Εγκρίθηκε αλλά με «σταυρώματα» ο προϋπολογισμός του 2020

Εγκρίθηκε με 29 ψήφους υπέρ και 23 εναντίον - Πόσα «σταυρώματα» και αποκοπές κονδυλίων έγιναν από την Βουλή

Με τις θετικές ψήφους του ΔΗΣΥ, του ΔΗΚΟ και του Κινήματος Αλληλεγγύη πέρασε το βράδυ της Τετάρτης (11/12) ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2020 από την Ολομέλεια της Βουλής. Ειδικότερα αυτός εγκρίθηκε με 29 ψήφους υπέρ και 23 εναντίον.

Πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού, οι Βουλευτές κλήθηκαν να ταχθούν υπέρ ή κατά μίας σειράς τροπολογιών με «σταυρώματα» και αποκοπές κονδυλίων, η πλειοψηφία των οποίων απορρίφθηκε.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Τα «σταυρώματα» και οι αποκοπές 
Ειδικότερα, με 33 ψήφους υπέρ, 18 εναντίον, 2 αποχές ψηφίστηκε τροπολογία των κομμάτων ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ με την οποία σταυρώθηκε κονδύλι €4.250.080 έτσι ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά «Bελτίωση του Kύριου Δρόμου από την Πάφο προς Πόλη Xρυσοχούς (Λεωφόρος Eλλάδος)», να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.
 
Επίσης, με ισχυρή πλειοψηφία απεκόπη το 5% των δαπανών, από το κονδύλι για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Έρευνες με εξαίρεση τη ΔΕΑ, τις Τεχνικές Επιτροπές, το Τμήμα Εξωτερικής Πολιτικής και Κυπριακού, το έργο της ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, την αγορά υπηρεσιών παροχής επιστημονικής εξέτασης αστυνομικών τεκμηρίων από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, την αγορά υπηρεσιών για την επίδοση κλήσεων ποινικών υποθέσεων, τη διενέργεια ελέγχων δέουσας επιμέλειας για τους αιτούντες απόκτησης κυπριακής υπηκοότητας.
 
Επίσης της αποκοπής εξαιρούνται τα κονδύλια για την κατ’ οίκον εκπαίδευση μαθητών, τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας σε Τουρκοκύπριους μαθητές στο Γυμνάσιο Αγίου Αντωνίου Λεμεσού, την αμοιβή διαμεσολαβητών για τα σχολεία στα οποία φοιτούν μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία, την αγορά υπηρεσιών για επιμόρφωση λειτουργών στην Ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραμμάτων για Ενήλικες (Εσπερινά Σχολεία), αγορά υπηρεσιών διερμηνέα, αγορά υπηρεσιών Ψυχολόγων και Νηπιαγωγών (Εσπερινά Σχολεία) και άλλα έκτακτα περιστατικά, τα Μουσικά και Αθλητικά Λύκεια και Γυμνάσια, την Οικονομική–Εμπορική Σχολή ειδικού ενδιαφέροντος, τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, την Ενισχυτική και Υποστηρικτική Διδασκαλία, το Πρόγραμμα μαθητών Μεταναστευτικής Βιογραφίας, τον Αλφαβητισμό, τις αμοιβές εκπαιδευτών για το μάθημα κομμωτικής (εννέα μήνες), αισθητικής, οινοπαραγωγής και γαλακτοκομίας, τα βραδινά μαθήματα της Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, την αμοιβή του Τουρκοκύπριου εκπαιδευτικού για εκτέλεση διδακτικών και άλλων  καθηκόντων στο ΙΗ΄ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού, καθώς και το επίδομα οδοιπορικών ή ενοικίου αυτού, την αμοιβή διερμηνέων κυπριακής νοηματικής γλώσσας και διερμηνέων για τις ανάγκες αξιολόγησης παιδιών Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

Εξαιρούνται επίσης τα κονδύλια για την αμοιβή των εικαστικών καλλιτεχνών κατά τη συνεργασία τους με δημοτικά σχολεία, τις ανάγκες για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτών, καθώς και την επιμόρφωση των επιμορφωτών στο εξωτερικό, την παρουσίαση και έκθεση έργων τέχνης μαθητών/τριών στο εξωτερικό, την αγορά μέσων και υλικών για το μάθημα των εικαστικών τεχνών, την αμοιβή των εκπαιδευτικών που εργάζονται με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών στα ενιαία ολοήμερα σχολεία, στα θερινά δημόσια σχολεία, στα προαιρετικά ολοήμερα σχολεία  και στα προαιρετικά σχολεία STEM, την αμοιβή των εκπαιδευτών στα Επιμορφωτικά Κέντρα και την αμοιβή των τοπικών υπευθύνων που εργάζονται με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών, το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, το Μεταλυκειακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και τη φρούρηση σχολικών μονάδων Μέσης Εκπαίδευσης, Δημοτικής Εκπαίδευσης και των κεντρικών κτιρίων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και την επιχορήγηση της φρούρησης σχολικών μονάδων.
 
