Δημοσιονομικό έλλειμμα €800 εκατ. το 11μηνο λόγω κορωνοϊού

Τα έσοδα και τα έξοδα του κράτους την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020 / ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημοσιονομικό έλλειμμα σχεδόν 800 εκατομμυρίων ευρώ, παρουσίασαν οι λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα (8/1) η Στατιστική Υπηρεσία.

Όπως ανακοινώθηκε, τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020 καταδεικνύουν έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €799,2 εκατ. (3,8% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €566,3 εκατ. (2,5% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019.

>>> Διαβάστε ακόμη: Πρόταση νόμου για τα ενοίκια κατέθεσε ο Π. Μυλωνάς / Ποιους αφορά <<<

Οι δαπάνες
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020 αυξήθηκαν κατά €785,3 εκατ. (+10,5%) και ανήλθαν στα €8.270,5 εκατ. σε σύγκριση με €7.485,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Σημειώνεται ότι, η σημαντική αυτή αύξηση των δαπανών οφείλεται σε δαπάνες στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού στην απασχόληση, οι οποίες ανήλθαν στα €530,3 εκατ..

Συγκεκριμένα, η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €359,2 εκατ. (+37,3%) και ανήλθε στα €1.322,0 εκατ. σε σύγκριση με €962,8 εκατ. το 2019, ενώ οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €116,3 εκατ. (+4,7%) και ανήλθαν στα €2.576,9 εκατ. σε σύγκριση με €2.460,6 εκατ. το 2019. 

Την ίδια ώρα, οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €109,5 εκατ. (+4,7%) και ανήλθαν στα €2.415,7 εκατ. σε σύγκριση με €2.306,2 εκατ. το 2019, ενώ οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €498,6 εκατ. και ανήλθαν στα €538,4 εκατ. σε σύγκριση με €39,8 εκατ. το 2019. Η αύξηση στη συγκεκριμένη κατηγορία αποδίδεται κυρίως στα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Παράλληλα, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €56,0 εκατ. (+12,2%) και ανήλθαν στα €514,0 εκατ. σε σύγκριση με €458,0 εκατ. το 2019.

>>> Διαβάστε ακόμη: ΕΣΤΙΑ: Τέλος Ιανουαρίου η πρώτη κρατική χορηγία για 100 δάνεια <<<

Επιπρόσθετα, ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €306,4 εκατ. (-39,2%) και περιορίστηκε στα €475,2 εκατ. σε σύγκριση με €781,6 εκατ. το 2019. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου, οι οποίες μειώθηκαν κατά €348,0 εκατ. (-78,1%) και περιορίστηκαν στα €97,4 εκατ. σε σύγκριση με €445,4 εκατ. το 2019. 

Αντιθέτως, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €41,6 εκατ. (+12,4%) και ανήλθαν στα €377,8 εκατ. σε σύγκριση με €336,2 εκατ. το 2019. Oι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €47,9 εκατ. (-10,1%) και περιορίστηκαν στα €428,3 εκατ. σε σύγκριση με €476,2 εκατ. το 2019.

Οι αυξήσεις σε ορισμένες κατηγορίες δαπανών αποδίδονται εν μέρει στην εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας από την 01.03.2019.

Τα έσοδα
Σε σχέση με τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020 αυτά μειώθηκαν κατά €580,1 εκατ. (-7,2%) και περιορίστηκαν στα €7.471,4 εκατ. σε σύγκριση με €8.051,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών μειώθηκαν κατά €258,2 εκατ. (-8,4%) και περιορίστηκαν στα €2.824,7 εκατ. σε σύγκριση με €3.082,9 εκατ. το 2019, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) μειώθηκαν κατά €84,8 εκατ. (-4,3%) και περιορίστηκαν στα €1.880,1 εκατ. σε σύγκριση με €1.964,9 εκατ. το 2019. 

Απ’ εκεί και πέρα, τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο μειώθηκαν κατά €244,3 εκατ. (-14,1%) και περιορίστηκαν στα €1.491,2 εκατ. σε σύγκριση με €1.735,5 εκατ. το 2019, ενώ οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €73,8 εκατ. (-40,6%) και περιορίστηκαν στα €107,9 εκατ. σε σύγκριση με €181,7 εκατ. το 2019. 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Ταυτόχρονα, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €35,5 εκατ. (-5,2%) και περιορίστηκαν στα €640,9 εκατ. σε σύγκριση με €676,4 εκατ. το 2019. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €24,4 εκατ. (-12,3%) και περιορίστηκαν στα €173,5 εκατ. σε σύγκριση με €197,9 εκατ. το 2019.

Αντιθέτως, οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €33,7 εκατ. (+1,6%) και ανήλθαν στα €2.143,8 εκατ. σε σύγκριση με €2.110,1 εκατ. το 2019, ενώ οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €22,4 εκατ. (+33,4%) και ανήλθαν στα €89,4 εκατ. σε σύγκριση με €67,0 εκατ. το 2019.
 

 
24979