Δημοσιονομικά: Πλεόνασμα €293,3 εκατ. μετά από έλλειμα €137 εκατ.

Τι αναφέρουν τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα από την Στατιστική Υπηρεσία

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης 1% στο ΑΕΠ, που μεταφράζεται σε €239,3 εκ., σε σύγκριση με έλλειμμα €137,4 εκ. (0,6% του ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία, μεγάλη μείωση σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021 σημειώθηκε στις επιδοτήσεις, ενώ μεγάλη αύξηση παρατηρήθηκε στην είσπραξη φόρων, τόσο από επί της παραγωγής και των εισαγωγών, όσο και από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο.

Συγκεκριμένα, οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022 μειώθηκαν κατά €72,1 εκ. (-3,2%) και περιορίστηκαν στα €2.212,6 εκ. σε σύγκριση με €2.284,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. 

Οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €254,1 εκ. και περιορίστηκαν στα €20,7 εκ. σε σύγκριση με €274,8 εκ. το 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €2,4 εκ. (-1,5%) και περιορίστηκαν στα €157,9 εκ. σε σύγκριση με €160,3 εκ. το 2021. 

Αντιθέτως, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €91,4 εκ. (11%) και ανήλθαν στα €921,1 εκ. σε σύγκριση με €829,7 εκ. το 2021. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €28,4 εκ. (4,1%) και ανήλθαν στα €717,1 εκ. σε σύγκριση με €688,7 εκ. το 2021. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €32,1 εκ. (+18,6%) και ανήλθε στα €204,7 εκ. σε σύγκριση με €172,6 εκ. το 2021. Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €13,8 εκ. (+20,1%) και ανήλθαν στα €82,4 εκ. σε σύγκριση με €68,6 εκ. το 2021.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €18,6 εκ. (+20,7%) και ανήλθε στα €108,7 εκ. σε σύγκριση με €90,1 εκ. το 2021. Αναλυτικά, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €5,3 εκ. (+7%) και ανήλθαν στα €80,0 εκ. σε σύγκριση με €74,8 εκ. το 2021 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €13,4 εκ. και ανήλθαν στα €28,7 εκ. σε σύγκριση με €15,3 εκ. το 2021. 

Από την άλλη, τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022 αυξήθηκαν κατά €304,6 εκ. (+14,2%) και ανήλθαν στα €2.451,9 εκ. σε σύγκριση με €2.147,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €108,5 εκ. (+14%) και ανήλθαν στα €885,9 εκ. σε σύγκριση με €777,4 εκ. το 2021, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €80,8 εκ. (16,2%) και ανήλθαν στα €579,7 εκ. σε σύγκριση με €498,9 εκ. το 2021. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €129,3 εκ. (+26,9%) και ανήλθαν στα €609,8 εκ. σε σύγκριση με €480,5 εκ. το 2021. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €115,7 εκ. (+18,4%) και ανήλθαν στα €744,7 εκ. σε σύγκριση με €629,0 εκ. το 2021. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά  €15,4 εκ. (+12,3%) και ανήλθαν στα €141,0 εκ. σε σύγκριση με €125,6 εκ. το 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €0,8 εκ. (+1,9%) και ανήλθαν στα €42,0 εκ. σε σύγκριση με €41,2 εκ. το 2021.

Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €58,4 εκ. και περιορίστηκαν στα €4,1 εκ. σε σύγκριση με €62,5 εκ. το 2021. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €6,7 εκ. (-21,5%) και περιορίστηκαν στα €24,4 εκ. σε σύγκριση με €31,1 εκ. το 2021.

ΚΥΠΕ