Έχεις παραδοσιακό εστιατόριο; Δικαιούσαι χορηγία μέχρι €200.000

Νέο σχέδιο από το Υφ. Τουρισμού - Ποιοι οι δικαιούχοι και πόσο το ύψος της επιχορήγησης

Στην αναβάθμιση των παραδοσιακών χώρων εστίασης και των χώρων πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής στοχεύει σχέδιο του Υφυπουργείου Τουρισμού.

Όπως αναφέρεται στον οδηγό του σχεδίου που ανάρτησε σήμερα το Υφυπουργείο Τουρισμού, πρόκειται για το Σχέδιο Χορηγιών για Αναβάθμιση Παραδοσιακών Χώρων Εστίασης ή Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής με τη δυνατότητα ένταξής τους στο Σύμφωνο «Taste Cyprus» και οι στόχοι τoυ είναι η  παροχή στήριξης για:

  • τη βελτίωση και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αδειούχων κέντρων αναψυχής κατηγορίας εστιατορίου/ ταβέρνας ή κέντρων αναψυχής που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών και άλλων τουριστικών καταλυμάτων που με βάση τον εγκεκριμένο τους τιμοκατάλογο προσφέρουν αποδεδειγμένα πιάτα βασισμένα αποκλειστικά στην κυπριακή γαστρονομία
  • τη δημιουργία ή αναβάθμιση καταστημάτων πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής.

Μάλιστα, μέσω αυτών των παρεμβάσεων, στόχος του σχεδίου είναι η αναβάθμιση της Κυπριακής φιλοξενίας, η προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και η ανάπτυξη της γαστρονομίας.

Προϋπολογισμός του σχεδίου και ύψος επιδότησης

Όπως αναφέρεται στον οδηγό, ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί για τις ανάγκες του σχεδίου είναι €7,6 εκατ. ενώ έχει παγκύπρια εμβέλεια, με τις περιοχές εφαρμογής να επιμερίζονται σε 3 κατηγορίες:

  • ορεινές, ακριτικές και απομακρυσμένες περιοχές
  • υπόλοιπες περιοχές υπαίθρου
  • τις υπόλοιπες που δεν περιλαμβάνονται στις προαναφερόμενες (Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ)

Παράλληλα, το ύψος της επιχορήγησης του σχεδίου κυμαίνεται αναλόγως της γεωγραφικής περιοχής που δραστηριοποιείται ο δικαιούχος, με μέγιστο όμως ποσό επιχορήγησης €200.000.

Όπως αναφέρεται στον οδηγό, στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 75% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ. Στις υπόλοιπες περιοχές υπαίθρου, το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 65% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ και σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στις προαναφερόμενες, το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ.

Οι δικαιούχοι 

Όσο αφορά τους δικαιούχους του σχεδίου, στον οδηγό σημεώνεται ότι αίτηση για συμμετοχή στο σχέδιο μπορούν να υποβάλουν:

1/ Αδειούχα Κέντρα Αναψυχής κατηγορίας Εστιατορίου ή Ταβέρνας

  • Επιχειρηματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα οι οποίοι, κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης, κατέχουν άδεια λειτουργίας κατηγορίας Εστιατορίου ή Ταβέρνας από το Υφυπουργείο Τουρισμού, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Περί Κέντρων Αναψυχής Νομοθεσίας και με βάση τον εγκεκριμένο τους τιμοκατάλογο προσφέρουν αποδεδειγμένα, πιάτα βασισμένα αποκλειστικά στην κυπριακή γαστρονομία.
  • Εξαιρούνται τα Κέντρα Αναψυχής κατηγορίας Εστιατορίου ή Ταβέρνας που λειτουργούν ως αίθουσες δεξιώσεων ή χώροι εστίασης εντός ή εκτός παιγνιδότοπων.

2/ Κέντρα Αναψυχής κατηγορίας Εστιατορίου ή Ταβέρνας που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών και άλλων τουριστικών καταλυμάτων

  • Επιχειρηματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους και κατέχουν άδεια λειτουργίας από το Υφυπουργείο με βάση τις πρόνοιες της Περί Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμο του 2019 έως 2021, κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης και πέραν της αίθουσας προγεύματος και του κυρίως εστιατορίου διαθέτουν επιπλέον θεματικό εστιατόριο όπου με βάση τον τιμοκατάλογο προσφέρονται αποδεδειγμένα, πιάτα βασισμένα αποκλειστικά στην κυπριακή γαστρονομία.

3/ Δυνητικοί Δικαιούχοι για αναβάθμιση ή δημιουργία καταστημάτων πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής

  • Επιχειρηματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους και κατέχουν άδεια λειτουργίας καταστήματος από την αρμόδια τοπική Αρχή ή σημείο πώλησης προϊόντων αδειοδοτημένης και επισκέψιμης μονάδας παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων διατροφής, η οποία κατέχει τα αναγκαία πιστοποιητικά λειτουργίας και καταλληλότητας (ανάλογα με την κατηγορία της μονάδας παραγωγής) από την αρμόδια υπηρεσία/ες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στον Οδηγό του Σχεδίου ΕΔΩ.

 
20980
Thumbnail