ΕΒΕΛ:Στήριξη για πρωτοβουλία για επιτάχυνση τραπεζικων εργασιών

Το ΕΒΕΛ συγχαίρει τον κ. Ηροδότου για την ανάληψη αυτής της πρωτοβουλίας

Την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας κ. Κωνσταντίνου Ηροδότου, για επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν την συλλογή, ταυτοποίηση και επικαιροποίηση των τραπεζικών στοιχείων μέσω της ψηφιοποίησης, εκφράζει το ΕΒΕ Λευκωσίας.

Το ΕΒΕΛ συγχαίρει τον κ. Ηροδότου για την ανάληψη αυτής της πρωτοβουλίας στην οποία θα συμμετέχουν τα τραπεζικά ιδρύματα με έδρα την Κύπρο. Η δράση αυτή θα είναι ιδιαίτερα επωφελής τόσο για τους πελάτες των τραπεζών που θα μπορούν να λάβουν καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση όσο και για τις ίδιες τις τράπεζες, καθώς θα βελτιώσει την αποδοτικότητά τους.

Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον εκσυγχρονισμό του τραπεζικού συστήματος και την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας της χώρας, ενώ θα δώσει και στην Κύπρο ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων χωρών.

Το ΕΒΕΛ θα συνεχίζει να είναι αρωγός και υποστηρικτής των προσπαθειών του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας που στοχεύουν στη βελτίωση των παρεχόμενων τραπεζικών υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις.

 
24366