Δρ. Στυλιανού: Αυτές τις αναπτύξεις προωθεί η Αρχή Λιμένων

Ένα έτος Διοικητικό Συμβούλιο Αρχής Λιμένων – Όσα ανέφερε ο Πρόεδρος της Αρχής

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου διοργάνωσε δημοσιογραφική διάσκεψη για την παρουσίαση της λειτουργίας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με την ολοκλήρωση ενός χρόνου εγκατάστασής του. Η δημοσιογραφική διάσκεψη παραχωρήθηκε εν πλω, κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της Λεμεσού, και σε αυτήν παρευρέθηκαν ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος, η διευθυντική ομάδα της Αρχής Λιμένων Κύπρου και λειτουργοί των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος ανέφερε ότι «με την εμπορικοποίηση των λιμανιών, η Αρχή Λιμένων Κύπρου επικεντρώνεται σε έναν επιχειρησιακό, ρυθμιστικό και εποπτικό ρόλο, ο οποίος παραμένει σημαντικός, ιδιαίτερα για την επίτευξη των στόχων που θέτει η ΕΕ για μείωση των ρύπων κατά 55% μέχρι το 2030 (Fit for 55).»

rtsh

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου Δρ. Αντώνης Στ. Στυλιανού παρουσίασε στη συνέχεια την ετήσια έκθεση αναφοράς του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ευχαριστώντας τον Υπουργό Μεταφορών και την ομάδα του για τη σταθερή στήριξη τους προς την Αρχή αλλά και το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Διεύθυνση και προσωπικό της Αρχής για το έργο τους.

>>Διαβάστε επίσης: Kαρούσος: Αλλάζει ο ρόλος της Αρχής Λιμένων<<

Παρουσιάζοντας την ετήσια έκθεση, ο Δρ. Στυλιανού αναφέρθηκε στο βασικό πλαίσιο λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στους τομείς της διαφάνειας, εξωστρέφειας και νομιμότητας, επεξηγώντας ακριβώς τους τρόπους με τους οποίους εφαρμόζεται το πλαίσιο αυτό στην καθημερινή δράση της Αρχής. Τόνισε, επίσης, ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της Αρχής, δημοσιοποιούνται οι δράσεις και δραστηριότητές της ανά τριμηνία, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η Αρχή δεν είναι και δεν πρέπει να φαίνεται ότι είναι αποκομμένη από το περιβάλλον (πολιτικό, οικονομικό, νομικό, κοινωνικό, λιμενικό) στο οποίο δραστηριοποιείται.

Σε σχέση με τα στατιστικά δεδομένα που αφορούν στην καθ’ εαυτή λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφέρθηκαν τα ακόλουθα: το Δ.Σ./ΑΛΚ κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου λειτουργίας του συγκάλεσε 13 συνεδριάσεις ΜΕΠΑΛΚ, 35 συνεδριάσεις με συνολική διάρκεια 148 ώρες στις οποίες λήφθηκαν 411 αποφάσεις, εξέδωσε 85 δελτία τύπου και προχώρησε σε 40 δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος και 89 δημόσιες παρεμβάσεις.

xnfg

Παράλληλα, έγινε αναφορά στο σύγχρονο λιμενικό περιβάλλον, το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Αρχής, τις προκλήσεις και προοπτικές της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το μέλλον, με ιδιαίτερη έμφαση στο νέο, αναβαθμισμένο ρόλο της Αρχής μετά τις εμπορικοποιήσεις του Λιμανιού Λεμεσού το 2017 και του Λιμανιού Λάρνακας το 2022, εστιάζοντας στους τρεις άξονες λειτουργίας της Αρχής, ήτοι τον επιχειρησιακό, τον ρυθμιστικό και τον εποπτικό.

Σε σχέση με το αναπτυξιακό πλαίσιο που αποφασίστηκε από το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη του Λιμανιού του Λατσιού, η χωροταξία στο retained area στο Νέο Λιμάνι Λεμεσού, η επιχειρησιακή δραστηριότητα της ΑΛΚ στο Παλιό Λιμάνι Λεμεσού, η επιχειρησιακή δραστηριότητα στο Λιμάνι Πάφου, η επιχειρησιακή δραστηριότητα στη λιμενική περιοχή Βασιλικού/Ζυγίου, η ανάπτυξη του Λιμένα Βασιλικού, η αξιοποίηση των χερσαίων ή/και λιμενικών χώρων της ΑΛΚ γενικά, η προοπτική συμπερίληψης στους τομείς δραστηριότητας της ΑΛΚ υφιστάμενων λιμενικών ή/και παρεμφερών εγκαταστάσεων, η δημιουργία αγκυροβολίου στη λιμενική περιοχή Βασιλικού/Ζυγίου και επιμέρους μικρότερης έκτασης έργα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, στην ευρύτερη αναπτυξιακή πολιτική της Αρχής ειδικά όσον αφορά σε τομείς που αφορούν στην πράσινη μετάβαση, γαλάζιας οικονομίας και κυκλικής οικονομίας στη βάση σύγχρονων μεθόδων που ακολουθούνται στο λιμενικό περιβάλλον σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Καταληκτικά, τονίστηκε το θετικό πρόσημο στη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου για τον πρώτο χρόνο εγκατάστασής του, μάλιστα με αναβαθμισμένους συγκριτικούς δείκτες, η υλοποίηση των τριών βασικών αξόνων, ήτοι της διαφάνειας, εξωστρέφειας, νομιμότητας, η βιώσιμη προοπτική της Αρχής και οι προοπτικές της.

 
23470