Εφάπαξ Χορηγία: Πόσα € θα πάρετε - Δείτε παραδείγματα υπολογισμού

Πώς θα υπολογίσετε την εφάπαξ χορηγία που θα λάβετε - ΠΙΝΑΚΕΣ

Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, ανακοίνωσε την καταβολή εφάπαξ χορηγία από την οποία θα επωφεληθούν συνολικά 37.700 οικογένειες ή 52.500 άτομα. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υφυπουργείου, η εφάπαξ χορηγία για τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, θα καταβληθεί μέχρι τις 24 Ιουνίου 2022.

>>> UPD: Ξεκίνησε η καταβολή Εφάπαξ Χορηγίας – Ελέγξτε τα SMS σας

Όπως σημειώνεται, η εφάπαξ χορηγία θα παραχωρηθεί στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων και με ιδιαίτερη στόχευση στις οικογένειες και άτομα με χαμηλά εισοδήματα, ούτως ώστε να βοηθηθούν ουσιαστικά οι ομάδες του πληθυσμού που βιώνουν εντονότερα τις επιπτώσεις από τον πληθωρισμό.

Η ανακοίνωση του Υφυπουργείου περιέχει και διευκρινίσεις αναφορικά με τις έξι κατηγορίες των δικαιούχων.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται εφάπαξ ποσό €150 ανά τέκνο για οικογενειακές μονάδες με εξαρτώμενα τέκνα κάτω των 18 ετών και ετήσια ακαθάριστα εισοδήματα του προηγούμενου έτους μέχρι €10.000.

Παράλληλα, δίνεται ποσό €120 ανά τέκνο για οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα και εισοδήματα από €10.001 μέχρι €19.500, ποσό  €100 για το 3ο ή και τα επιπλέον τέκνα ηλικίας μέχρι 18 ετών για οικογένειες με τρία ή και περισσότερα τέκνα και εισοδήματα από €19.501 μέχρι €29.000.

Όσον αφορά το 3ο ή και τα επιπλέον τέκνα ηλικίας μέχρι 18 ετών για οικογένειες με τρία ή και περισσότερα τέκνα και εισοδήματα από €29.001 μέχρι €39.000 δίνεται ποσό €80.

Το ποσό €60 προβλέπεται για το 3ο ή και τα επιπλέον τέκνα ηλικίας μέχρι 18 ετών για οικογένειες με τρία ή και περισσότερα τέκνα και εισοδήματα από €39.001 μέχρι €49.000.

Τέλος το ποσό  €50 δίνεται για την/τον σύζυγο του δικαιούχου και €25 για κάθε τέκνο του δικαιούχου ηλικίας από 18 μέχρι και 28 ετών για τις οικογένειες οι οποίες είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ή λήπτες του Δημοσίου Βοηθήματος και δεν έχουν εξαρτώμενα τέκνα κάτω των 18 ετών.

Παραδείγματα υπολογισμού εφάπαξ χορηγίας:
 

Α/Α

Περιγραφή

Ετήσια ακαθάριστα εισοδήματα 2021

Ποσό εφάπαξ χορηγίας

1.

 • Λήπτης Επιδόματος Τέκνου
 • 2 εξαρτώμενα τέκνα κάτω των 18 ετών
 • Μη λήπτης ΕΕΕ/Δημόσιου Βοηθήματος

€8.000

(Κατηγορία 1: Κάτω των €10.000)

€150/τέκνο

Συνολικό ποσό:

€300

2.

 • Λήπτης Επιδόματος Τέκνου
 • 3 εξαρτώμενα τέκνα κάτω των 18 ετών
 • Μη λήπτης ΕΕΕ/Δημόσιου Βοηθήματος

€8.500

(Κατηγορία 1: Κάτω των €10.000)

€150/τέκνο

Συνολικό ποσό:

€450

3.

 • Λήπτης Επιδόματος Τέκνου
 • 4 εξαρτώμενα τέκνα κάτω των 18 ετών
 • Μη λήπτης ΕΕΕ/Δημόσιου Βοηθήματος

€9.000

(Κατηγορία 1: Κάτω των €10.000)

€150/τέκνο

Συνολικό ποσό:

€600

4.

