Εκδίδει πράσινο ομόλογο η Κύπρος – Ανακοίνωση Υπ. Οικονομικών

Κατά τη σημερινή (7/4) του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση από την Κυπριακή Δημοκρατία ενός πράσινου/βιώσιμου ομολόγου και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών να προχωρήσει  με όλη την απαραίτητη προεργασία για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος αυτού, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. 

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, τα πράσινα/βιώσιμα ομόλογα αποτελούν ένα χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο προσελκύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους διεθνείς επενδυτές και η χρήση του από την Κυπριακή Δημοκρατία θα προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα καθώς θα προσφέρει πρόσβαση σε νέους επενδυτές και θα αυξήσει το ενδιαφέρον στις διεθνείς κεφαλαιαγορές για τις εκδόσεις της Δημοκρατίας και θα διευρύνει τις χρηματοδοτικές επιλογές του κράτους.

Το Υπουργείο Οικονομικών συμπληρώνει στην ανακοίνωση του πως η επιλογή προώθησης του χρηματοδοτικού αυτού εργαλείου υποδηλώνει την βούληση και προσήλωση του κράτους σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα και αναπόσπαστο μέρος της προσπάθειας για μετάβαση στην πράσινη οικονομία και την επίτευξη των οικολογικών στόχων του Κράτους στα πλαίσια των πολιτικών της Ε.Ε.

Το Υπουργείο Οικονομικών - όπως σημειώνεται - θα προχωρήσει σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες στις απαραίτητες ενέργειες για την επιτυχή ολοκλήρωση του εγχειρήματος αυτού.