Δημοσιονομικό έλλειμμα €805 εκατ. το 6μηνο

Τα έσοδα και οι δαπάνες του κράτους την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου – Αναλυτικά στοιχεία

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020 καταδεικνύουν έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €804,6 εκατομμυρίων (4,0% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €240,5 εκατ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 (1,1 % στο ΑΕΠ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής, οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020, αυξήθηκαν κατά €491,1 εκατ. (+12,9%) και ανήλθαν στα €4.304,6 εκατ. σε σύγκριση με €3.813,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Σημειώνεται ότι, η σημαντική αυτή αύξηση των δαπανών οφείλεται σε δαπάνες στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού στην απασχόληση, οι οποίες ανήλθαν στα €314,7 εκατ..

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €233,5 εκατ. (+60,6%) και ανήλθε στα €618,8 εκατ. σε σύγκριση με €385,3 εκατ. το 2019.

Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €63,8 εκατ. (+4,7%) και ανήλθαν στα €1.408,2 εκατ. σε σύγκριση με €1.344,4 εκατ. το 2019.

Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €67,4 εκατ. (+5,5%) και ανήλθαν στα €1.282,5 εκατ. σε σύγκριση με €1.215,1 εκατ. το 2019.

Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €285,4 εκατ. και ανήλθαν στα €307,0 εκατ. σε σύγκριση με €21,6 εκατ. το 2019. Η αύξηση στη συγκεκριμένη κατηγορία αποδίδεται κυρίως στα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €15,1 εκατ. (+8,1%) και ανήλθαν στα €201,6 εκατ. σε σύγκριση με €186,5 εκατ. το 2019.

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €53,0 εκατ. (+20,3%) και ανήλθαν στα €313,6 εκατ. σε σύγκριση με €260,6 εκατ. το 2019.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €227,1 εκατ. (-56,8%) και περιορίστηκε στα €172,9 εκατ. σε σύγκριση με €400,0 εκατ. το 2019. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου, οι οποίες μειώθηκαν κατά €275,0 εκατ. (-91,2%) και περιορίστηκαν στα €26,6 εκατ. σε σύγκριση με €301,6 εκατ. το 2019.

Αντιθέτως, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €47,9 εκατ. (+48,7%) και ανήλθαν στα €146,3 εκατ. σε σύγκριση με €98,4 εκατ. το 2019.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Τα έσοδα του 6μηνου
Την ίδια ώρα, τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020, μειώθηκαν κατά €554,0 εκατ. (-13,7%) και περιορίστηκαν στα €3.500,0 εκατ. σε σύγκριση με €4.054,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών μειώθηκαν κατά €250,2 εκατ. (-15,3%) και περιορίστηκαν στα €1.381,9 εκατ. σε σύγκριση με €1.632,1 εκατ. το 2019, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) μειώθηκαν κατά €145,6 εκατ. (-13,7%) και περιορίστηκαν στα €915,4 εκατ. σε σύγκριση με €1.061,0 εκατ. το 2019.

Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο μειώθηκαν κατά €38,0 εκατ. (-4,7%) και περιορίστηκαν στα €762,2 εκατ. σε σύγκριση με €800,2 εκατ. το 2019.

Οι κοινωνικές εισφορές μειώθηκαν κατά €220,5 εκατ. (-19,8%) και περιορίστηκαν στα €895,8 εκατ. σε σύγκριση με €1.116,3 εκατ. το 2019.

Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €59,3 εκατ. (-90,5%) και περιορίστηκαν στα €6,2 εκατ. σε σύγκριση με €65,5 εκατ. το 2019.

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €0,2 εκατ. (-0,1%) και περιορίστηκαν στα €297,4 εκατ. σε σύγκριση με €297,6 εκατ. το 2019.

Αντιθέτως, οι υπόλοιπες κατηγορίες εσόδων σημείωσαν αύξηση κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020.

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €14,1 εκατ. (+16,5%) και ανήλθαν στα €99,4 εκατ. σε σύγκριση με €85,3 εκατ. το 2019.

Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €0,1 εκατ. (+0,2%) και ανήλθαν στα €57,1 εκατ. σε σύγκριση με €57,0 εκατ. το 2019.

Οι αυξήσεις σε ορισμένες κατηγορίες εσόδων και δαπανών αποδίδονται εν μέρει στην εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας από την 01.03.2019.

>>> Διαβάστε εδώ ειδήσεις και στην αγγλική <<<

Τα δημόσια οικονομικά τον Ιούνιο
Σε ό,τι αφορά τον Ιούνιο του 2020, οι συνολικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά €165,0 εκατ. (+24,5%) και ανήλθαν στα €839,4 εκατ. από €674,4 εκατ. τον Ιούνιο του 2019.

Από τις κυριότερες κατηγορίες των δαπανών, αυξήθηκαν τον Ιούνιο 2020 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2019, οι επιδοτήσεις κατά €90,9 εκατ. (ανήλθαν στα €94,4 εκατ. από €3,5 εκατ.), η ενδιάμεση ανάλωση κατά 45,2% (ανήλθε στα €121,5 εκατ. από €83,7 εκατ.), οι τρέχουσες μεταβιβάσεις κατά 36,7% (ανήλθαν στα €44,7 εκατ. από €32,7 εκατ.), οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) κατά 7,9% (ανήλθαν στα €224,3 εκατ. από €207,8 εκατ.) και οι κοινωνικές παροχές κατά 2,6% (ανήλθαν στα €297,1 εκατ. από €289,5 εκατ.).

Τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά €119,2 εκατ. (-16,7%) και περιορίστηκαν στα €594,4 εκατ. τον Ιούνιο του 2020 από €713,6 εκατ. τον Ιούνιο του 2019.

Από τις κυριότερες κατηγορίες των εσόδων, μειώθηκαν τον Ιούνιο 2020 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2019, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών κατά 21,4% (περιορίστηκαν στα €283,9 εκατ. από €361,2 εκατ.), τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) κατά 22,6% (περιορίστηκαν στα €203,8 εκατ. από €263,3 εκατ.), οι κοινωνικές εισφορές κατά 30,9% (περιορίστηκαν στα €124,6 εκατ. από €180,3 εκατ.) και τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών κατά 4,7% (περιορίστηκαν στα €46,7 εκατ. από €49,0 εκατ.).

Σημειώνεται πως, η αύξηση των δαπανών και η μείωση των εσόδων για τον Ιούνιο του 2020 οφείλονται σημαντικά στα μέτρα που λήφθηκαν για τη στήριξη των επιχειρήσεων και την αναστολή των εργασιών διάφορων κλάδων της οικονομίας, αντίστοιχα, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
 

 
20792