Εγκαινιάστηκε ο δρόμος Τόχνης – Καλαβασού / Κόστισε €420.652

Η βελτίωση του δρόμου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κατασκευή κυκλικού κόμβου και πεζοδρόμιων

Παράδειγμα η συνεργασία μεταξύ των Κοινοτήτων της περιοχής Βασιλικού, με τα συνεπαγόμενα οφέλη, ανέφερε απόψε ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής.

Σε χαιρετισμό του στα εγκαίνια του δρόμου Τόχνης – Καλαβασού, ο Υπουργός αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την οποία όπως είπε «οι πολίτες θα αρχίσουν να καρπώνονται τα οφέλη της, σε ένα πλαίσιο πιο αναπτυγμένων και ποιοτικότερων τοπικών κοινωνιών, μετά τις εκλογές των Τοπικών Αρχών του 2024. Το Υπουργείο Εσωτερικών ανέλαβε τον συντονισμό δράσεων για υλοποίηση των τριών νομοθεσιών και ειδικά για τις Κοινότητες δημιουργούνται 30 τοπικά συμπλέγματα παροχής υπηρεσιών με δική τους νομική προσωπικότητα».

Πρόσθεσε ότι σκοπός είναι «τα Κοινοτικά Συμβούλια που συμμετέχουν στο κάθε σύμπλεγμα, να συνεργάζονται και να συμπράττουν, παρέχοντας κοινές υπηρεσίες στους κατοίκους, όπως η διαχείριση αποκομιδής σκυβάλων, η προώθηση ενεργειών για σχεδιασμό και υλοποίηση ενοποιημένων έργων, η παροχή λογιστικών υπηρεσιών, υγειονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ρύθμισης τροχαίας κινήσεως και άλλες».  

Αναφερόμενος στην Κοινότητα της Τόχνης είπε ότι «ανήκει στο σύμπλεγμα παροχής υπηρεσιών Βασιλικού. Έχει περιληφθεί μαζί με άλλες 7 Κοινότητες της περιοχής, Ζύγι, Καλαβασός, Μαρί, Μαρώνι, Τόχνη, Χοιροκοιτία, Ψεματισμένος και Άγιος Θεόδωρος, επιτυγχάνοντας επαρκή πληθυσμιακή πυκνότητα, καθώς και γεωγραφική σύνδεση και ενότητα τα οποία θα επιτρέπουν την καλύτερη και πιο ποιοτική παροχή των υπηρεσιών στους κατοίκους, με χαμηλότερα κόστη».

Η υφιστάμενη συνεργασία μεταξύ των Κοινοτήτων της περιοχής Βασιλικού, σημείωσε ο κ. Νουρής «αποτελεί ένα αξιόλογο παράδειγμα συνεργασίας με τα συνεπαγόμενα οφέλη, όπως αυτά που επιδιώκει να αναδείξει το νέο πλαίσιο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης» και σημείωσε πως οι Κοινότητες της περιοχής αποδεικνύουν ότι η «συνένωση και συνεργασία δυνάμεων μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την πρόοδο των τοπικών μας κοινωνιών» και γι’αυτό αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση.

γνφ

Μέσα από τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών «η υπάρχουσα συνεργασία μεταξύ των Κοινοτήτων της περιοχής του Βασιλικού, θα μπορέσει να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω, με επίκεντρο τους κατοίκους της υπαίθρου, για ακόμη πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας, καλύτερη εξυπηρέτησή τους αλλά και την περαιτέρω μείωση του κόστους υπηρεσιών που θα απολαμβάνουν».

Διαβεβαίωσε επίσης ότι «τα τοπικά αυτά συμπλέγματα θα ενισχυθούν με επιπλέον προσωπικό, για να καλύψει τις αυξημένες απαιτήσεις και ανάγκες που προκύπτουν στο πλαίσιο του νέου καθεστώτος λειτουργίας των τοπικών συμπλεγμάτων που δημιουργούνται. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη ξεκινήσει με την έγκριση αιτημάτων που αφορούν τη στελέχωση των Κοινοτήτων, ώστε να δημιουργηθούν οι σωστές και απαραίτητες δομές που θα επιτρέπουν την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους κατοίκους τους».

Αναφερόμενος στο δρόμο Τόχνης – Καλαβασού ο Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι είναι συνολικού μήκους 1,6 χιλ. περίπου και οι εργασίες αναβάθμισης του άρχισαν τον Ιούνιο του 2021 και ολοκληρώθηκαν φέτος τον Μάϊο. Η βελτίωση του δρόμου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κατασκευή κυκλικού κόμβου και πεζοδρομίων, την ανακατασκευή του δρόμου, τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος, γραμμοσήμανση και τοποθέτηση οριοδεικτών.

