Δρ. Καμμάς στην Brief: Τι θα βρούν μπροστά τους οι τράπεζες το 21

Τι αναφέρει στην Brief ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, Δρ. Μιχάλης Καμμάς, σχετικά με τις προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν το 2021 
 

Συνέντευξη στην Brief παραχώρησε ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, Δρ. Μιχάλης Καμμάς, σχετικά με τις προκλήσεις στον τραπεζικό τομέα το 2021, αναλύοντας παράλληλα με ποιο τρόπο το αυστηρό ευρωπαϊκό εποπτικό πλαίσιο επηρεάζει τις τράπεζες, και επεξηγώντας ταυτόχρονα το πόσο πιθανόν είναι να επηρεαστεί η οικονομία σε περίπτωση που εκτοξευθούν τα Μη Εξυπηρετούμενα μετά την άρση του μορατόριουμ. 

Ο Δρ. Καμμάς αναφερόμενος στις προκλήσεις των τραπεζών το 2021, επεξήγησε πως αυτές αξιολογούνται από τον Σύνδεσμο Τραπεζών σε τρία βασικά πεδία

Όπως σημείωσε το πρώτο πεδίο άπτεται της ανάγκης σωστού χειρισμού των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που δεν θα είναι σε θέση να αποπληρώσουν τα χρέη τους, ενώ ταυτόχρονα οι τράπεζες καλούνται παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε η πανδημία να συνεχίσουν την χορήγηση νεών δανείων σε βιώσιμες και φερέγγυες επιχειρήσεις και νοικοκυριά. 

Την ίδια ώρα, όπως σημειώνει ο Δρ. Καμμάς, οι τράπεζες θα πρέπει να τρέξουν και τις διαδικασίες για ψηφιοποιήση τόσο των εσωτερικών διαδικασιών, όσο και των καναλιών εξυπηρέτησης του κοινού με σκοπό την παροχή καλύτερων τραπεζικών υπηρεσιών, αλλά και να προωθηθούν και τα θέματα πλήρους και αυστηρής εφαρμογής των εποπτικών, κανονιστικών και νομοθετικών απαιτήσεων, τα οποία αυξάνουν τόσο το κόστος, όσο και το διοικητικό φόρτο στις τράπεζες

Αυξάνει το κόστος παροχής υπηρεσιών το ευρωπαϊκό εποπτικό πλαίσιο 

Όσον αφορά το ευρωπαϊκό εποπτικό πλαίσιο και πως αυτό επηρεάζει τις κυπριακές τράπεζες ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, σημείωσε πως το ολοένα πιο αυστηρό και απαιτητικό εποπτικό πλαίσιο, επηρεάζει σε διάφορα επίπεδα τις τραπεζικές εργασίες αυξάνοντας το κόστος παροχής υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σχέση με εταιρείες οι οποίες παρέχουν τραπεζικές υπηρεσίες, χωρίς όμως να είναι υποχρεωμένες να υιοθετήσουν τις ίδιες νομοθεσίες και κανονισμούς. 

Όπως επεξήγησε, όλα αυτά επηρεάζουν και τα οικονομικά αποτελέσματα των τραπεζών οι οποίες πέραν από την πίεση λόγω του υψηλού ιδιωτικού χρέους, έχουν να αντιμετωπίσουν και τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια αλλά και τα πολύ χαμηλά επιτόκια. 

Διαφορετική η σημερινή κρίση από αυτή του 2013 

Απαντώντας σε ερώτηση, για το κατά πόσον υπάρχει περίπτωση να επηρεαστεί ξανά η οικονομία όπως το 2013 σε περίπτωση που εκτοξευθούν τα μη Εξυπηρετούμενα, ή λόγω άλλων παραγόντων που θα επηρεάσουν τις τράπεζες, ο Δρ. Καμμάς, σημείωσε πως αν και λόγω της πανδημίας δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις, εντούτοις, αναφέρει με βεβαιότητα πως οι δύο κρίσεις είναι διαφορετικές

Όπως επεξήγησε, κατά την κρίση του 2013 τόσο τα δημοσιονομικά, όσο και ο χρηματοπιστωτικός τομέας ήταν στο επίκεντρο της οικονομικής κρίσης, ενώ σήμερα κράτος και τράπεζες είναι  πρωταγωνιστές στο επίπεδο της στήριξης, της ανακούφισης και της παροχής λύσεων σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις. 

