Έχετε φωτοβολταϊκά; Αλλάζει το σχέδιο - Τι θα ισχύει

Αποφασίστηκε και παράταση του σχεδίου για νέες αιτήσεις

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 07 Μαΐου 2020, έχουν γίνει οι ακόλουθες τροποποιήσεις στις πιο κάτω Κατηγορίες του «Σχέδιου για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για ίδια κατανάλωση» (Σχέδιο):

1. Κατηγορία Α – Συμψηφισμός Μετρήσεων (Net-Metering)

Στη  συγκεκριμένη Κατηγορία ο συμψηφισμός της παραγωγής ενός οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος δύναται να περιλαμβάνει και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στους θερμοσυσσωρευτές που λειτουργούν στην κατοικία. Η μεθοδολογία του εν λόγω συμψηφισμού, έχει τροποποιηθεί και θα εφαρμόζεται όπως περιγράφεται στην παράγραφό 4.3 του Σχεδίου.

>>>Διαβάστε επίσης: Άρχισαν οι χορηγίες για φωτοβολταϊκά & θερμομόνωση - Κάντε αίτηση <<<

2. Κατηγορία Β   - Συμψηφισμός λογαριασμών (Net-Billing)

Με σκοπό την παροχή περισσότερων επιλογών, κυρίως προς τους οικιακούς καταναλωτές, ως προς τον τρόπο εκμετάλλευσης των συστημάτων ΑΠΕ που εγκαθιστούν στα υποστατικά τους, έχουν γίνει οι ακόλουθες τροποποιήσεις στην Κατηγορία:

  • Παροχή της δυνατότητας και σε οικιακούς καταναλωτές να εγκαθιστούν συστήματα ΑΠΕ στις οικίες τους στο πλαίσιο της κατηγορίας του Συμψηφισμού Λογαριασμών (net-billing).
  • Παροχή της δυνατότητας για μεταφορά υφιστάμενων φωτοβολταϊκών συστημάτων από την Κατηγορία του Συμψηφισμού Μετρήσεων (net-metering) στην Κατηγορία του Συμψηφισμού Λογαριασμών (net-billing).

Επιπλέον αποφασίστηκε η παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων για τις πιο πάνω Κατηγορίες μέχρι τις 30.07.2021, ή μέχρι να συμπληρωθεί η μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα της κάθε κατηγορίας, ή αν αποφασιστεί διαφορετικά από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχέδιο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας www.energy.gov.cy.

 
11171
Thumbnail