Εκκαθαρίσεις: Αλλάζει τρόπο η επαλήθευση χρέους με πρόταση νόμου

Με την ισχύουσα νομοθεσία το χρέος δύναται να επαληθευτεί μέσω ταχυδρομείου– Θέλουν πιο σύγχρονες και ταχύτερες μεθόδους

UPT: Ολομέλεια: Αποφάσισε αλλαγή στον περί Πτώχευσης Νόμο

Πρόταση νόμου σχετικά με τον «περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους κα. Ειρήνη Χαραλαμπίδου και κ. Χρύση Παντελίδη, συζητήθηκε σε δύο συνεδρίες της Επιτροπής Οικονομικών που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Μαΐου και στις 6 Ιουνίου 2022.

Η πρόταση νόμου αναμένεται να οδηγηθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Πέμπτης (9/6).

Ποιος ο σκοπός της πρότασης νόμου 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Πτώχευσης Νόμου, ώστε να παρασχεθεί εξουσία στο δικαστήριο να διατάζει τη διαφοροποίηση της διαδικασίας επαλήθευσης χρεών, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, κατόπιν αιτήματος του επίσημου παραλήπτη ή του διαχειριστή, σε ό,τι αφορά φυσικά πρόσωπα, ή του εκκαθαριστή, σε ό,τι αφορά αφερέγγυες εταιρείες. 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την υπό αναφορά πρόταση νόμου, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, χρέος δύναται να επαληθευτεί, στα πλαίσια διαδικασίας εκκαθάρισης, με την παράδοση ή την αποστολή μέσω ταχυδρομείου, με προπληρωτέα επιστολή, στον επίσημο παραλήπτη ή στον διαχειριστή ένορκης δήλωσης που επιβεβαιώνει το χρέος.  

Χαραλαμπίδου: Το δικαστήριο πρέπει να επιτρέπει εναλλακτικές μεθόδους επαλήθευσης χρέους

Να πούμε ότι στο στάδιο της συζήτησης της πρότασης νόμου, η εκ των εισηγητών αυτής κα. Ειρήνη Χαραλαμπίδου δήλωσε ότι, επειδή οι υφιστάμενες διαδικασίες εκκαθάρισης βασίζονται σε πεπαλαιωμένες και χρονοβόρες πρακτικές, οι οποίες προκαλούν ταλαιπωρία, κόστος και απώλεια χρόνου τόσο για τους πιστωτές όσο και για τους εκκαθαριστές, κρίθηκε αναγκαία η κατάθεση της υπό αναφορά πρότασης νόμου, ώστε το δικαστήριο να μπορεί να επιτρέπει εναλλακτικές, σύγχρονες, ταχύτερες και αποτελεσματικότερες μεθόδους επαλήθευσης χρέους, με τις οποίες να απλοποιηθούν και να επιταχυνθούν οι εν λόγω διαδικασίες.

Περαιτέρω, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται να υποβοηθηθεί η εκκαθάριση οικονομικών οντοτήτων, όπου υφίσταται μεγάλος αριθμός πιστωτών ή και μικρό ποσό οφειλής έναντι των πιστωτών, όπως είναι η περίπτωση εκκαθάρισης της Λαϊκής Τράπεζας.