Εγκαινιάζει Κόμβο Καινοτομίας στον τομέα Fintech η ΚΤΚ

Θα αποτελέσει επίσημη πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ της Εποπτικής/Ρυθμιστικής Αρχής και επιχειρήσεων ή και startups

Με σκοπό την ενθάρρυνση, προαγωγή και στήριξη της εγχώριας χρηματοοικονομικής καινοτομίας, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανακοινώνει τη λειτουργία Κόμβου Καινοτομίας  (Innovation Hub).

Το Innovation Hub φιλοδοξεί να αποτελέσει επίσημη πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ της Εποπτικής/Ρυθμιστικής Αρχής και επιχειρήσεων ή και startups που δραστηριοποιούνται σε κλάδους της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας (Fintech), δηλαδή που συνδυάζουν καινοτόμα τεχνολογικά στοιχεία με χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

>>> Διαβάστε επίσης: Αναστασιάδης: Με τον νόμο που ψηφίσατε θα κλείσετε την ΑΗΚ το '24 <<<

Η πρόσβαση των ενδιαφερομένων στον Κόμβο Καινοτομίας θα γίνεται με βάση προκαθορισμένα αντικειμενικά κριτήρια. Η ΚΤΚ θα παρέχει μη δεσμευτική καθοδήγηση στα αιτήματα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών και κατεύθυνσης για ενέργειες που απαιτούνται για την αδειοδότηση καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών Fintech.

Με αυτό τον τρόπο η ΚΤΚ εγκαινιάζει έναν διαρκή και παραγωγικό διάλογο με τους παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, διευκολύνοντάς τους να γνωρίσουν τις κανονιστικές υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Επιπλέον, συμβάλλει στην καλλιέργεια ενός δυναμικού περιβάλλοντος ανάπτυξης καινοτόμων εταιρειών και τεχνολογιών, παρακολουθώντας και ενθαρρύνοντας πρωτοβουλίες που στηρίζονται στην ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, έχοντας ως γνώμονα την ασφαλή και ομαλή λειτουργία του χρηματοοικονομικού τομέα.

Η λειτουργία του Κόμβου Καινοτομίας ενισχύει ταυτόχρονα τη γνώση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για την εκ των προτέρων ρύθμιση και προληπτική εποπτεία νέων και καινοτόμων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και τον έγκαιρο εντοπισμό κινδύνων που μπορεί να επηρεάσουν τις εταιρείες, αλλά και το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας.

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Κωνσταντίνος Ηροδότου δήλωσε σχετικά: «Όλο και περισσότερο η εγχώρια οικονομία εισέρχεται σε ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογία επιτρέπει την εφαρμογή καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων και υπηρεσιών. Κάθε αλλαγή μπορεί να ανοίξει νέους ορίζοντες ευκαιριών για μια εταιρεία, παράλληλα όμως την εκθέτει σε νέους κινδύνους, οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με όπλο τη νέα γνώση. Ο Κόμβος Καινοτομίας συνιστά ένα καθοριστικό βήμα στο ευρύτερο πλαίσιο των εποπτικών στοχεύσεων και προτεραιοτήτων της ΚΤΚ, που αφορούν θέματα καινοτομίας, ψηφιακής επιχειρησιακής ανθεκτικότητας, ψηφιακού μετασχηματισμού και κυβερνοασφάλειας. Διατηρώντας ένα ανοικτό κανάλι επικοινωνίας και ανατροφοδότησης με τον ραγδαία αναπτυσσόμενο κλάδο Fintech, η ΚΤΚ επιδιώκει και προσβλέπει στην καλύτερη προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος μέσω της κατανόησης νέων κινδύνων, αλλά και της πλήρους αξιοποίησης των ποικίλων ωφελειών που προκύπτουν από τις δραστηριότητες αυτές».

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ. 

 
24988