Έδωσες εξέταση για μία θέση στον ΟΚΥΠΥ; Βγήκαν τα αποτελέσματα

Οι εξετάσεις αφορούσαν 15 θέσεις Διοικητικών Λειτουργών / Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα των επιτυχόντων της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 9 Ιανουαρίου 2021, για την πλήρωση δεκαπέντε (15) κενών θέσεων Διοικητικών Λειτουργών, ανακοίνωσε, μέσω της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους, επιτυχών στη γραπτή εξέταση «σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο».

Σύμφωνα, δε, με τις πρόνοιες του Νόμου, Αρ. 6(I) του 1998 έως 2018 (Οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 1998 έως 2018), σε προσωπική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός υποψηφίων ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευτεί, κατά σειρά επιτυχίας, αφού πρώτα ελεγχθεί κατά πόσον οι υποψήφιοι κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα της προκήρυξης θέσης, καθώς επίσης και τις άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις. 

Τονίζεται πως, σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα καλεστούν όλοι οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι μέχρι συμπλήρωσης του τριπλάσιου αριθμού των κενών θέσεων.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της εξέτασης ΕΔΩ.
 

 
14210