Έχεις οφειλές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις; Θα πληρώνεις με δόσεις

Τι προβλέπει νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή / Θα καλύπτει και οφειλές για εισφορές σε άλλα Ταμεία (Λεπτομέρειες)

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Ακόμη μία οικονομική «ανάσα» σε εργοδότες και αυτοτελώς εργαζομένους, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά από την πανδημία του κορωνοϊού, αναμένεται πως θα δώσει νέο τροποιητικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή, όπως άλλωστε είχε προαναγγείλει σε δηλώσεις της στην Brief η Υπουργός Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου.

Με το νομοσχέδιο ουσιαστικά επαναφέρεται το Σχέδιο Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς τις Υπηρεσίες Κοινωνικές Ασφαλίσεις, το οποίο είχε εφαρμοστεί με επιτυχία το 2016, και για το οποίο μόλις πρόσφατα η Κυβέρνηση προώθησε τροποποιητικό νομοσχέδιο στη Βουλή, ώστε για τους οφειλέτες που είναι ενταγμένοι σε ρύθμιση αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών με δόσεις, η καταβολή των δόσεων για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο του 2020 και Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2021 να ανασταλεί και η περίοδος αποπληρωμής να επεκταθεί κατά οκτώ (8) επιπρόσθετους μήνες, λόγω των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID 19.

Στη νέα ρύθμιση, πάντως, θα μπορούν να ενταχθούν ληξιπρόθεσμες εισφορές και προς άλλα Ταμεία, για τα οποία έχουν την ευθύνη είσπραξης οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένων και των εισφορών για το ΓΕΣΥ, νοουμένου, ωστόσο, ότι οι οφειλέτες δεν τελούν ήδη υπό ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, βάσει του Σχεδίου που εφαρμόστηκε το 2016.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που το συνοδεύει, σκοπός του νομοσχεδίου που τιτλοφορείται ως «ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», είναι η τροποποίηση του «περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμου», ώστε να δοθεί δυνατότητα σε οφειλέτες που δεν τελούν υπό ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών να ενταχθούν σε νέα ρύθμιση για οφειλές που θα καθοριστούν με σχετική γνωστοποίηση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Τι προνοεί το νομοσχέδιο
Σύμφωνα, εξάλλου, με το κείμενο του τροποποιητικού νομοσχεδίου, μέσω αυτού, ο όρος «κοινωνική εισφορά» θα αντικατασταθεί και θα σημαίνει εισφορά που καταβάλλεται δυνάμει του «περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου», του «περί Ετησίων Αδειών μετ' Απολαβών Νόμου», του «περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, του περί Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής Νόμου» και του «περί Γενικού Σχεδίου Υγείας Νόμου», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ή τέλος που καταβάλλεται δυνάμει του άρθρου 20 του «περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμου», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Βάσει, εξάλλου, των προνοιών του τροποποιητικού νομοσχεδίου, οφειλέτης, ο οποίος επιθυμεί να προβεί σε ρύθμιση της οφειλής του, υποβάλλει αίτηση στον τύπο και τον τόπο που ο Υπουργός ορίζει με γνωστοποίηση, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί εντός 4 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της γνωστοποίησης.
    
Επίσης, οφειλέτης, ο οποίος έχει οφειλή που δεν τελεί υπό ρύθμιση κατά την ημερομηνία που ο Υπουργός ορίζει με γνωστοποίηση, δικαιούται να υποβάλει σχετική αίτηση.

Επισημαίνεται, ακόμη, πως:
        
(α)
οφειλέτης του οποίου η οφειλή που τελούσε σε ρύθμιση ακυρώθηκε και για την οποία εκκρεμεί ένσταση στον Υπουργό ή για την οποία δεν έχει παρέλθει η περίοδος για υποβολή τέτοιας ένστασης, ή
(β) οφειλέτης που είναι λήπτης Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ή Δημόσιου Βοηθήματος δυνάμει του «περί του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος» και γενικότερα του «περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου» και του «περί Δημοσίου Βοηθήματος Νόμου», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται και του οποίου η οφειλή τελούσε υπό ρύθμιση κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της γνωστοποίησης από τον Υπουργό, 

δεν δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε νέα ρύθμιση.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, οφειλές οφειλέτη για περιόδους εισφορών που τελούσαν υπό ρύθμιση δεν δύνανται να περιληφθούν σε νέα ρύθμιση.

Εξόφληση σε 54 ισόποσες δόσεις
Αξίζει, εξάλλου, να αναφερθεί πως, το τροποποιητικό νομοσχέδιο προβλέπει τις ίδιες ευκολίες που και το 2016 είχαν προταθεί σε οφειλέτες. 

Ειδικότερα, οι εργοδότες και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι θα μπορούν στο πλαίσιο των ρυθμίσεων που θα ισχύσουν με την δημοσίευση της γνωστοποίησης της Υπουργού Εργασίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εξοφλήσουν το αργότερο σε 54 ισόποσες μηνιαίες δόσεις τις καθυστερημένες οφειλές τους. 

Εάν, όμως, επιλέξουν να εξοφλήσουν ενωρίτερα των 54 δόσεων, θα επωφεληθούν ανάλογης μείωσης του πρόσθετου τέλους, το οποίο μπορεί να ανέρχεται μέχρι και 27%

Τονίζεται πως, σε περίπτωση που το οφειλόμενο ποσό καταβληθεί εφάπαξ, όσοι θα ενταχθούν στο Σχέδιο θα απαλλάσσονται και από την καταβολή του συνόλου του πρόσθετου τέλους που επιβλήθηκε. 

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Επιπρόσθετα, για όσους ενταχθούν στη ρύθμιση και ενόσω αυτή διαρκεί, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν θα προχωρούν στη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον τους, ενώ σε περίπτωση που έχουν καταχωρηθεί εναντίον τους ποινικές διώξεις, αυτές θα μπορούν να ανασταλούν με έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα. 

Επιπρόσθετα, για όσους εκκρεμούν εναντίον τους φυλακιστήρια ή κατασχετήρια εντάλματα, με την προωθούμενη ρύθμιση και αυτά δύναται να ανασταλούν μετά από σχετικές ενέργειες του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. 

Σημειώνεται ότι, το υπό αναφορά τροποποιητικό νομοσχέδιο τέθηκε ενώπιον του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα μέλη του οποίου συμφώνησαν με την προτεινόμενη τροποποίηση.

Μάριος Αδάμου
 
12949