Δήμοι & Κοινότητες: Θα εισπράξουν τέλη, φόρους και άλλα €100 εκ.

«Πλουσιοπάροχο» το 2021 για Δημάρχους και Μουχτάρηδες – Θα πάρουν φόρους και τέλη από πολίτες και €100 εκ. από το κράτος

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Την ώρα που το κύριο ζητούμενο για το 2021 θα έπρεπε να ήταν η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία συζητείται εδώ και χρόνια και μέχρι στιγμής δεν έχει προωθηθεί, οι Δήμοι και οι Κοινότητες τη νέα χρονιά θα μοιραστούν σχεδόν €100 εκατομμύρια μέσω διαφόρων χορηγιών.

Τα εν λόγω κονδύλια περιλήφθηκαν στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2021 και το μεγαλύτερος μέρος εξ αυτών αφορά την κρατική χορηγία προς τους 30 Δήμους στις ελεύθερες περιοχές, οι οποίοι θα μοιραστούν συνολικά €53,9 εκατ. σε σχέση με €53,7 εκατ. φέτος.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με σημείωμα που συνοδεύει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, το 2021 Δήμοι και Κοινότητες θα μοιραστούν συνολικά €95,64 εκατ. σε σχέση με €95,1 εκατ. φέτος. Δηλαδή, το εν λόγω κονδύλι θα είναι αυξημένο κατά €540.000, περίπου, ή κατά 0,6%.

>>> Διαβάστε ακόμη: Χριστούγεννα στην Πλατεία Ελευθερίας; Τι λέει ο εργολάβος <<<

Τι θα πάρουν οι Δήμοι των ελεύθερων περιοχών
Από το σύνολο των δαπανών που προϋπολογίστηκαν, όπως έχει λεχθεί και πιο πάνω, τα €53,9 εκατ. προορίζονται να καλύψουν την κρατική χορηγία προς τους 30 Δήμους των ελεύθερων περιοχών, στην οποία περιλαμβάνονται:

 • Απώλεια εσόδων από την κατάργηση διαπυλίων: €2.187.680
 • Επιχορήγηση διοργάνωσης συνεδρίων, συναντήσεων, εκδηλώσεων, καταβολής συνδρομών κλπ για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, από την Ένωση Δήμων Κύπρου, έναντι αποδείξεων: €30.000
 • Επιχορήγηση της λειτουργίας της Ακαδημίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου (€30.000) και του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου (€20.000): €50.000
 • Χορηγία προς την Ένωση Δήμων Κύπρου για κάλυψη του μισθού του Γραμματέα και των εξόδων λειτουργίας της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου Αρ.69.153 και ημερ. 22/7/2009): €20.000
 • Χορηγία προς την Ένωση Δήμων Κύπρου για τη συντήρηση των φώτων τροχαίας παγκύπρια (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 52.243 και ημερ. 9/8/2000): €59.800
 • Χορηγία για εφαρμογή Ενιαίας Πολιτικής για την τοπιοτέχνηση και συντήρηση του πρασίνου στο οδικό δίκτυο (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ.89.053 και ημερομηνία 18.3.2020): €180.000
 • Χορηγία προς τους 30 Δήμους των ελεύθερων περιοχών: €51.157.520
 • Διάφορα: €200.000

Οι χορηγίες προς τα Κοινοτικά Συμβούλια
Επιπρόσθετα των πιο πάνω, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών περιλαμβάνονται και πιστώσεις ύψους €13.080.000 που προορίζονται να καλύψουν την κρατική χορηγία προς τα Κοινοτικά Συμβούλια των ελεύθερων περιοχών ως ακολούθως:

