Εισηγήσεις Εργολάβων Οικοδομών για στήριξη του τομέα κατασκευών

Το υπόμνημα που κατέθεσαν στον ΠτΔ

Σειρά εισηγήσεων για λήψη μέτρων στον κατασκευαστικό τομέα στο πλαίσιο της επανεκκίνησης και μετριασμού των επιπτώσεων της νόσου του κορωνοϊού στον κλάδο, υπέβαλε η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ).
 
Η ομοσπονδία έδωσε στη δημοσιότητα υπόμνημα που κατέθεσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τη χάραξη στρατηγικής επανεκκίνησης της οικονομίας.

>>>Διαβάστε ακόμη: Ο πρώτος τομέας που θα επωφεληθεί από την άρση των μέτρων<<<

Μεταξύ άλλων, η ΟΣΕΟΚ εισηγείται αναπροσαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας των εργοταξίων αποκλειστικά για το θέμα κορωνοϊός, έτσι ώστε να ικανοποιεί τις σημερινές συνθήκες, άρση του περιορισμού του αριθμού εργαζομένων σε εξωτερικούς χώρους εργοταξίων, εφόσον τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας και αύξηση του επιτρεπομένου αριθμού εργαζομένων σε εσωτερικούς χώρους σε αναλογία 1 εργαζόμενο κάθε 25 τ.μ. οικοδομής.
 
Εισηγείται ακόμη την εφαρμογή κλιμακωτού ωραρίου εργασίας, έτσι ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός στην προσέλευση και αποχώρηση εργατοτεχνιτών, κίνητρα για επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας και παράλληλη επαναλειτουργία των παρεμφερών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων όπως, των προμηθευτών δομικών υλικών, των κατασκευαστών ετοίμου σκυροδέματος, ασφαλτικού σκυροδέματος, των ηλεκτρομηχανολόγων, των κατασκευαστών αλουμινίου, πελεκάνων και άλλων.

Ενδιαφέρει και αυτό: Σημαντικές συσκέψεις στο Προεδρικό για επανεκκίνηση οικονομίας 

 Η ΟΣΕΟΚ προτείνει ακόμη υλοποίηση αναπτυξιακών έργων που έχουν προσφοριοδοτηθεί και άμεση προκήρυξη νέων έργων, ως κατ΄ εξοχήν μέτρο στήριξης του Κατασκευαστικού Τομέα, για αποφυγή μαζικών απολύσεων και άμεση πληρωμή των ενδιάμεσων πιστοποιητικών πληρωμής με μέγιστο χρόνο των 30 ημερών.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Σύμφωνα με την ΟΣΕΟΚ θα πρέπει να δοθεί παράταση χρόνου, τουλάχιστον 2 μηνών ή/και για όλο το διάστημα της εφαρμογής των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του ιού COVID – 19, καθώς και επαναλειτουργία των Κρατικών Υπηρεσιών, των Αρμοδίων και Αναθετουσών Αρχών ή/και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου / Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τη διεκπεραίωση των προαπαιτούμενων εγκρίσεων / πιστοποιήσεων / αδειοδοτήσεων, για την έναρξη κατασκευαστικών εργασιών.
 
 Ως μέτρα στήριξης της ρευστότητας, η ΟΣΕΟΚ εισηγείται επιστροφή του Φ.Π.Α. που οφείλεται προς τους Εργολάβους από το Κράτος, εντός 1 μηνός από την υποβολή της σχετικής αίτησης, καθώς και φορολογικές ελαφρύνσεις για τα αρχικά στάδια επανεκκίνησης του Κατασκευαστικού Τομέα.
 
Ειδικότερα, πρόκειται μηδενικό συντελεστή Φ.Π.Α. για την αγορά ακίνητης περιουσίας / οικοπέδου, για περίοδο 18 μηνών, μηδενικό συντελεστή για τα μεταβιβαστικά τέλη κατά την αγορά του ακινήτου και μείωση Μείωση του ποσοστού Φόρου Εισοδήματος, τόσο του Εταιρικού, όσο  και του Μετοχικού για τα οικονομικά έτη 2019 – 2020 και παραχώρηση χρονικού περιθωρίου (2 μηνών) για την καταβολή πληρωμών προς  το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το  Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Φόρου Εισοδήματος) και το Τμήμα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.
 
 Εισηγείται, τέλος, τραπεζιτικές ελαφρύνσεις για τον Κατασκευαστικό Τομέα με άμεση αύξηση κατά 20% των ορίων χωρίς την υποβολή επιπρόσθετων στοιχείων από την επιχείρηση, καθώς επίσης άμεση έγκριση και εφαρμογή του σχεδίου δανείων στις επιχειρήσεις με κρατικές ενισχύσεις.

ΚΥΠΕ

 
13024
Thumbnail