Δημόσιος Τομέας: 71.136 οι εργαζόμενοι το 2ο τρίμηνο του 2021

Η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 1.653 άτομα

Το σύνολο των εργαζομένων στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα το 2ο τρίμηνο του 2021 ήταν 71.136. Στη Γενική Κυβέρνηση η απασχόληση ανήλθε στις 65.462 άτομα και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την κυβέρνηση στις 5.674.

>>> Διαβάστε ακόμη: 7.397 οι κενές θέσεις εργασίας στην Κύπρο – Πού οι περισσότερες <<<

Στη Γενική Κυβέρνηση, που αποτελείται από την Κυβέρνηση, τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και τις Τοπικές Αρχές, η απασχόληση ανήλθε στα 53.285, 7.973 και 4.204 άτομα αντίστοιχα.


ω

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 1.653 άτομα (2,4%). Αύξηση παρατηρήθηκε στην Κεντρική Κυβέρνηση κατά 1.667 άτομα (2,8%), στις Τοπικές Αρχές κατά 3 άτομα (0,1%) ενώ στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση υπάρχει μείωση κατά 17 άτομα (-0,3%).

Συγκριτικά με το 1ο τρίμηνο του 2021, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 1.317 άτομα (1,9%). Αύξηση παρατηρήθηκε στην Κεντρική Κυβέρνηση κατά 1.140 άτομα (1,9%) και στις Τοπικές αρχές κατά 182 άτομα (4,5%) ενώ παρατηρήθηκε μείωση στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 5 άτομα (-0,1%).


Πίνακας

 

Αριθμός

% Μεταβολή

 

2ο Τρίμηνο 2020

1ο Τρίμηνο 2021

2ο Τρίμηνο 2021

2ο Τρίμηνο 2021/20

2ο Τρίμ.2021/ 
1ο Τρίμ. 2021

Γενική Κυβέρνηση

 63.792

 64.140

 65.462

2,6

2,1

Κεντρική Κυβέρνηση

 59.591

 60.118

 61.258

2,8

1,9

Κυβέρνηση

 52.476

 52.644

 53.285

1,5

1,2

Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί

 7.115

 7.474

 7.973

12,1

6,7

Τοπικές Αρχές

 4.201

 4.022

 4.204

0,1

4,5

Δημαρχεία

 3.081

 2.902

 3.084

0,1

6,3

Άλλες Τοπικές Αρχές

 1.120

 1.120

 1.120

0,0

0,0

Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση

 5.691

 5.679

 5.674

-0,3

-0,1

Ευρύς Δημόσιος Τομέας

 69.483

 69.819

 71.136

2,4

1,9

 
17317
Thumbnail