ΔΗΚΟ για ρεύμα: Πού δεν πρέπει να επιβάλλεται ΦΠΑ

Η πρόταση νόμου του ΔΗΚΟ αφορά την «Αναπροσαρμογή Καυσίμων» που επιβάλλεται στα τιμολόγια της ΑΗΚ

Στην αισθητή ανακούφιση των πολιτών έναντι της ακρίβειας στοχεύει η πρόταση νόμου για αναστολή καταβολής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στην χρέωση που αφορά την «Αναπροσαρμογή Καυσίμων» που επιβάλλεται στα τιμολόγια της ΑΗΚ, aαναφέρει το ΔΗΚΟ.

Σε ανακοίνωση του το ΔΗΚΟ σημειώνει ότι η Αναπροσαρμογή Καυσίμων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων, το κόστος αγοράς καυσίμων που είναι η διαφορά στην αύξηση από την βασική τιμή αγοράς όπως την ορίζει η ΑΗΚ, και το κόστος  της διατήρησης των στρατηγικών αποθεμάτων (ΚΟΔΑΠ).

Όπως σημειώνει το ΔΗΚΟ, σε αυτά είναι που ζητούν να μην επιβάλλεται ΦΠΑ.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΔΗΚΟ:

"Η πρόταση νόμου του Δημοκρατικού Κόμματος για αναστολή καταβολής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στην χρέωση που αφορά το σκέλος: «Αναπροσαρμογή Καυσίμων» που επιβάλλεται στα τιμολόγια της ΑΗΚ, στοχεύει στην αισθητή ανακούφιση των πολιτών έναντι της ακρίβειας.  

Η Αναπροσαρμογή Καυσίμων περιλαμβάνει: 

α. το κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων 

β. το κόστος αγοράς καυσίμων που είναι η διαφορά στην αύξηση από την βασική τιμή αγοράς όπως την ορίζει η ΑΗΚ,
και 
γ. το κόστος  της διατήρησης των στρατηγικών αποθεμάτων (ΚΟΔΑΠ),.

Το μέτρο που προτείνει το ΔΗΚΟ αφορά, σε πρώτη φάση, την χρονική περίοδο, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου  του 2022.

Για όλα αυτά ζητάμε να μην επιβάλλεται ΦΠΑ.

Το υπολογιζόμενο κόστος όπως αναφέρθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, από το Υπουργείο Οικονομικών, ανέρχεται στα 7 εκατομμύρια ευρώ το μήνα".

 
24306