Είναι η ταβέρνα / εστιατόριο που πας με πιστοποίηση Taste Cyprus;

80 επιχειρήσεις μέχρι σήμερα είναι πιστοποιημένες - Πως μπορείς να πιστοποιήσεις τη δική σου επιχείρηση

Το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση της ιστοσελίδας www.delightfulcyprus.com στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, στα πλαίσια αναβάθμισης του Συμφώνου Ανάδειξης Κυπριακής Γαστρονομίας «Taste Cyprus», ενός σήματος πιστοποίησης που επιβεβαιώνει και επιβραβεύει τη συμμόρφωση  επιχειρήσεων σε συγκεκριμένα και κοινά αποδεκτά ποιοτικά κριτήρια. 

Κύριοι στόχοι του Υφυπουργείου, στα πλαίσια της πιστοποίησης αυτής, είναι η προβολή της κυπριακής οινο-γαστρονομίας, η ανάδειξη τοπικών προϊόντων και επιχειρήσεων, η ποιοτική αναβάθμιση σχετικών υπηρεσιών, η διαμόρφωση νέας γαστρονομικής συνείδησης και η μετεξέλιξη της Κύπρου σε προορισμό γαστρονομικών εμπειριών. 

Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν είναι η απόκτηση ενός αξιόπιστου και ανταγωνιστικού εργαλείου προβολής, η διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος και των υπηρεσιών τους, η δωρεάν προβολή από το Υφυπουργείο Τουρισμού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η λήψη συμβουλευτικής υποστήριξης για τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων.

Με το Σήμα «TASTE CYPRUS DELIGHTFUL JOURNEYS» μπορούν να πιστοποιηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας και επιθυμούν να γίνουν πρεσβευτές της γαστρονομικής ταυτότητάς της: 

1) Εστιατόρια και ταβέρνες (τόσο εντός όσο και εκτός ξενοδοχειακών επιχειρήσεων).
2) Επισκέψιμες μονάδες παραγωγής τοπικών προϊόντων διατροφής.
3) Καταστήματα πώλησης τοπικών προϊόντων διατροφής.

Επί του παρόντος έχουν πιστοποιηθεί πέραν των 80 επιχειρήσεων, περιγραφή των οποίων υπάρχει στην ιστοσελίδα. Επί της ευκαιρίας αυτής τo Υφυπουργείο Τουρισμού προσκαλεί και άλλες επιχειρήσεις που επιθυμούν και εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες να αιτηθούν απόκτηση του Σήματος στη σελίδα 
(https://www.delightfulcyprus.com/aitisi-apoktisi-simatos/), διαδικασία που δεν συνεπάγεται οποιοδήποτε οικονομικό κόστος, αλλά προσφέρει σημαντικά οφέλη όπως αυτά περιγράφονται πιο πάνω.

Τέλος, σημειώνεται ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού θα προχωρήσει άμεσα σε πιστοποιήσεις εστιατορίων και με τα Σήματα Πιστοποίησης (Labels) “Cyprus Breakfast” και “Vegan-Friendly”, που επίσης προωθούνται στα πλαίσια της αναβάθμισης και του εμπλουτισμού της γαστρονομικής εμπειρίας που προσφέρει ο προορισμός.

 
21620