Εγκρίθηκε η δημιουργία κλάδου Μηχανικού Περιβάλλοντος στο ΕΤΕΚ

Την πρόταση του Υπουργείου Μεταφορών ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

Εγκρίθηκε, σήμερα, από το Υπουργικό Συμβούλιο πρόταση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τροποποίηση των νομοσχεδίων με τίτλο «Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος  του 2022» και «Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών Κανονισμοί του 2022».

>>> Διαβάστε επίσης:

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών, το περιβάλλον και η προστασία του βρίσκονται στις προτεραιότητες τόσο της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος οδήγησε πανεπιστημιακά ιδρύματα να καταρτίσουν και να προσφέρουν ειδικά προγράμματα Μηχανικής Περιβάλλοντος, καθώς οι υπηρεσίες των Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι πλέον αναγκαίες για τη διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο τροποποιείται το άρθρο 2 του περί ΕΤΕΚ Νόμου, με την αναρίθμηση εδαφίων έτσι ώστε να προστεθεί ως ξεχωριστός κλάδος της μηχανικής επιστήμης η ειδικότητα της «μηχανικής περιβάλλοντος».