 • Λήπτης Επιδόματος Τέκνου
 • 5 εξαρτώμενα τέκνα κάτω των 18 ετών
 • Μη λήπτης ΕΕΕ/Δημόσιου Βοηθήματος

€9.500

(Κατηγορία 1: Κάτω των €10.000)

€150/τέκνο

Συνολικό ποσό:

€750

 

5.

 • Λήπτης Επιδόματος Τέκνου
 • 3 εξαρτώμενα τέκνα κάτω των 18 ετών
 • Μη λήπτης ΕΕΕ/Δημόσιου Βοηθήματος

€14.800

(Κατηγορία 2: €10.001 - €19.500)

€120/τέκνο

Συνολικό ποσό:

€360

6.

 • Λήπτης Επιδόματος Τέκνου
 • 4 εξαρτώμενα τέκνα κάτω των 18 ετών
 • Μη λήπτης ΕΕΕ/Δημόσιου Βοηθήματος

€16.500

(Κατηγορία 2: €10.001 - €19.500)

€120/τέκνο

Συνολικό ποσό:

€480

7.

 • Λήπτης Επιδόματος Τέκνου
 • 5 εξαρτώμενα τέκνα κάτω των 18 ετών
 • Μη λήπτης ΕΕΕ/Δημόσιου Βοηθήματος

€19.400

(Κατηγορία 2: €10.001 - €19.500)

€120/τέκνο

Συνολικό ποσό:

€600

8.

 • Λήπτης Επιδόματος Τέκνου
 • 5 εξαρτώμενα τέκνα κάτω των 18 ετών
 • Μη λήπτης ΕΕΕ/Δημόσιου Βοηθήματος

€21.500

(Κατηγορία 3: €19.501 - €29.000, με 3 ή περισσότερα τέκνα)

€100/τέκνο, για το 3ο ή και τα επιπλέον τέκνα

Συνολικό ποσό:

€300

9.

 • Λήπτης Επιδόματος Τέκνου
 • 5 εξαρτώμενα τέκνα κάτω των 18 ετών
 • Μη λήπτης ΕΕΕ/Δημόσιου Βοηθήματος

€33.700

(Κατηγορία 4: €29.001 - €39.000, με 3 ή περισσότερα τέκνα)

€80/τέκνο, για το 3ο ή και τα επιπλέον τέκνα

Συνολικό ποσό:

€240

10.

 • Λήπτης Επιδόματος Τέκνου
 • 5 εξαρτώμενα τέκνα κάτω των 18 ετών
 • Μη λήπτης ΕΕΕ/Δημόσιου Βοηθήματος

€46.200

(Κατηγορία 5: €39.001 - €49.000, με 3 ή περισσότερα τέκνα)

€60/τέκνο, για το 3ο ή και τα επιπλέον τέκνα

Συνολικό ποσό:

€180

11.

- Λήπτης ΕΕΕ/Δημόσιου Βοηθήματος - Χωρίς εξαρτώμενα τέκνα κάτω των 18 ετών

Κατηγορία δικαιούχου ΕΕΕ / Δημοσίου

Βοηθήματος

 • €100/αιτητή
 • €50/σύζυγο

Συνολικό ποσό:

€200

 

 • 2 τέκνα ηλικίας από 18 μέχρι και 28 ετών
 • Νυμφευμένος/Νυμφευμένη

 

- €25/τέκνο ηλικίας

18-28

 

12.

 • Λήπτης ΕΕΕ/Δημόσιου Βοηθήματος
 • Λήπτης Επιδόματος Τέκνου
 • 1 εξαρτώμενο τέκνο κάτω των 18 ετών
 • 1 εξαρτώμενο τέκνο, ηλικίας 18-28 ετών

-Νυμφευμένος/Νυμφευμένη

Κατηγορία δικαιούχου ΕΕΕ / Δημοσίου

Βοηθήματος

 • €100/αιτητή
 • €50/σύζυγο
 • €25/τέκνο ηλικίας 18-28
 • €150/τέκνο κάτω των 18 ετών

Συνολικό ποσό:

€325

13.

 • Λήπτης ΕΕΕ/Δημόσιου Βοηθήματος
 • Λήπτης Επιδόματος Τέκνου
 • 2 εξαρτώμενα τέκνα κάτω των 18 ετών
 • 1 εξαρτώμενο τέκνο, ηλικίας 18-28 ετών

-Νυμφευμένος/Νυμφευμένη

Κατηγορία δικαιούχου ΕΕΕ / Δημοσίου

Βοηθήματος

 • €100/αιτητή
 • €50/σύζυγο
 • €25/τέκνο ηλικίας 18-28
 • €150/τέκνο κάτω των 18 ετών 

Συνολικό ποσό:

€475

14.

