Δρ. Χειμώνας: €53 εκατ. για δράσεις ευρυζωνικότητας

Το Υφυπουργείο προωθεί ταυτόχρονα την επέκταση δικτύων σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές, έναντι €35 εκατομμυρίων

Η μεγάλη σημασία των οπτικών ινών και του 5G στο ψηφιακό μετασχηματισμό της Κύπρου τονίστηκε σε υβριδικό συνέδριο που διεξάγεται την Τρίτη στη Λευκωσία με τίτλο “5G & Fiber Optics: The way that leads Cyprus to Ιndustry 4.0!” και διοργανώνεται από την Infocom Cyprus.

Το συνέδριο διεξάγεται στο πλαίσιο του “online τριήμερου τεχνολογικού φεστιβάλ” που διοργανώνουν οι εταιρίες Smart Com & Smart Press.

Στο συνέδριο φιλοξενούνται διάφορες θεματικές ενότητες με συζητήσεις με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από Κύπρο και εξωτερικό και καλύπτουν ζητήματα όπως συνδεσιμότητα, Κύπρος και διείσδυση κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών, ψηφιακό οικοσύστημα και δεξιότητες και επενδύσεις.
 
Σε χαιρετισμό κατά την έναρξη του συνεδρίου ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Δρ Στέλιος Χειμώνας σημείωσε πως οι οπτικές ίνες και το 5G είναι εργαλεία προαγωγής και επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους, της κοινωνίας και της οικονομίας μας, προσθέτοντας ότι η πανδημία, όπως και κάθε κρίση, μας προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για αναθεώρηση και επαναπροσδιορισμό στόχων, βελτίωση και ανάπτυξη.

Ο κ. Χειμώνας είπε ότι η επένδυση σε νέες τεχνολογίες δικτύων δεν αφορά μόνο στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και αναμένεται να επιφέρει πολυδιάστατα οφέλη, όπως ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας, αυξημένη αποδοτικότητα και παραγωγικότητα, επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και προώθηση της καινοτομίας. Παράλληλα, είπε, αποτελεί πρόσφορο έδαφος για συνέργειες και συνεργασία σε εθνικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 
«Μέσω της έλευσης του 5G συγκεκριμένα, με τις ταχύτερες, πιο αξιόπιστες συνδέσεις, και τη μαζική συνδεσιμότητα που υποστηρίζει, αναδύονται τεράστιες δυνατότητες για νέα επιχειρηματικά μοντέλα, νέες μορφές και, βεβαίως, νέες θέσεις εργασίας», πρόσθεσε.
 
Ο Δρ Χειμώνας ανέφερε ότι η Κύπρος έχει παρουσιάσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία έτη όσον αφορά στις ψηφιακές της υποδομές και ότι σύμφωνα με τον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) του 2021, κατατάσσεται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ στη διείσδυση κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών, έχει βελτιώσει την κάλυψή της σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας (VHCN) και έχει υψηλή βαθμολογία στον δείκτη ετοιμότητας 5G, έχοντας ολοκληρώσει την αδειοδότηση του ραδιοφάσματος στις ζώνες 700 MHz και 3.6 GHz.
 
«Ωστόσο, η κύρια μας πρόκληση εξακολουθεί να είναι η ανάπτυξη και υιοθέτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερ-υψηλών  ταχυτήτων. Το Ευρυζωνικό Πλάνο της Κύπρου 2021-2025, το οποίο έχει καταρτιστεί από το Υφυπουργείο μετά από διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αποτελεί τον οδικό χάρτη προκειμένου η Κύπρος να γεφυρώσει το χάσμα που τη χωρίζει από τις πιο προηγμένες ψηφιακά χώρες και να επιτύχει τη μετάβασή της σε μία Κοινωνία των Gigabit», ανέφερε.
 
Ανέφερε επίσης ότι πλάνο αυτό δρα συμπληρωματικά στις προσπάθειες της αγοράς και περιλαμβάνει λεπτομερείς και στοχευμένες δράσεις αξιοποιώντας αποτελεσματικά τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο οποίο έχει συμπεριληφθεί ποσό ύψους €53 εκατ. για δράσεις ευρυζωνικότητας.
 
