Πότε θα γίνει δοκιμή του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών

Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοίνωσε ότι η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στα Σχέδια Χορηγιών είναι διαθέσιμη για δοκιμαστική λειτουργία (demo) από την Παρασκευή, 08/11/2019 μέχρι την Κυριακή, 17/11/2019 και ώρα 23:59.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<<
 
Η εφαρμογή σε αυτή τη φάση έχει σκοπό την πρώτη πιλοτική παρουσίαση του συστήματος για εξοικείωση των ενδιαφερομένων (χρηστών) με το νέο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων καθώς και την επίλυση τυχόν ερωτημάτων.
 
Κατά την δοκιμαστική λειτουργία (demo) oι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δημιουργήσουν δοκιμαστικά και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στο Σχέδιο της Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων, μέσω της ιστοσελίδας https://fundingappsdemo.mcit.gov.cy/ χρησιμοποιώντας μόνο τους φυλλομετρητές Chrome, Firefox και Edge.
 
Επισημαίνεται ότι το ΥΕΕΒ, μετά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, θα διαγράψει οποιαδήποτε στοιχεία καταχωρηθούν στην πλατφόρμα του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών. Νοείται ότι τα στοιχεία αυτά δεν θα ληφθούν υπόψη για οποιοδήποτε σκοπό.
 
Σημειώνεται ότι, οι αιτητές - επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισέλθουν στην δοκιμαστική «demo» εφαρμογή θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους κωδικούς που έχουν λάβει μετά την εγγραφή και ταυτοποίηση τους στην Κυβερνητική διαδικτυακή πύλη «Αριάδνη».

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<
 
Υπενθυμίζεται ότι η ημερομηνία προκήρυξης του Σχεδίου θα αναφέρεται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, η οποία θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο σύντομα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς του Υπουργείου στα τηλέφωνα 22867284/ 22867282/ 22867320/ 22867247/ 22867151.

 
21578