Διευκρινίσεις Δημάρχου Λάρνακας για ευρήματα έκθεσης Ελεγκτικής

Η έκθεση έκανε λόγω για συμφωνίες εις βάρος του Δημοσίου στον Δήμο Λάρνακας - Πώς απαντά ο Βύρας

Λεπτομερείς διευκρινίσεις δίνει ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα αναφορικά με την δημοσίευση της Ειδικής Έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, με θέμα «Ειδική Έκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Δήμος Λάρνακας για τα έτη 2015 – 2016 καθώς και δεδομένα για τα έτη 2017 – 2020».

Σε γραπτή ανακοίνωση ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας, δηλώνει ότι μεγάλος αριθμός από τα ευρήματα της συγκεκριμένης έκθεσης έχουν απασχολήσει το νυν Δημοτικό Συμβούλιο και έχουν ληφθεί ήδη ανάλογες αποφάσεις προς επίλυση τους.

Αναφορικά με το θέμα που αφορά στην περιοχή Μακένζη αναφέρεται ότι ο Δήμος Λάρνακας βρίσκεται σε συνεχή συνεννόηση με τον Κηδεμόνα τουρκοκυπριακών περιουσιών "για επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και την αδειοδότηση τους". Παράλληλα υπολογίζεται από τον Κηδεμόνα το ύψος των οφειλών του κάθε υποστατικού "και θα απαιτηθεί με την ολοκλήρωση της έρευνας".

>>> Διαβάστε επίσης: Ελεγκτική: Συμφωνίες εις βάρος του Δημοσίου στον Δήμο Λάρνακας <<<

Οσον αφορά το Κληροδότημα η Ελεγκτική Υπηρεσία στην Έκθεση της αναφέρει ότι από το 2016 μέχρι και σήμερα ετοιμάζονται εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις από Ορκωτό Λογιστή στην Αθήνα όπου αποτυπώνεται η οικονομική διαχείριση των διαμερισμάτων.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δημάρχου,  στην ίδια Έκθεση αναφέρεται ότι ορίστηκε ανεξάρτητος εγκεκριμένος εκτιμητής στην Αθήνα, ο οποίος εκτίμησε την τρέχουσα αξία των διαμερισμάτων "η οποία αναγνωρίστηκε για πρώτη στις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Λάρνακας το 2017 με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα".

Σε ότι αφορά το πόσο των 90 χιλιάδων στερλινών, ο Δήμαροχος αναφέρει πως η Ελεγκτική Υπηρεσία "αναγνωρίζει τις ενέργειες που έκανε η Υπηρεσία και ο Δήμος Λάρνακας εντός του έτους 2017 και 2018 για είσπραξη του πόσου".

Προστίθεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφαση του προχώρησε στην πώληση τριών εκ των τεσσάρων διαμερισμάτων του κληροδοτήματος στην Αθήνα, όπου εκκρεμεί η μεταβίβαση τους ενώ η πώληση του 4ου εκκρεμεί "λόγω του ότι  μετά από τρείς δημοσιεύσεις για πώληση του, παραμένει απούλητο".

Σημειώνεται ότι για τις ελάχιστες τιμές πώλησης των διαμερισμάτων ζητήθηκαν εκτιμήσεις από εγκεκριμένους Οίκους Εκτιμητών στην Ελλάδα.  Όσον αφορά το ακίνητο (οικόπεδο) στη Λάρνακα, ο Δήμος εξετάζει τρόπους αξιοποίησης του.

Αναφορικά με περιουσία του Δήμου Λάρνακας στη Λεωφόρο Αθηνών, το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε σε εκτίμηση της τιμής  του ενοικίου από εγκεκριμένο Οίκο Εκτιμητών. "Η αγοραία τιμή ενοικίου που έλαβε ο Δήμος Λάρνακας από εγκεκριμένο εκτιμητή, είναι χαμηλότερη από το ποσό που εισπράττει ο Δήμος σήμερα", αναφέρει η ανακοίνωση.

