Διευκρινίσεις για τα ειδικά σχέδια για Ομίλους Εταιρειών

Τι αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι οι Όμιλοι Εταιρειών, οι οποίοι επιθυμούν οι εταιρείες του Ομίλου που ασχολούνται με την ίδια οικονομική δραστηριότητα να θεωρηθούν ως μια ενιαία αίτηση για συμμετοχή του Ομίλου σε Ειδικό Σχέδιο που εφαρμόζεται κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021, θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Το αίτημα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, υποβάλλεται μέσω του εντύπου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy με σκοπό την παραχώρηση έγκρισης από το Υπουργείο . Το έντυπο θα πρέπει να αποστέλλεται, δεόντως συμπληρωμένο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που Όμιλοι Εταιρειών έχουν ήδη εξασφαλίσει την έγκριση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για υποβολή μιας ενιαίας αίτησης δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτημα.

(ΚΥΠΕ)

 
13024
Thumbnail