Εγγραφές Οχημάτων: Πώς κινήθηκε η αγορά (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Αναλυτικά τα στοιχεία από την Στατιστική Υπηρεσία για τον μήνα Μάιο - Η αντιστοιχία με πέρσι

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης «Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων» που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022.

Κατά τον Μάιο 2022, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 3.671, σημειώνοντας αύξηση 28,2% σε σχέση με 2.863 τον Μάιο 2021. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 34,9% στις 2.882 από 2.137 τον Μάιο 2021.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων μειώθηκε κατά 6,5% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022 και έφτασε τις 14.353, σε σύγκριση με 15.352 κατά την ίδια περίοδο του 2021.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν μειώθηκαν κατά 2,3% και έφτασαν τις 11.513, σε σύγκριση με 11.785 την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 5.108 ή 44,4% ήταν καινούρια και 6.405 ή 55,6% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

(γ) Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 47 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022, από 26 την ίδια περίοδο του 2021.

(δ) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου μειώθηκαν στις 1.548 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022, σε σύγκριση με 1.820 την αντίστοιχη περίοδο του 2021, σημειώνοντας μείωση 14,9%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά μειώθηκαν κατά 7,9% στα 1.256, τα βαριά φορτηγά κατά 34,5% στα 148, οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 70,4% στους 29 και τα οχήματα ενοικίασης κατά 12,9% στα 115.

(ε) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων <50κε μειώθηκαν στις 126 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022, σε σύγκριση με 128 κατά την ίδια περίοδο του 2021.

(στ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών >50κε μειώθηκαν κατά 31,1% στις 979 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022, σε σύγκριση με 1.421 την ίδια περίοδο του 2021.

ασδφψγ

Πίνακας

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία
Μηχανοκίνητων Οχημάτων

Αριθμός Εγγραφών

 

Ποσοστιαία Μεταβολή (%)

 

Μάιος

2022

Μάιος

2021

Ιαν-Μάιος

2022

Ιαν-Μάιος

2021

 

Μάιος

2022/

Ιαν-Μάιος

2022/

Μάιος

2021

Ιαν-Μάιος

2021

Επιβατηγά αυτοκίνητα

2.882

2.137

11.513

11.785

 

34,9

-2,3

 

Λεωφορεία

3

7

47

26

 

       -57,1

80,8

 

Οχήματα μεταφοράς φορτίου

429

340

1.548

1.820

 

26,2

-14,9

 

Μοτοποδήλατα < 50κε

20

20

126

128

 

0,0

-1,6

 

Μοτοσικλέτες > 50κε

313

323

979

1.421

 

-3,1

-31,1

 

Ελκυστήρες

11

15

69

71

 

-26,7

-2,8

 

Άλλα οχήματα

13

21

71

101

 

-38,1

-29,7

 

Σύνολο

3.671

2.863

14.353

15.352

 

28,2

-6,5

 

   Καινούρια

1.889

1.540

7.112

6.926

 

22,7

2,7

 

   Μεταχειρισμένα

1.782

1.323

7.241

8.426

 

      34,7

-14,1

 

                     
 
24333