Είπε επίσης ότι μεταξύ άλλων, το Υφυπουργείο προωθεί την επέκταση δικτύων σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές, όπου οι ιδιωτικές επενδύσεις δεν θεωρούνται βιώσιμες, μέσω κρατικής επιδότησης ύψους €35 εκατομμυρίων και στηρίζει τα νοικοκυριά μέσω κουπονιού συνδεσιμότητας (voucher) για εγκατάσταση εσωτερικής καλωδίωσης οπτικών ινών και σύνδεση με υπηρεσίες υπερυψηλών ταχυτήτων, σχέδιο που αναμένεται να ανακοινωθεί εντός του 2022 και να εξυπηρετήσει πέραν των 80,000 νοικοκυριών.
 
«Πιστεύω ακράδαντα πως η χώρα μας διαθέτει όλα τα απαραίτητα πλεονεκτήματα για καθιέρωσή της ως περιφερειακού ψηφιακού κόμβου. Μέσω κατάλληλων μεταρρυθμίσεων και στοχευμένων παρεμβάσεων, αλλά και μέσω της αγαστής και στενής συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς είμαι βέβαιος πως θα επιτύχουμε τον κοινό μας στόχο μας για ένα βιώσιμο ψηφιακό μέλλον», ανέφερε.
 
Ο Γενικός Διευθυντής του ΙδΕΚ, Θεόδωρος Λουκαϊδης στο δικό του χαιρετισμό είπε ότι η Κύπρος έχει καταφέρει να είναι ανάμεσα στις 5 ευρωπαϊκές χώρες που βελτίωσαν την επίδοσή τους με ποσοστό που ξεπερνά το 25% στο European Innovation Scoreboard 2021, με τη δεύτερη καλύτερη πρόοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης στο Global Innovation Index 2021, η Κύπρος, σύμφωνα με τον κ. Λουκαϊδη,  κατατάσσεται στην 28η θέση παγκοσμίως και στην 2η θέση στη περιοχή της Βόρειας Αφρικής και Δυτικής Ασίας, σημειώνοντας σημαντική πρόοδο σε σχέση με το 2020.

Αναφερόμενος στην ανάγκη για επένδυση στις απαραίτητες υποδομές και δράσεις που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και θα αυξήσουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας, σημείωσε πως πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια στην οποία το ΙδΕΚ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, τόσο μέσα από τη χρηματοδότηση έργων έρευνας και καινοτομίας που υλοποιούνται από κυπριακές επιχειρήσεις, ερευνητικούς και άλλους φορείς στη θεματική περιοχή Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών όσο και μέσα από εξειδικευμένες δράσεις και υπηρεσίες προς το οικοσύστημα Ε&Κ.

Αναφέρθηκε στα προγράμματα ΓΕΦΥΡΑ του ΙδΕΚ, τη συμμετοχή φορέων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας όπως τον Ορίζοντα Ευρώπη της ΕΕ, ανακοινώνοντας ότι το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν τα νέα προγράμματα χρηματοδότησης Ε&Κ που εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και στα Διαρθρωτικά Ταμεία 2021 – 2027.
 
Ο κ. Λουκαϊδης είπε επίσης ότι εντός του 2022 θα λειτουργήσει το Κεντρικό Γραφείο Μεταφοράς Γνώσης, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει τη μεταφορά γνώσης και την μετατροπή ερευνητικών αποτελεσμάτων αιχμής σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.
 
Ο Κώστας Αγρότης, Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής στο χαιρετισμό του ανέφερε ότι οι προκλήσεις για τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υποδομών είναι πολλές αλλά ακόμα περισσότερες για τους παρόχους  υπηρεσιών που αξιοποιούν τις δυνατότητες αυτών των υποδομών σημειώνοντας ότι η ύπαρξη υποδομών από μόνη της δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό εκτός και αν υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες να προσφέρονται προς τους πολίτες, αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες των υποδομών αυτών.
 
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής, πρόσθεσε, έχει όραμα να καταστεί ο ηγετικός ανεξάρτητος φορέας προαγωγής , ανάπτυξης και εφαρμογής της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γνώσης προς όφελος της κυπριακής κοινωνίας και των μελών του.

