Δικαίωμα διαγραφής ΜΕΔ αποκτά αρμόδια Τεχνική Επιτροπή

Θα μπορούν να διαγράφονται τεκμηριωμένα ΜΕΔ  που εξασφαλίστηκαν με κυβερνητικές εγγυήσεις ή κεφάλαια

Επέκτασης των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Επιτροπής Διαγραφής μη Εισπράξιμων Δημοσιών Χρημάτων Αξίων και Υλικών ώστε να προβαίνει σε μερική ή ολική διαγραφή οφειλόμενων ποσών, τα οποία εξασφαλίστηκαν είτε με κυβερνητικές εγγυήσεις είτε με κυβερνητικά κεφάλαια.

Όπως εξηγήθηκε στην Brief από αρμόδιο λειτουργό του Γενικού Λογιστηρίου, το οποίο ετοίμασε το σχετικό νομοσχέδιο, το ένα σκέλος αφορά δανειολήπτες που εξασφάλισαν δάνεια μέσω του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών είτε με κυβερνητική εγγύηση είτε με κεφάλαια του ΚΦΙΚΒ, και τα οποία μετά από τεκμηριωμένες εκθέσεις για την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη θα μπορούν να διαγραφούν στην ολότητα τους ή μέρος τους.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<<

Ως γνωστό τα δάνεια από τον ΚΦΙΚΒ παραχωρούντο είτε από τον ίδιο τον Φορέα (κυβερνητικά κεφάλαια) είτε με εγγύηση της Κυβέρνησης ή και του Φορέα από τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης ή την πρώην Συνεργατική. Τα χρηματοπιστωτικά αυτά ιδρύματα θα κληθούν να παρουσιάσουν τεκμηριωμένες εκθέσεις για την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη, το δάνειο του οποίου εμπίπτει στην κατηγορία των ΜΕΔ.

Για την περίπτωση της πρώην Συνεργατικής, νοείται ότι οι εκθέσεις θα ετοιμαστούν από την ΚΕΔΙΠΕΣ.

Το άλλο σκέλος αφορά δανειολήπτες, οι οποίοι εξασφάλισαν δάνεια από Υπουργεία ή Τμήματα ή ταμεία της Κυβέρνησης (π.χ. Υπουργείο Εσωτερικών, Επαρχιακές Διοικήσεις, Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης) όπως είναι δάνεια για πολύτεκνους, χαμηλόμισθους, στέγασης σε ακριτικές περιοχές κ.α. και τα οποία επίσης τεκμηριωμένα δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν στην ολότητα ή μέρος τους.

Νοείται ότι η Τεχνική Επιτροπή Διαγραφής μη Εισπράξιμων Δημοσιών Χρημάτων Αξίων και Υλικών θα μπορεί αν διαγράφει τα εν λόγω δάνεια διενεργώντας και η ίδια έρευνα και μελέτη των οικονομικών δεδομένων των επηρεαζομένων δανειοληπτών (πρωτοφειλετών) και των εγγυητών τους.

>>> Οικονομία Κύπρος - Επιλεγμένη ροή ειδήσεων Brief <<<

 

Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή προνοείται επίσης τροποποίηση της σύνθεσης της Τεχνικής Επιτροπής Διαγραφής μη Εισπράξιμων Δημοσιών Χρημάτων Αξίων και Υλικών, η οποία θα αποτελείται από το Γενικό Λογιστή ως πρόεδρο, το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών και ένα Γενικό Διευθυντή ο οποίος θα διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ή εκπροσώπους τους ως μέλη.

Προβλέπεται ακόμα ότι ο Γενικός Ελεγκτής ή εκπρόσωπος του θα μπορεί να παρίσταται ως παρατηρητής στις συνεδρίες της Τεχνικής Επιτροπής, με δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του επί των συζητούμενων θεμάτων και να ζητά όπως αυτές καταγράφονται στα τηρούμενα πρακτικά.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 18/12/2018.

 
3020
Thumbnail

Το δημοσιονομικό έλλειμμα ανήλθε στα €989,6 εκατομμύρια ή 4,8% του ΑΕΠ και το δημοσιονομικό χρέος στα €21.258,1 εκατ. ή 102,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για το έτος 2018 τα οποία ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία.
 
Στα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνεται μη επαναλαμβανόμενη δαπάνη ύψους €1.725,1 εκατ. που αφορά στο κόστος της συμφωνίας Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας με την Ελληνική Τράπεζα.

ad1mobile

>>> BLOOMBERG ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  <<<

Εξαιρουμένου του κόστους της συμφωνίας αυτής, το δημοσιονομικό ισοζύγιο για το έτος 2018 καταγράφει πλεόνασμα που ανέρχεται στα €735,5 εκατ. ή 3,5% στο ΑΕΠ.
 
Η Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει στην ανακοίνωση της ότι τα προκαταρκτικά αποτελέσματα έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί στα πλαίσια της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

article 1