 • Λήπτης ΕΕΕ/Δημόσιου Βοηθήματος
 • Λήπτης Επιδόματος Τέκνου
 • 3 εξαρτώμενα τέκνα κάτω των 18 ετών
 • 2 εξαρτώμενα τέκνα, ηλικίας 18-28 ετών

-Νυμφευμένος/Νυμφευμένη

Κατηγορία δικαιούχου ΕΕΕ / Δημοσίου

Βοηθήματος

 • €100/αιτητή
 • €50/σύζυγο
 • €25/τέκνο ηλικίας 18-28
 • €150/τέκνο κάτω των 18 ετών

Συνολικό ποσό:

€650

 

>>Διαβάστε επίσης: Εφάπαξ Χορηγία: Μέχρι την Παρασκευή καταβάλλεται – Θα λάβετε SMS<<

Οι έξι Κατηγορίες δικαιούχων είναι οι εξής: 

•    Κατηγορία 1: Όλες οι οικογενειακές μονάδες, οι οποίες έχουν εξαρτώμενα τέκνα κάτω των 18 ετών και έχουν ετήσια ακαθάριστα εισοδήματα του προηγούμενου έτους (2021) μέχρι €10.000. Το εφάπαξ ποσό ανέρχεται στα €150 για έκαστο τέκνο ηλικίας μέχρι 18 ετών. 
 
•    Κατηγορία 2: Όλες οι οικογενειακές μονάδες, οι οποίες έχουν εξαρτώμενα τέκνα κάτω των 18 ετών και έχουν ετήσια ακαθάριστα εισοδήματα του προηγούμενου έτους (2021) από €10.001 μέχρι €19.500. Το εφάπαξ ποσό ανέρχεται στα €120 για έκαστο τέκνο ηλικίας μέχρι 18 ετών. 
 
•    Κατηγορία 3: Όλες οι οικογενειακές μονάδες, οι οποίες έχουν εξαρτώμενα τέκνα κάτω των 18 ετών και έχουν ετήσια ακαθάριστα εισοδήματα του προηγούμενου έτους (2021) από €19.501 μέχρι €29.000, με 3 ή και περισσότερα τέκνα. Το εφάπαξ ποσό ανέρχεται στα €100 για το 3ο ή και τα επιπλέον τέκνα ηλικίας μέχρι 18 ετών. 
 
•    Κατηγορία 4: Όλες οι οικογενειακές μονάδες, οι οποίες έχουν εξαρτώμενα τέκνα κάτω των 18 ετών και έχουν ετήσια ακαθάριστα εισοδήματα του προηγούμενου έτους (2021) από €29.001 μέχρι €39.000, με 3 ή και περισσότερα τέκνα. Το εφάπαξ ποσό ανέρχεται στα €80 για το 3ο ή και τα επιπλέον τέκνα ηλικίας μέχρι 18 ετών. 
 
   Κατηγορία 5: Όλες οι οικογενειακές μονάδες, οι οποίες έχουν εξαρτώμενα τέκνα κάτω των 18 ετών και έχουν ετήσια ακαθάριστα εισοδήματα του προηγούμενου έτους (2021) από €39.001 μέχρι €49.000, με 3 ή και περισσότερα τέκνα. Το εφάπαξ ποσό ανέρχεται στα €60 για το 3ο ή και τα επιπλέον τέκνα ηλικίας μέχρι 18 ετών. 
 
•    Κατηγορία 6: Όλες οι οικογενειακές μονάδες, οι οποίες είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ή λήπτες του Δημοσίου Βοηθήματος και δεν έχουν εξαρτώμενα τέκνα κάτω των 18 ετών. Το εφάπαξ ποσό ανέρχεται στα €100 για τον δικαιούχο, €50 για την/τον σύζυγο του δικαιούχου και €25 για κάθε τέκνο του δικαιούχου ηλικίας από 
18 μέχρι και 28 ετών, που ανήκει στην οικογενειακή μονάδα.

>>Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για την εφάπαξ χορηγία<<

 

 
24974