Περαιτέρω η Ολομέλεια της Βουλής σταύρωσε τις εναπομείνασες δαπάνες, εκτός αυτών που εξαιρούνται ώστε να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική  Επιτροπή Οικονομικών και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της πριν την εκταμίευση τους.
 
Μετά από τροπολογία που κατέθεσαν ΑΚΕΛ – ΔΗΚΟ – ΕΔΕΚ – ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ και ψηφίστηκε με 49 ψήφους υπέρ και 4 εναντίον τέθηκε σημείωση ώστε να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο η Βουλή για τις γενόμενες δαπάνες που αφορά πιστώσεις οι οποίες βρίσκονται στη διάθεση των Υπουργών για διάφορους σκοπούς και έργα.

>>> BLOOMBERG ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  <<<

Χωρίς κονδύλια η αγορά νέων οχημάτων και οι αποκρατικοποιήσεις
Επίσης η Ολομέλεια ψήφισε τροπολογία των ιδίων κομμάτων με 49 υπέρ και 4 εναντίον σταύρωσε το κονδύλι των €4.000.000 που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αγοράς νέων οχημάτων για αξιωματούχους του κράτους, καθώς και αγορά οχημάτων για κάλυψη των αναγκών της δημόσιας υπηρεσίας.
 
Με τροπολογία ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ που ψηφίστηκε με 32 υπέρ και 20 εναντίον η Ολομέλεια απέκοψε δαπάνες σε σχέση με αποκρατικοποίηση/ιδιωτικοποίηση δημόσιων οργανισμών και κρατικών επιχειρήσεων, κυβερνητικών τμημάτων και υπηρεσιών με εξαίρεση τις δαπάνες που αφορούν το έργο της ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, την ανάπτυξη της περιοχής Τροόδους, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, καθώς και οποιαδήποτε πράξη αφορά το Ταμείο Αλληλεγγύης:
  
Στην τροπολογία αναφέρεται ότι σε σχέση με τα κονδύλια που αφορούν την ανάπτυξη της περιοχής Τροόδους, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη που αφορά αποξένωση κρατικών περιουσιακών στοιχείων, ουδεμία δαπάνη διενεργείται, χωρίς προηγουμένως να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.
 
Με 49 ψήφους υπέρ και 3 εναντίον απεκόπη ποσοστό ύψους 5% από όλες τις λειτουργικές δαπάνες εξαιρουμένων των δαπανών που αφορούν αγορά ύδατος, φαρμάκων και άλλων ιατρικών προμηθειών, καταβολή ενοικίων, φωτισμού, και θέρμανσης και καύσιμα μη γραφειακών χώρων, τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και το πλαίσιο προώθησης και εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας.
 
Η Ολομέλεια με 46 ψήφους υπέρ, 4 εναντίον, 2 αποχές τέθηκε σημείωση στο σχετικό κονδύλι ώστε αφότου δαπανηθεί το 50% του συνολικού προβλεπόμενου ποσού για το μέρος που αφορά δαπάνες που προορίζονται να καλύψουν το «Σχέδιο Εστία» ύψους €33.000.000, ουδεμία δαπάνη να διενεργείται για το εναπομείναν 50%, χωρίς προηγουμένως να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεση της.
 
Περαιτέρω με 48 ψήφους υπέρ και 5 εναντίον σταυρώθηκε το ποσό που θα απομείνει μετά την καταβολή της φοιτητικής χορηγίας από το ποσό των €50.800.000 που περιλαμβάνει για τη φοιτητική χορηγία ο Προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας.
 
Με 30 ψήφους υπέρ, 21 εναντίον και 2 αποχές σταυρώθηκε το 50% των πιστώσεων ύψους €811.100 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τη διαμόρφωση του κτηρίου «Φιλοξενία» σε Δευτεροβάθμιο Εφετείο και Εμπορικό Δικαστήριο.
 
Με 32 ψήφους υπέρ και 21 εναντίον σταυρώθηκε το κονδύλι που αφορά τα ενοίκια για τα δημόσια κτήρια, από τους μήνες μετά Μάρτιο του 2020.
 
Επίσης με 29 ψήφους υπέρ και 24 εναντίον σταυρώθηκε το κονδύλι  που αφορά την αμοιβή ειδικών συμβούλων-συνεργατών του Προέδρου της Δημοκρατίας, των Υπουργών, των Υφυπουργών, του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου.
 
Περαιτέρω με 49 ψήφους υπέρ και 3 εναντίον σταυρώθηκε το κονδύλι των €3.360.000, που αφορά την εκπαίδευση και βελτίωση των δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων της Δημοκρατίας ή άλλων προσώπων που ορίζει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, περιλαμβανομένης και της αγοράς τυχόν απαραίτητου εξοπλισμού για την Εκπαίδευση σε Θέματα Υδρογονανθράκων.
 