 • Κάλυψη του κόστους υπηρεσιών που παρείχε κατά το 2020 το Κοινοτικό Συμβούλιο Πύλας στους Τουρκοκύπριους κατοίκους της Κοινότητας, (Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 50.397 και ημερ. 8/10/1999): €105.000
 • Επιχορήγηση της ετήσιας δαπάνης που απαιτείται για σκοπούς υδατοπρομήθειας της Κοινότητας Άλασσσας, με βάση τους λογαριασμούς της Α.Η.Κ (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 78.167 και ημερ. 14/1/2015): €20.000
 • Επιχορήγηση διοργάνωσης συνεδρίων, συναντήσεων, εκδηλώσεων κλπ για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης από την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, έναντι αποδείξεων: €10.000
 • Επιχορήγηση της λειτουργίας της Ακαδημίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου (€30.000) και του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου (€20.000): €50.000
 • Καταβολή ποσού €105.000 ετησίως μέχρι εξόφλησης δανείων του Κοινοτικού Συμβουλίου Πέρα Χωρίου – Νήσου για δρόμο άξονα της Βιομηχανικής Ζώνης (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 88.731 και ημερ. 18/12/2019): €105.000
 • Χορηγία προς τις Ενώσεις Κοινοτήτων και Χορηγία για συμπλεγματοποιημένες υπηρεσίες / εκδηλώσεις Κοιν. Συμβουλίων: €12.665.000
 • Διάφορα: €125.00

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Άλλες χορηγίες
Πέραν των πιο πάνω, πιστώσεις ύψους €19.600.000 προορίζονται να καλύψουν την οικονομική βοήθεια προς τους Δήμους (€17.545.000) και τα Κοινοτικά Συμβούλια (€2.055.000) για την απώλεια των εσόδων τους από την κατάργηση επιβολής επαγγελματικού φόρου σε φυσικά πρόσωπα.

Επίσης, πιστώσεις €4.500.000 προορίζονται να καλύψουν την κρατική χορηγία προς τους κατεχόμενους Δήμους/Συμβούλια/Κοινότητες/Ενώσεις Κατεχομένων Κοινοτήτων για τα λειτουργικά ή/και άλλα έξοδά τους και την επιχορήγηση εκδηλώσεων μνήμης των κατεχόμενων Τοπικών Αρχών. Σημειώνεται πως, μέρος της χορηγίας που αφορά στα Κοινοτικά Συμβούλια της Επαρχίας Αμμοχώστου, θα παραχωρείται μέσω του οικείου Επάρχου.

Άλλα €4.500.000 προορίζονται να καλύψουν το 75% της πραγματικής δαπάνης σύμφωνα με στοιχεία της Α.Η.Κ., για τον οδικό φωτισμό των Κοινοτήτων για το 2019, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ. 73.783, ημερομηνίας 12/7/2012).

Τέλος, πιστώσεις €75.000 προορίζονται να καλύψουν την κρατική χορηγία προς την Ένωση Κοινοτήτων, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 56.878 ημερομηνίας 5/12/2002.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Πόσα θα κοστίζουν οι Δημοτικές Εκλογές
Αξίζει, εξάλλου, να αναφερθεί πως στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών περιλήφθηκαν και πιστώσεις ύψους €4 εκατ. που προορίζονται να καλύψουν τη διενέργεια των Δημοτικών / Κοινοτικών Εκλογών και Σχολικών Εφορειών, ως αναλύονται πιο κάτω:

 • Υπερωριακή απασχόληση, για την προετοιμασία των εκλογών και για τη στελέχωση των εκλογικών κέντρων, για σκοπούς της ψηφοφορίας και για τη διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων: €2.600.000
 • Ενοίκια αιθουσών και διαφόρων συσκευών: €50.000
 • Αστυνομία (υπερωρίες και έξοδα για τη διακίνηση οχημάτων): €400.000
 • Κυβερνητικό Τυπογραφείο (υλικά και υπερωρίες): €400.000
 • Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής – Οπτικοποίηση αποτελεσμάτων: €200.000
 • Έξοδα Τμήματος Δημοσίων Έργων: €20.000
 • Έξοδα Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών: €30.000
 • Γραφική ύλη, χαρτικά και αναλώσιμα είδη: €150.000
 • Απρόβλεπτα: €150.000
Μάριος Αδάμου
 
24571