Δήμος Λευκωσίας: Aποφασισμένος να μειώσει το οικολογικό αποτύπωμα

ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Διασχίστε τη Στασικράτους σε λιγότερο από 30 λεπτά
Από την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022 τερματίζονται οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοινώνει μέσω γραπτής ανακοίνωσης, ότι το Έργο «Ανάπλαση Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου - Στασικράτους - Ευαγόρου, κατασκευαστική Φάση Β’» έχει ολοκληρωθεί.

Από την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022 τερματίζονται οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ίσχυαν από τον περασμένο Δεκέμβριο και τίθεται σε ισχύ ο αρχικός σχεδιασμός του Έργου, βάσει του οποίου λήφθηκε η απόφαση ένταξής του για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Συγκεκριμένα, οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Μακαρίου (από τη συμβολή της με τις Λεωφόρους Σπύρου Κυπριανού και Διγενή Ακρίτα μέχρι τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Ευαγόρου) και στην οδο Αναστάσιου Λεβέντη, θα μετατραπούν σε λεωφορειολωρίδες για διακίνηση λεωφορείων και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

Θα απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα, περιλαμβανομένων δικύκλων και τρικύκλων, πλην εξαιρέσεων (οχήματα που ανήκουν σε νόμιμους χρήστες αδειοδοτημένων χώρων στάθμευσης, οχήματα έκτακτης ανάγκης, οχήματα των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, ταξί, ποδήλατα και scooter, οχήματα τροφοδοσίας, οχήματα συλλογής απορριμμάτων και υλικών ανακύκλωσης). 

Το συγκεκριμένο Έργο τέθηκε ψηλά στις προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής του Δήμου Λευκωσίας, αφού επιδιώκει να καταστήσει το αστικό εμπορικό κέντρο της πρωτεύουσας ανταγωνιστικό, ελκυστικό και φιλικό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Στο συγκεκριμένο τμήμα της Λεωφόρου Μακαρίου γίνεται η πρώτη προσπάθεια στη χώρα μας για δημιουργία περιοχής μειωμένων ρύπων, εντός αστικού εμπορικού κέντρου. 

Με το Έργο που ολοκληρώθηκε, το εμπορικό κέντρο της πρωτεύουσας αποκτά ξανά συγκριτικό πλεονέκτημα. Δημιουργείται ένας ελκυστικός χώρος με δική του ταυτότητα. Ένας χώρος πρότυπο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, με βάση τα σύγχρονα μοντέλα που εφαρμόζονται παγκοσμίως, προσβάσιμος για όλους και ασφαλής για περπάτημα. Ένας χώρος με πολύ πράσινο, σιντριβάνια, μικρές πλατείες, σημεία συνάθροισης και ξεκούρασης, που προσομοιάζει λειτουργικά, αλλά και αισθητικά με εξωτερικό εμπορικό κέντρο.

Στόχος είναι επίσης η δημιουργία ενός διαδρόμου απρόσκοπτης κυκλοφορίας των Μέσων Μαζικής Συγκοινωνίας με στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας και τη διακίνηση με μέσα φιλικά στο περιβάλλον. Χωρίς διακρίσεις προς τα εμποδιζόμενα άτομα και με συνεπαγόμενα οφέλη τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, των ρύπων και του θορύβου και την αύξηση του επιπέδου ασφάλειας, της επισκεψιμότητας και της εμπορικότητας της περιοχής.

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός και φιλοσοφία του Έργου συνάδουν και ενισχύουν τη συνολική προσπάθεια του κράτους να ανταποκριθεί στους στόχους που έθεσε η Ε.Ε. μέχρι το 2030, για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και μείωση των ρύπων. Ενημερωτικά, για κάθε έτος που δεν θα επιτυγχάνονται οι ποσοτικοί στόχοι μείωσης των ρύπων, η Κυπριακή Δημοκρατία θα καλείται να πληρώνει εκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα. Σήμερα, η Κυπριακή Δημοκρατία ήδη καταβάλλει πέραν των 250 εκατομμυρίων ευρώ σε δικαιώματα για εκπομπές από παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ο τρόπος λειτουργίας των πόλεων μας, δήλωσε ο Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, αποδεδειγμένα αφήνει υψηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα: ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση, μεγάλη παραγωγή αποβλήτων, ανεξέλεγκτη χρήση φυσικών πόρων, οικονομία υψηλής ενεργειακής έντασης και υψηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κ.ά. «Με άλλα λόγια οι μέχρι σήμερα πράξεις μας, έχουν επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλλον της πόλης μας, της χώρας μας και κατ’ επέκταση τον πλανήτη». Αυτό το μοντέλο ανάπτυξης των πόλεων, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Λευκωσίας, δεν είναι πλέον βιώσιμο, με οικολογικούς όρους. «Η κοινωνία των πολιτών, και δη οι νέοι, ως δυναμικός και ενημερωμένος περιβαλλοντικός προασπιστής απαιτούν μια “πράσινη στροφή” σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Απαιτούν άμεσες λύσεις για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την εξοικονόμηση πόρων για τις μελλοντικές γενιές».

Ο κ. Γιωρκάτζης είπε ότι η επιλογή της ανάπλασης της εμπορικής περιοχής της Λευκωσίας, σε ένα χώρο φιλικό τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον, επιχειρεί να αποτελέσει την αρχή για ένα πιο βιώσιμο τρόπο ανάπτυξης της πόλης μας και της χώρας μας. «Αυτό σημαίνει ότι σε αυτή την περιοχή ληφθήκαν σημαντικά μέτρα για την ελαχιστοποίηση του οικολογικού αποτυπώματος. Είναι μια περιοχή στην οποία θέλουμε οι πολίτες θα νιώθουν ασφαλείς και στην οποία δεν θα επιβαρύνεται η υγεία τους και το περιβάλλον».

Το έργο περιελάμβανε σημαντικές οδικές αρτηρίες του κέντρου της πόλης. Συγκεκριμένα, πέραν της Λεωφόρου Μακαρίου Γ’ και της Αναστάσιου Γ. Λεβέντη, έγιναν παρεμβάσεις στην οδό Αρνάλδας, σε τμήματα των οδών Στασάνδρου, Αφροδίτης και Κρήτης και στις οδούς Αγίας Ελένης, Γρηγορίου Ξενοπούλου, Μπουμπουλίνας, Ήρας και Άννης Κομνηνής, μέχρι τη συμβολή τους με την οδό Στασάνδρου. 

Όλοι οι πιο πάνω δρόμοι (εκτός η οδός Κρήτης) μετατρέπονται σε Ζώνη Κοινής Χρήσης (Shared Space). Αυτό σημαίνει ότι η κίνηση των τροχοφόρων θα γίνεται υποχρεωτικά με μέγιστη ταχύτητα τα 20 χλμ./ώρα, ενώ ταυτόχρονα θα απαγορεύεται αυστηρώς η στάση και στάθμευση οχημάτων σε όλο το μήκος του δρόμου. Οι Ζώνες Κοινής Χρήσης αποτελούν μια σύγχρονη προσέγγιση στον αστικό σχεδιασμό, που έχουν ως στόχο τη μείωση της χρήσης και της κυριαρχίας των οχημάτων στο οδικό δίκτυο, την αύξηση των επιπέδων ασφάλειας για τους ευάλωτους χρήστες (πεζούς, ποδηλάτες, ΑμεΑ κ.ά.) και τη διευκόλυνση της διακίνησης με μέσα φιλικά προς το περιβάλλον, δημιουργώντας συνθήκες βιώσιμης κινητικότητας.