Δημοσιονομικό: Πότε θα σταματήσουν οι αυξήσεις στα καύσιμα

Αύξηση «φωτιά» στις τιμές των καυσίμων- Απάντηση απο Υπ. Εμπορίου
Η εκτίμηση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου Κύπρου για τις αυξήσεις στα καύσιμα και σε άλλα προϊόντα

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο στην ενδιάμεση έκθεση του για τον Ιούνιο του 2022, αναφέρεται μεταξύ άλλων και στις τιμές των καυσίμων και προϊόντων.

Συγκεκριμένα, το συμβούλιο αναφέρει στις εκτιμήσεις του ότι οι τιμές καυσίμων θα σταθεροποιηθούν στα τέλη του γ’ τριμήνου 2022 αλλά παράλληλα, δεν θα αποκλιμακωθούν οι τιμές στα άλλα προϊόντα πριν το τέλος του 2023.

Όπως σημειώνει το Δημοσιοοικονομικό Συμβούλιο σχετικά με τις τιμές καυσίμων, οι αυξήσεις στις τιμές είναι οριζόντιες αλλά και καθολικές. Ακόμη και μια δυνητική αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα όπως αναφέρει, δεν αναμένεται πως θα απομακρύνει πλήρως τις πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία. 

>>Διαβάστε αυτούσια την Ενδιάμεση Έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου <<

Έτσι, ο δομικός πληθωρισμός αναμένεται πως δεν θα αντιστραφεί, ακόμα και σε ένα σενάριο αποκλιμάκωσης των τιμών στα καύσιμα. 

Παράλληλα, σύμφωνα με το Συμβούλιο, οι συνθήκες σπανιότητας που διαμορφώνονται σε μια σειρά από πόρους παραγωγής και ενδιάμεσα αγαθά, εντείνουν και τη δυσχέρεια εξασφάλισης των αναγκών που έχουν οι επιχειρήσεις στην τροφοδοσία τους. 

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν πρέπει να αναμένεται πως τα επίπεδα τιμών στο τέλος του 2022 θα κινηθούν με  αύξηση κατά 4.5% σε σχέση με το 2021, αλλά υψηλότερα. 

>>Διαβάστε αυτούσια την Ενδιάμεση Έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου <<

 
24990