ΔΟΣ: Βελτίωση του οικονομικού κλίματος με αύξηση 0,9%

Τον Ιανουάριο 2023, το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε, με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας να αυξάνεται κατά 0,9 μονάδες

Σύμφωνα με το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, η αύξηση του ΔΟΣ οφείλεται στην ενίσχυση του επιχειρηματικού κλίματος στο λιανικό εμπόριο και τη μεταποίηση, καθώς και στην ενδυνάμωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Το επιχειρηματικό κλίμα στις υπηρεσίες παρέμεινε σταθερό στα επίπεδα Δεκεμβρίου, αφού η καλυτέρευση της τρέχουσας κατάστασης αντισταθμίστηκε από την επιδείνωση των προσδοκιών για τον κύκλο εργασιών του επόμενου τριμήνου.

Όπως αναφέρεται, η άνοδος του κλίματος στο λιανικό εμπόριο ήταν αποτέλεσμα ευνοϊκότερων αξιολογήσεων για την τρέχουσα κατάσταση (πρόσφατες πωλήσεις, τρέχοντα αποθέματα) και πιο αισιόδοξων εκτιμήσεων για τις μελλοντικές πωλήσεις.

Η καλυτέρευση του κλίματος στη μεταποίηση προήλθε από τις βελτιωμένες αξιολογήσεις για τις τρέχουσες παραγγελίες, καθώς και από την προς τα πάνω αναθεώρηση των εκτιμήσεων για τη μελλοντική παραγωγή. Το κλίμα στις κατασκευές υποχώρησε λόγω αρνητικότερων αξιολογήσεων για τα υπό εξέλιξη έργα.

Προστίθεται ότι τον Ιανουάριο σημειώθηκε βελτίωση σε όλες τις συνιστώσες του καταναλωτικού κλίματος, με αποτέλεσμα την ενίσχυσή του για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Συγκριτικά με τον Δεκέμβριο, οι καταναλωτές αξιολόγησαν λιγότερο δυσμενώς την πρόσφατη οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους και εμφανίστηκαν λιγότερο απαισιόδοξοι για τη μελλοντική οικονομική κατάσταση τόσο των νοικοκυριών τους όσο και της χώρας γενικότερα.

Επιπρόσθετα, οι προθέσεις των καταναλωτών για μεγάλες αγορές τους επόμενους μήνες ενδυναμώθηκαν.

Ο Δείκτης Οικονομικής Αβεβαιότητας δεν κατέγραψε σημαντική μεταβολή τον Ιανουάριο συγκριτικά με τον Δεκέμβριο, καθώς η μείωση της αβεβαιότητας στο λιανικό εμπόριο και, σε μικρότερο βαθμό, στις υπηρεσίες και τη μεταποίηση, αντισταθμίστηκε από την άνοδο της αβεβαιότητας στις κατασκευές και ανάμεσα στους καταναλωτές.

ΚΥΠΕ