Το συνολικό κόστος της δαπάνης, ανέφερε «ανήλθε στις €420.652,00 και καλύφθηκε εξ ’ολοκλήρου από κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού», ενώ χαρακτήρισε το έργο «μεγάλης συγκοινωνιακής σημασίας, αφού συνδέει την Κοινότητα της Τόχνης με την Καλαβασό» και θα βοηθήσει σημαντικά τους κατοίκους των δύο Κοινοτήτων στις καθημερινές τους διακινήσεις.

Ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε και στην αποπεράτωση του μεγάλου έργου για εξωραϊσμό της κοίτης του ποταμού «Καμάρα» της Τόχνης, που ολοκληρώνεται το τελευταίο τρίμηνο του έτους, με κόστος που ανέρχεται στα δύο εκατομμύρια ευρώ και ποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην επαρχία Λάρνακας.

Η δημιουργία έργων ανάπτυξης και υποδομής, ειδικά στην ύπαιθρο, συνέχισε «αποτελεί πρωταρχικό στόχο της κυβέρνησης, η οποία συνεχίζει έμπρακτα να στηρίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Με προσήλωση στις εξαγγελίες του Προέδρου της Δημοκρατίας και οδηγό την αναγκαιότητα στήριξης της υπαίθρου και αναζωογόνησης των ορεινών Κοινοτήτων, έχουμε προχωρήσει σε προγραμματισμό και προώθηση δράσεων και έργων υποδομής, που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και συμβάλλουν στη μείωση του φαινομένου της αστυφιλίας».

df

Προς το σκοπό αυτό «το Υπουργείο Εσωτερικών τον περασμένο τον Μάρτιο επαναπροκήρυξε τα αναθεωρημένα στεγαστικά σχέδια, τα οποία εφαρμόζονται από την κυβέρνηση από το 2019, ενώ μέχρι σήμερα επιδοτήθηκαν γύρω στις 630 αιτήσεις με δαπάνη στα 22 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Για φέτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών έχουν διατεθεί τριπλάσιες πιστώσεις για τα στεγαστικά σχέδια του 2022 (€15 εκ. το τρέχον έτος αντί €5 εκ. τα προηγούμενα έτη) και αυτό δείχνει τη στοχοπροσήλωση στο όραμα της πολιτικής της κυβέρνησης για αναζωογόνηση και εκσυγχρονισμό των τοπικών κοινωνιών στην ύπαιθρο και στα ορεινά».

Ο κ. Νουρής εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «οι νέοι της Τόχνης θα επωφεληθούν από την αξιόλογη οικονομική βοήθεια, που παρέχουν τα σχέδια, βοήθεια που φτάνει μέχρι και τις 75 χιλιάδες ευρώ».

Στον χαιρετισμό του ο Υπουργός ανέφερε ακόμα ότι «η άντληση χρηματοδότησης από ευρωπαϊκές πηγές και από ευρωπαϊκά προγράμματα αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Με τη νέα προγραμματική περίοδο 2023-2027 στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, θα απορροφήσουμε πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους, για έργα ανάπτυξης σε δήμους και κοινότητες σε ορεινές περιοχές και στην ύπαιθρο».

Στα πλαίσια του προγραμματισμού για την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, είπε "το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας και τον ΚΟΑΠ, προωθούμε πρόσθετα έργα που εστιάζονται κυρίως στους τομείς της προώθησης της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης, της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, αλλά και την προώθηση της επιχειρηματικότητας».

Στόχος σημείωσε είναι «να απομυζήσουμε μέχρι και το τελευταίο σεντ από τους πόρους που θα διατεθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έργα υποδομής στην ύπαιθρο. Μέχρι σήμερα το ποσοστό απορρόφησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 έφτασε στο 93% και ανακτήθηκαν €13,9 εκ. από τα €15 εκ. που διατέθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ με την ολοκλήρωση των έργων αναμένεται να φτάσουμε στο 100% της απορροφητικότητας».

Ακόμα συνέχισε ο Υπουργός Εσωτερικών «είναι σε εξέλιξη και μια άλλη Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων, για έργα αναζωογόνησης των Κοινοτήτων της υπαίθρου και η οποία αφορά ανακαίνιση δημόσιων χώρων (όπως πλατείες και πάρκα), και Δημοτικές/ Κοινοτικές Αγορές. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 20η Μαΐου 2022, με διαθέσιμο προϋπολογισμό 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους τους Δήμους και Κοινότητες, που δεν συμπεριλαμβάνονται στα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια των πόλεων, δηλαδή Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό και  Πάφο» κατέληξε.

(ΚΥΠΕ)

 
24608