Εγκρίθηκε η επιχορήγηση €120 για γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι

Ποιοι θα δικαιούνται 120 ευρώ για γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι - Η απόφαση του Υπουργικού

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα Πέμπτη 26/1 το Σχέδιο επιχορήγησης με €120 για γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. 

>>> Δείτε ΕΔΩ τι γράψαμε στις 10/1: Επιδότηση €120 σε όλους για γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με γραπτή δήλωση της κ. Νιόβης Παρισινού, Αν. Κυβερνητικής Εκπροσώπουτο, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε «Σχέδιο Επιχορήγησης Συνδεσιμότητας», βασικός στόχος του οποίου είναι η αύξηση της ζήτησης για υπέρ υψηλής ταχύτητας συνδέσεις, με ταυτόχρονη ενθάρρυνση της αγοράς για επενδύσεις σε δίκτυα υπέρ υψηλών ταχυτήτων.

Το Σχέδιο παρέχει επιχορήγηση για την κάλυψη μέρους του κόστους εγκατάστασης (set-up cost) και μέρος του μηνιαίου κόστους συνδρομής για τους πρώτους 12 μήνες σύνδεσης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες με ταχύτητες λήψης τουλάχιστον 200 Mbps υπό συνθήκες αιχμής. Η συνολική αξία της επιχορήγησης ανέρχεται στο σταθερό ποσό των €120 ανά σύνδεση για ένα (1) έτος.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι του Σχεδίου θα είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία εγκαθιστούν σύνδεση για πρώτη φορά ή επιθυμούν να αναβαθμίσουν την υφιστάμενη σύνδεσή τους η οποία θα πρέπει να είναι μικρότερη από 100 Mbps, σε σύνδεση με υπηρεσίες τουλάχιστον 200Mbps, ανεξάρτητα τεχνολογίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι του Σχεδίου είναι τα νοικοκυριά που βρίσκονται στην Κυπριακή Δημοκρατία.  Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου, προέρχεται από τη χρηματοδότηση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους €10εκ. και σε περίπτωση που απαιτηθεί, από πρόσθετους πόρους ύψους €2 εκ. Το Σχέδιο θα έχει ισχύ συνολικά μέχρι και το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2025, βάσει των καθορισμένων στόχων/δεσμεύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Σχέδιο «Κύπρος – το Αύριο», ενώ ο προϋπολογισμός του θα διατεθεί μέσω δύο διαδοχικών προσκλήσεων.

Σύντομα θα ανακοινωθούν περισσότερες πληροφορίες από το Υφυπουργείο Καινοτομίας. Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα ΕΔΩ. 

 
24612