Εγκλωβισμένοι δανειολήπτες του πρώην Συνεργατισμού

  • Αναμένεται το «πράσινο φως» από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου για την άδεια εξαγοράς πιστώσεων
  • Σε αναμονή για νέο Δ.Σ. ΚΕΔΙΠΕΣ και αξιολόγηση της Altamira Κύπρου


Εγκλωβισμένοι παραμένουν πολλοί δανειολήπτες του Συνεργατισμού μετά τη μετατροπή της πρώην ΣΚΤ σε φορέα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων υπό την ονομασία ΣΕΔΙΠΕΣ και τη μεταφοράς των καλών εργασιών της (καταθέσεις, δάνεια και δίκτυο καταστημάτων και προσωπικό) στην Ελληνική Τράπεζα.

Πληροφορίες της “Brief” αναφέρουν ότι ο λόγος που δεν προχωρούν οι αναδιαρθρώσεις δανείων είναι ότι η ΣΚΤ έχασε την άδεια τραπεζικών εργασιών, δεν έχει εξασφαλίσει άδεια εξαγοράς δανείων και δεν μπορεί να εκτελεί πράξεις που αφορούν υποθηκευμένα ακίνητα ή αναδιαρθρώσεις προβληματικών δανείων.

Η εξέλιξη αυτή υποχρεώνει την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) να αναλαμβάνει το κόστος το οποίο θα προκύψει από την οποιαδήποτε καθυστέρηση και όχι τον δανειολήπτη. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις συνεχίζεται η καταβολή των δόσεων από μέρους των δανειοληπτών και οι συζητήσεις για εξεύρεση βιώσιμης αναδιάρθρωσης, χωρίς ωστόσο κανένα αποτέλεσμα.

Να σημειωθεί ότι μεγάλη μερίδα δανειοληπτών επιδεικνύουν ενδιαφέρον για να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση ή πώληση του δανείου τους, όμως δεν μπορούν να το κάνουν, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία και τους προβληματισμούς τους.

>>> Διαβάστε εδώ: Αναλύσεις & Έρευνες Brief <<<  

Απαραίτητη η άδεια
Το «πράσινο» φως για αποδέσμευση της εταιρείας και τον απεγκλωβισμό των δανειοληπτών αναμένεται να δώσει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, εφόσον εγκρίνει την άδεια εξαγοράς πιστώσεων που υποβλήθηκε από τους μετόχους της Συνεργατικής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΣΕΔΙΠΕΣ) της πρώην ΣΚΤ, δηλαδή το κράτος (ποσοστό 99%) και τους μικρομετόχους του πρώην Συνεργατισμού.

Πηγές προσκείμενες προς τη ΣΕΔΙΠΕΣ εξηγούν στην ¨Βrief” ότι η άδεια κρίνεται απαραίτητη από τις Εποπτικές Αρχές ώστε να  επιτευχθεί η μεταφορά των ΜΕΔ της πρώην ΣΚΤ στον Φορέα που διαχειρίζεται τα δάνεια.

Η μη εξασφάλιση της σχετικής άδειας παγοποιεί επίσης τους διακανονισμούς που έγιναν μεταξύ της Altamira Asset Management Cyprus και πολλών δανειοληπτών, παρόλο που η εταιρεία τροποποίησε τους κανονισμούς της ώστε να νομιμοποιηθεί η μεταφορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των εμπράγματων εξασφαλίσεων.

Είναι σημαντικό όπως το θέμα αυτό ξεκαθαρίσει το συντομότερο καθώς τα έσοδα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της ΚΕΔΙΠΕΣ αποπληρώνουν την κρατική βοήθεια που παραχωρήθηκε στον Συνεργατισμό. Τα περιουσιακά στοιχεία της ΚΕΔΙΠΕΣ και το μετοχικό της κεφάλαιο είναι ενεχυριασμένα προς όφελος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

>>> BLOOMBERG ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ <<<

Νέο Δ.Σ. ΚΕΔΙΠΕΣ
Στο μεταξύ, το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να αποφασίσει μέχρι το τέλος του μήνα τον διορισμό των νέων μελών του Δ.Σ. της ΚΕΔΙΠΕΣ καθώς και του οίκου ο  οποίος θα προβεί σε εισηγήσεις για το νομικό πλαίσιο, την οργανωτική δομή και τη στρατηγική που θα ακολουθήσει ο Φορέας ο οποίος διαχειρίζεται τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις του Συνεργατισμού.

Η επιλογή του οίκου κρίνεται βαρύνουσας σημασίας καθώς οι αποφάσεις του κρίνουν την παραμονή ή τη φυγή της Altamira και την αξιολόγηση του έργου που έχει επιτελέσει μέχρι τώρα  για τα «κόκκινα» δάνεια της πρώην ΣΚΤ.

Το έργο της Altamira θα αξιολογηθεί επιστάμενα και από τη νέα διοίκηση της ΚΕΔΙΠΕΣ. Σε περίπτωση που αποφασιστεί η παραμονή της στην Κύπρο, η ισπανική εταιρεία θα υποχρεωθεί να τροποποιήσει τη συμφωνία που έχει συνομολογήσει. Διαφορετικά, θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για νέο διαχειριστή μέσω ανοικτής διαδικασίας αφού προηγουμένως αξιολογηθεί το κόστος από τον τερματισμό της συνεργασίας με την ισπανική εταιρεία.

Να σημειωθεί ότι η Altamira Asset Management (Cyprus) Ltd είναι από την αρχή του χρόνου ο διαχειριστής των χορηγήσεων που έχουν καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών και των ακινήτων που δεν αφορούν ίδια χρήση. Η σχέση αυτή συνεχίζεται αλλά σύμφωνα με τον Κατάλογο Δεσμεύσεων της Κύπρου προς την Ε.Ε. η συνέχιση της σχέσης υπόκειται σε έλεγχο από ανεξάρτητο οίκο ως προς την συμβατότητα με τους όρους αγοράς.  

Σκεύη Σταύρου