Με 50 ψήφους υπέρ και 3 εναντίον τέθηκε σημείωση ώστε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες που αφορούν μεταξύ άλλων συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις στο εξωτερικό στις οποίες το Υπουργείο Εμπορίου συμμετέχει με κρατικό περίπτερο, διοργάνωση εμπορικών αποστολών σε συνεργασία με ΚΕΒΕ, ΟΕΒ για την προβολή και διείσδυση των κυπριακών προϊόντων σε αγορές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σημαντικές προοπτικές, διάφορες δραστηριότητες προβολής και προώθησης των κυπριακών  προϊόντων από το Υπουργείο και τα Εμπορικά Κέντρα.

>>> Οικονομία Κύπρος - Επιλεγμένη ροή ειδήσεων Brief <<< 

Πλήρης έλεγχος και για την έλευση υγροποιημένου φυσικού αερίου
Επίσης με 30 ψήφους υπέρ και 22 εναντίον σταυρώθηκαν τα €40.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που αφορούν στην υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών για έλευση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στην Κύπρο.
 
Η Ολομέλεια της Βουλής με 47 ψήφους υπέρ και 5 εναντίον απέκοψε 5% από το κονδύλι για την εκπαίδευση Προσωπικού/ Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα από όλα τα Υπουργεία, ανεξάρτητες υπηρεσίες και γραφεία.
 
Με 27 ψήφους υπέρ και 25 εναντίον σταυρώθηκε ποσό €3.000.000 που αφορά την παροχή χορηγιών σε δικαιούχους με βάση το Σχέδιο Χορηγιών Επενδύσεων Εμπλουτισμού και Εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, ενώ με 31 ψήφους υπέρ και 21 εναντίον δεσμεύτηκε το κονδύλι των €95.000, που αφορά την προώθηση και προβολή της Κύπρου ως «Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο».
 
Με 35 ψήφους υπέρ και με 18 εναντίον τέθηκε σημείωση ώστε να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο η Επιτροπή Οικονομικών για τις πιστώσεις που βρίσκονται στη διάθεση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας για σκοπούς παραχώρησης χορηγιών και συνεισφορών οι οποίες δεν καθορίζονται στον Προϋπολογισμό.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ <<<

Η Βουλή με 48 ψήφους υπέρ και 2 εναντίον  σταύρωσε το κονδύλι των το 75% του κονδυλίου των 5 εκ, για την προμήθεια προς την εταιρεία  JCC Payment Systems για εισπράξεις οφειλόμενων ποσών με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες από τους Ταμίες όλων των Κυβερνητικών Τμημάτων. Η τροπολογία που αρχικά κατατέθηκε προέβλεπε σταύρωμα του 50% της δαπάνης, αλλά η δέσμευση αυξήθηκε στο 75% μετά από εισήγηση του Προέδρου του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος είπε πως προτείνει τη δέσμευση σε αυτό το ποσοστό επειδή η Κυβέρνηση πρέπει να επαναδιαπραγματευτεί  και να προκηρύξει ανοικτό διαγωνισμό για τη συγκεκριμένη υπηρεσία καθώς υπάρχουν και άλλοι που προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες όπως είπε. Πρόσθεσε πως οι μέτοχοι της JCC είναι οι τράπεζες.
 
Με 50 ψήφους υπέρ και 2 εναντίον τέθηκε σημείωση ώστε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες σε σχέση με τα Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
Επίσης με 33 ψήφους υπέρ και 20 εναντίον τέθηκε σημείωση ώστε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για τις δαπάνες που αφορούν προβολή και ενημέρωση συνολικού ύψους €960.000.
 
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες σε συνεισφορές του Υπουργείου Υγείας προς συνδέσμους που επιτελούν εθελοντική εργασία στον τομέα της υγείας, καθώς και προς άλλους φορείς που σχετίζονται με τον τομέα της υγείας, αφού η σχετική τροπολογία υπερψήφιστηκε με 32 ψήφους υπέρ και 19 εναντίον.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Μετά από τροπολογία του ΔΗΣΥ που πέρασε με 30 ψήφους υπέρ και 21 εναντίον οι πιστώσεις που αφορούν τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου μεταφέρθηκαν από τις πολιτιστικές υπηρεσίες στο Υπουργείο Οικονομικών.
 
Με 31 ψήφους υπέρ  και 22 εναντίον η Ολομέλεια της Βουλής απέκοψε το κονδύλι για Έργο για τη σύσταση και λειτουργία της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων, που θα είχε στόχο την καταπολέμηση της αδήλωτης και παράνομης απασχόλησης, καθώς και στη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων.
 
Τέλος, με 27 ψήφους υπέρ και 23 εναντίον η Βουλή σταύρωσε το κονδύλι που αφορά τη δημιουργία Επενδυτικού Ταμείου για την παροχή χρηματοδότησης Κεφαλαίου.

 
10830
Thumbnail