Αναφέρθηκε εκτενώς στο ρόλο και τους στόχους του Συνδέσμου αλλά και στις τάσεις της αγοράς όπως το Cloud Computing δηλαδή την αυξανόμενη χρήση των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους που οδηγεί πλέον αναπόφευκτα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Κύπρο προς την κατεύθυνση  “Everything as a Service”. Ο κ. Αγρότης είπε ότι άρχισαν και εμφανίζονται εταιρείες οι οποίες κάνουν μεγάλες επενδύσεις στην δημιουργία υποδομής Cloud στην Κύπρο με στόχο την παροχή αυτού του είδους υπηρεσιών τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Αναφέρθηκε ακόμη στο Security-Cyber Security δηλαδή την αυξητική τάση στην επένδυση στον τομέα της ασφάλειας κυρίως από μεγάλους οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και το Block Chain.

Ο κ. Αγρότης τόνισε πως όλοι αυτοί οι τομείς δραστηριότητας προϋποθέτουν ότι  οι χρήστες/πελάτες πρέπει να διαθέτουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφών εργαλείων καθώς και βασικές γνώσεις χρήσης του διαδικτύου επιπέδου ECDL.
 
Ανέφερε ότι επειδή παρατηρείται έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού σε διάφορες ειδικότητες της Πληροφορικής όπως προγραμματιστές σε C, JAVA, Python, Data analysts, Project Managers, Security Officers κλπ, ο Σύνδεσμος υπέβαλε πρόταση προς το Υφυπουργείο για δημιουργία  BootCamp με στόχο την επανεκπαίδευση προσωπικού με εντατικά μαθήματα από εμπειρογνώμονες στην κάθε θεματική ενότητα ώστε σε διάστημα 6 μηνών να εντάσσονται στην αγορά εργασίας.

Σε άλλο σημείο του χαιρετισμού του ο κ. Αγρότης είπε ότι ο πιο ορατός αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στον κλάδο της πληροφορικής ήταν η γρήγορη μετάβαση στην τηλεργασία σημειώνοντας ότι σχεδόν το 80% των κυπριακών οργανισμών έχουν επενδύσει σε απομακρυσμένες λύσεις στον χώρο εργασίας κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Είπε όμως ότι λόγω των νέων επιχειρηματικών κινδύνων και των αβεβαιοτήτων της αγοράς, τα ανώτερα διοικητικά στελέχη έχουν ασκήσει πολλές πιέσεις στη διαχείριση του κόστους και τις επενδύσεις. Είπε ότι η τεχνολογία έχει αποδειχθεί το κλειδί για τη διατήρηση των επιχειρήσεων στη ζωή, επιτρέποντας την απομακρυσμένη εργασία, τις ευέλικτες επιχειρήσεις και την εξωτερική ψηφιακή δέσμευση.
 
Ο Γιάννης Μενελάου, Founder – Head of Enterpise, Cyprus Blockchain Technologies είπε ότι η παράλληλη ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας και οικονομίας είναι δεδομένη και η ανάγκη για γρήγορες ταχύτητες  είναι εξίσου σημαντική. Αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της ασφάλειας και αξιοπιστίας δεδομένων και του αυτοματισμού συναλλαγών μέσα από το διαδίκτυο.

Ο κ. Μενελάου είπε ότι οι τεχνολογίες blockchain εφαρμόζονται οριζόντια και στις τεχνολογίες κινητής και διαδικτύου και αναμένουμε πως οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιούν αυτές οι τεχνολογίες, θα αναπτυχθούν ραγδαία.

Ανέφερε ότι για το λόγο αυτό υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με το γραφείο του Επιτρόπου Τηλεπικοινωνιών για θέματα έρευνας και καθοδήγησης για εκτέλεση ενός πιλοτικού προγράμματος για φορητότητα αριθμών. Είπε ότι αυτό είναι ένα μικρό βήμα- προπομπός για μεγαλύτερα έργα τεχνολογίας σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι έχουμε όλα τα εργαλεία και τη γνώση  για να το καταφέρουμε ως χώρα.


ΚΥΠΕ

 
20982
Thumbnail