα πιο κάτω τηλέφωνα:

22867125 (Β.Π. Φρενάρους)
22867129 (Β.Π Κοκκινοτριμιθιάς)
22867262 (Β.Π Β’ Πάφου (Αγ. Βαρβάρα))
22867228 (B.Π Εργατών)

 

Ανακοίνωση για διαθεσιμα οικοπεδα_ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

ΒΠ Β΄ ΠΑΦΟΥ – Χωροταξικό σχέδιο

ΒΠ ΕΡΓΑΤΩΝ – Χωροταξικό σχέδιο

ΟΔΗΓΟΣ_ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

 
24974