Ειδικά Σχέδια: Ανακοίνωση ΥΠΟΙΚ για ενστάσεις – Μέχρι 18 Ιουνίου

Το ΥΠΟΙΚ καλεί τους αιτητές να υποβάλουν την ένστασή τους εγκαίρως

Το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει ότι η περίοδος υποβολής ενστάσεων, αναφορικά με το Ειδικό Σχέδιο Κρατικής Χορηγίας σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους, (συμπεριλαμβανομένων των Ιδιωτικών Φροντιστηρίων, Ωδείων και άλλων σχολών), τερματίζεται στις 18 Ιουνίου 2021.

Ως εκ τούτου, οι εν δυνάμει αιτητές, καλούνται να υποβάλουν την ένστασή τους εγκαίρως μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected], καθώς μετά την καταληκτική ημερομηνία δεν θα γίνεται αποδεκτή προς εξέταση οποιαδήποτε ένσταση.

 
24947