Διεξάγωγή μελέτης για δικαιούχους από το Ταμείο Αλληλεγγύης

Μελέτη για δικαιούχους από το Ταμείο Αλληλεγγύης διεξάγεται από το Υπουργείο Οικονομικών

Στοιχεία για τις διάφορες κατηγορίες προσώπων «που έχουν συνδράμει στην κεφαλαιοποίηση των δύο συστημικών τραπεζών» έχουν δοθεί στην Επιτροπή του Ταμείου Αλληλεγγύης, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών και Πρόεδρος της Επιτροπής, Γιώργος Παντελή, αναφέροντας παράλληλα ότι διεξάγεται μελέτη για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<
 
Μιλώντας ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών,
η οποία ενημερώθηκε σήμερα για τη διαχείριση των πόρων και την πορεία εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας στη βάση των σκοπών ίδρυσης του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης, το οποίο σήμερα διαθέτει 95 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά και άλλα τόσα σε ακίνητη ιδιοκτησία, ο κ. Παντελή είπε ακόμη ότι «βρισκόμαστε στο στάδιο ετοιμασίας των εντύπων των αιτήσεων» οι οποίες έχουν σταλεί στα μέλη της Επιτροπής για να τα μελετήσουν και στις 17 Μαρτίου θα γίνει συνάντηση των μελών της Επιτροπής για να συζητηθούν τα έντυπα αιτήσεων.

(ΚΥΠΕ)

 
21624