Δημόσια Υπηρεσία: Πόσοι είναι οι άντρες και πόσες οι γυναίκες

Πόσοι άνδρες και πόσες γυναίκες εργάζονται στο Δημόσιο και ποιο φύλο υπερτερεί στις διευθυντικές θέσεις

Ενδιαφέροντα στοιχεία σε ό,τι αφορά την κατανομή των Δημοσίων Υπαλλήλων κατά φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης, καταγράφονται στην Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας για το 2019, η οποία επιδόθηκε σήμερα (22/10) στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.

Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στην Έκθεση, στο τέλος του 2019 υπηρετούσαν σε μόνιμη βάση 12.007 δημόσιοι υπάλληλοι, εκ των οποίων οι 4.217 ή 35.12% άνδρες και 7.790 ή 64.88% γυναίκες.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην Έκθεση, σ’ ό,τι αφορά την κατανομή των δημοσιοϋπαλληλικών θέσεων μεταξύ ανδρών-γυναικών, το ποσοστό των γυναικών παρουσιάζεται συντριπτικά μεγαλύτερο στις θέσεις εισδοχής. 

>>> Διαβάστε ακόμη: 9.000 υποψήφιοι διεκδικούν μία θέση στο Δημόσιο μέσω 2 εξετάσεων <<<

Βάσει των στοιχείων, οι γυναίκες εξακολουθούν να παρουσιάζονται με αυξημένο ποσοστό στις μεσοδιευθυντικές θέσεις, ενώ η αναλογία αντιστρέφεται στο επίπεδο των διευθυντικών θέσεων (Κλ. Α15-Α16 μέχρι 70.685 Π.Μ.), στις οποίες υπηρετούν 140 άνδρες και 105 γυναίκες.

Ειδικότερα, η κατανομή θέσεων υπηρετούντων υπαλλήλων κατά φύλο το 2019 είχε ως εξής: α

Επίπεδο εκπαίδευσης
Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης των υπηρετούντων στη Δημόσια Υπηρεσία το 2019, η πλειοψηφία των μόνιμων υπαλλήλων ήταν κάτοχοι πανεπιστημιακών προσόντων (πτυχίου ή μεταπτυχιακού).

Συγκεκριμένα και όπως φαίνεται και στον πίνακα, ποσοστό 62,6% ήταν κάτοχοι πανεπιστημιακών προσόντων (πτυχίου ή μεταπτυχιακού), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των θέσεων για τις οποίες το πανεπιστημιακό προσόν είναι απαιτούμενο ήταν μόλις 30%.

Αναλυτικά το επίπεδο εκπαίδευσης υπηρετούντων δημοσίων υπαλλήλων φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: α

Μ.ΑΔ.

 
13028