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον Δρ. Καμμά, η ίδια η ΕΕ, καθώς και οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές είναι πιο καλά οργανωμένες και θωρακισμένες έναντι των πιέσεων που επέφερε η πανδημία, σημειώνοντας πως η ΕΕ έδωσε ουσιαστικές λύσεις προς τα κράτη μέλη προς την κατεύθυνση της ανάκαμψης των οικονομιών. 

Καταληκτικά, ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Τραπεζών, εξέφρασε την άποψη πως έχουμε μάθει από την οικονομική κρίση του 2013, έχουμε αποκτήσει πολύτιμες εμπειρίες και ότι τελικά θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την προσωρινή κρίση. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, χρειάζεται ψυχραιμία και νηφαλιότητα στη διαχείριση αυτής της πανδημίας και με σύνεση να παρθούν τα ενδεικνυόμενα μέτρα που θα αποτρέψουν τη μεταξέλιξη της, είτε σε δημοσιονομική ή χρηματοπιστωτική κρίση, με ότι αυτό συνεπάγεται. 

Διαβάστε αυτούσια όσα δήλωσε στην Brief, ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Τραπεζών: 

Ερ.: Ποιες είναι οι προκλήσεις για τον τραπεζικό τομέα το 2021; 

«Οι προκλήσεις για τις τράπεζες όπως σήμερα τις αξιολογούμε κινούνται σε τρία βασικά πεδία. Το πρώτο άπτεται της ανάγκης σωστού χειρισμού των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που δεν θα είναι σε θέση να επανέλθουν στην κανονικότητα αποπληρωμής των χρεών τους, όπως γινόταν πριν την έναρξη του μορατόριουμ δόσεων». 

«Παράλληλα, οι τράπεζες καλούνται παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε η πανδημία να συνεχίσουν τη χορήγηση νέων δανείων σε βιώσιμες και φερέγγυες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, κάτι που θα στηρίξει και την ανάκαμψη της οικονομίας μας. Την ίδια ώρα, διαρκής και εντεινόμενη είναι η διαδικασία ψηφιοποίησης τόσο των εσωτερικών διαδικασιών, όσο και των καναλιών εξυπηρέτησης του κοινού, με σκοπό την παροχή ασφαλέστερων, ταχύτερων και πιο απλών τραπεζικών υπηρεσιών». 

«Ταυτόχρονα βεβαίως, ψηλά ιεραρχούνται και τα θέματα πλήρους και αυστηρής εφαρμογής των εποπτικών, κανονιστικών και νομοθετικών απαιτήσεων, παράμετροι που αυξάνουν τόσο το κόστος όσο και τον διοικητικό φόρτο στις τράπεζες διεθνώς». 

Ερ.: Πώς το ευρωπαϊκό εποπτικό πλαίσιο επηρεάζει τις τράπεζες; 

«Το εποπτικό πλαίσιο που για τις κυπριακές τράπεζες όπως και για όλες τις τράπεζες της Ευρωζώνης, απορρέει από τις αρμόδιες, ευρωπαϊκές αρχές επηρεάζει σε οικονομικό, επιχειρησιακό και πρακτικό επίπεδο. Ως Σύνδεσμος Τραπεζών, έχουμε συνδράμει στη διεξαγωγή μελέτης για το πώς μετά την κρίση του 2008, το νέο εποπτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και περιβάλλον  επηρεάζει την απασχόληση στον τραπεζικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εν λόγω μελέτη έγινε μέσα από τη συνεργασία των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων στον τραπεζικό τομέα, συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, της οποίας είμαστε μέλος καθώς και άλλων εργοδοτικών οργανώσεων και της συνδικαλιστικής οργάνωσης (UNI Europa Finance). Το όλο έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή». 

«Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι το ολοένα πιο αυστηρό και απαιτητικό εποπτικό πλαίσιο, επηρεάζει σε διάφορα επίπεδα τις τραπεζικές εργασίες αυξάνοντας το κόστος παροχής υπηρεσιών ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σχέση με εταιρείες οι οποίες παρέχουν τραπεζικές υπηρεσίες, χωρίς όμως να είναι υποχρεωμένες να υιοθετήσουν τις ίδιες νομοθεσίες και κανονισμούς. Τέτοιες εταιρείες (Fintech, Bigtech, shadow Banks) δεν διέπονται από τους ίδιους κανονισμούς ούτε είναι αναγκασμένες να πληρούν τις εκάστοτε οδηγίες σε θέματα κεφαλαίων ή ρευστότητας που απαιτείται για τα τραπεζικά ιδρύματα. Όλα αυτά σαφώς επηρεάζουν και τα οικονομικά αποτελέσματα των τραπεζών, οι οποίες ήδη πιέζονται από το υψηλό ιδιωτικό χρέος, τα σωρευμένα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια από την προηγούμενη οικονομική κρίση στην Κύπρο και τα πολύ χαμηλά επιτόκια». 

Ερ.: Υπάρχει περίπτωση να επηρεαστεί ξανά η οικονομία όπως το 2013 σε περίπτωση που εκτοξευθούν τα Μη Εξυπηρετούμενα ή λόγω άλλων παραγόντων που θα επηρεάσουν τις τράπεζες; 

«Αν και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση -λόγω της πανδημίας- κατά την οποία δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς και με μεγάλο χρονικό ορίζοντα εκτιμήσεις, αυτό που με βεβαιότητα μπορώ να πω είναι πως κατά την προσωπική μου άποψη  οι δυο κρίσεις στις οποίες αναφέρεστε είναι διαφορετικές».  

«Κατά την κρίση του 2013 τόσο τα δημοσιονομικά όσο και ο χρηματοπιστωτικός τομέας ήταν στο επίκεντρο  της οικονομικής κρίσης. Σήμερα, κράτος και τράπεζες είναι  πρωταγωνιστές στο επίπεδο της στήριξης, της ανακούφισης και της παροχής λύσεων σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις εν μέσω πρωτόγνωρων καταστάσεων λόγω της κρίσης στο τομέα της υγείας».

«Ταυτόχρονα και η ίδια η ΕΕ, καθώς και οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές είναι πιο καλά οργανωμένες και θωρακισμένες έναντι των πιέσεων που η πανδημία επέφερε. Τόσο σε οικονομικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο η ΕΕ έδωσε ουσιαστικές και μεγάλες έκτασης λύσεις προς τα κράτη μέλη, τόσο για στήριξη της απασχόλησης όσο και οικονομική ενίσχυση προς την κατεύθυνση της ανάκαμψης των οικονομιών για τη μετά πανδημίας περίοδο. Οργανωμένα και με συλλογικότητα φαίνεται να έδρασε ακόμη και στο θέμα των εμβολίων ασκώντας ενιαία πολιτική σε κάθε επίπεδο, από την έγκριση μέχρι τη διανομή και την έναρξη των εμβολιασμών». 

«Βάσει των πιο πάνω θεωρώ επίσης πως έχουμε μάθει από την οικονομική κρίση του 2013, έχουμε αποκτήσει πολύτιμες εμπειρίες και ότι με συλλογικότητα, συνεννόηση και διάλογο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την προσωρινή κρίση στο τομέα της υγείας. Χρειάζεται ψυχραιμία και νηφαλιότητα στη διαχείριση αυτής της πανδημίας και με σύνεση να πάρουμε εκείνα τα ενδεικνυόμενα μέτρα που θα αποτρέψουν την μετεξέλιξή της, είτε σε δημοσιονομική ή χρηματοπιστωτική κρίση με ότι αυτό συνεπάγεται». 

βτωψεαδςδςαδαδςα

 
12529
Thumbnail