Οσον αφορά το Θέατρο αναφέρεται ότι το νυν Δημοτικό Συμβούλιο το 2017 κατάφερε και εξασφάλισε την έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών για να ολοκληρώσει την αγορά του που είχε ξεκινήσει η προηγούμενη Δημαρχία, ενώ ταυτόχρονα το Υπουργείο με επιστολή του επεσήμανε ότι δεν απαιτείται επιπρόσθετη έγκριση για πληρωμή του δανείου, "κάτι το οποίο πολύ ορθά επισήμανε η Ελεγκτική Υπηρεσία στην Έκθεση της".

"Μετά την έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών, ο Δήμος Λάρνακας προχώρησε μέσω του Κτηματολογίου, στην μεταβίβαση του Θεάτρου επί ονόματι του Δήμου, ενώ ταυτόχρονα το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε με ειδικούς κανονισμούς όσο αφορά στη διαχείριση και ενοικίαση του σε Θεατρικό Σχήμα της πόλης", σημειώνεται.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά και στην κατασκευή και λειτουργία των πολυώροφων χώρων στάθμευσης και σημειώνεται ότι ο Δήμος Λάρνακας "έχει κατακρατήσει εγγυητική από την κατασκευάστρια Εταιρεία πέραν του 1,3 εκατομμυρίου ευρώ και η υπόθεση βρίσκεται ενώπιον της δικαιοσύνης".

Οσον αφορά την παράληψη ετοιμασίας ενδιάμεσης έκθεσης αξιολόγησης της απόδοσης του αναδόχου για έργο και τη μη ενεργοποίηση της διαδικασίας για τερματισμό της σύμβασης του για συγκεκριμένο έργο, παρόλο που ο ανάδοχος δεν ανταποκρινόταν στις συμβατικές του υποχρεώσεις, "το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας, προχώρησε στις 30/12/21 στον τερματισμό της σύμβασης".

Σημειώνεται ότι ο Δήμος κατακράτησε εγγυητική ύψους €292,000 από τον εργολάβο και ότι το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε άμεσα στη ζήτηση δημοσίων προσφορών για ολοκλήρωση του έργου.

Αναφέρεται ότι εγκρίθηκε η συγκεκριμένη προσφορά "καθότι μεσούσης της αλματώδους αύξησης των πρώτων υλών και της ενέργειας ελέω πανδημίας και Ρωσσο – Ουκρανικού Πολέμου (Απρίλιο 2022), η ακύρωση και επαναπροκύρηξη του διαγωνισμού, θα ανέβαζε ακόμα περισσότερο τον προϋπολογισμό και θα καθυστερούσε και άλλο την υλοποίηση του έργου με σημαντική απώλεια εσόδων από τα ενοίκια των καταστημάτων".

Για την πώληση του Δημοτικού Κτήματος (πρώην Δημοτικό Μέγαρο) στη Λεωφόρο Αθηνών, αναφέρεται ότι το νυν Δημοτικό Συμβούλιο ακύρωσε κοινή συναίνεσή με τον αγοραστή μέσω δικαστηρίου, την μεταξύ τους συμφωνία και ο Δήμος επέστρεψε το ποσό της προκαταβολής που έλαβε μείον εσόδων τα οποία απώλεσε για όσο διάστημα το ακίνητο δεν το διαχειριζόταν.

Σχετικά με την περίπτωση έκδοσης επιταγής σε συγγενικό πρόσωπο υπαλλήλου του Δήμου αντί του ιδίου, το θέμα διερευνήθηκε από ανεξάρτητο ερευνώντα Λειτουργό (εκτός Δήμου για λόγους διαφάνειας) και λήφθηκε νομική γνωμάτευση ως η προβλεπόμενη διαδικασία και σύντομα θα τεθεί ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής του Δήμου. 

Σε σχέση με την καταμέτρηση πάγιου ενεργητικού, ο Δήμος όρισε ανεξάρτητο εγκεκριμένο Ελεγκτικό Οίκο ο οποίος προχώρησε με την ετοιμασία έκθεσης.

Στην ανακοίνωση ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας αναφέρει ότι οι παρατηρήσεις στην Εκθεση είναι καλοδεχούμενες γιατί με αυτό το τρόπο φαίνεται και το έργο του νυν Δημοτικού Συμβουλίου και παράλληλα μέσα από τα ευρήματα που εντοπίζονται επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών.

(ΚΥΠΕ)

 
24975