Εκποιήσεις: Τι αλλάζει στον βασικό νόμο με την πρόταση του ΔΗΚΟ

Διασφαλίζεται το δικαίωμα του ενυπόθηκου οφειλέτη σε δικαστική προστασία κατά την διαδικασία της εκποίησης

Η Ολομέλεια της Βουλής κατά τη σημερινή έκτακτη συνεδρία της, έκανε αποδεκτή την αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, αναφορικά με το νομοθέτημα που επιχειρούσε την χαλάρωση του πλαισίου που διέπει τις εκποιήσεις, αφού πρώτα υπερψήφισε συμβιβαστική πρόταση που κατέθεσε το ΔΗΚΟ και η οποία τυγχάνει της στήριξης του Υπουργού Οικονομικών, Χάρη Γεωργιάδη.

Ειδικότερα η πρόταση νόμου του ΔΗΚΟ πέρασε οριακά από την Ολομέλεια με 26 ψήφους υπέρ, 23 εναντίον και 1 αποχή, ενώ η αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας έγινε αποδεκτή, επίσης, οριακά, με 27 ψήφους υπέρ και 23 ψήφους εναντίον.

>>> ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΩΣ ΕΞΕΛΙΧΘΗΚΕ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ <<<


Σε ό,τι αφορά την πρόταση νόμου του ΔΗΚΟ που ψηφίστηκε σε νόμο, αυτή επιχειρεί την τροποποίηση του «περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου», ώστε να θεσμοθετηθούν πρόνοιες που να διασφαλίζουν το δικαίωμα του ενυπόθηκου οφειλέτη σε δικαστική προστασία κατά τη διάρκεια υπό εξέλιξη διαδικασίας εκποίησης ενυπόθηκου ακινήτου.

Ειδικότερα, και βάσει της εισηγητικής έκθεσης, η πρόταση προβλέπει όπως, πέραν των ήδη προβλεπόμενων λόγων καταχώρησης έφεσης σε επαρχιακό δικαστήριο για παραμερισμό της ειδοποίησης σκοπούμενης πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου, θεσμοθετηθεί ως επιπρόσθετος λόγος τέτοιας έφεσης και η περίπτωση που πιστωτικό ίδρυμα αρνήθηκε να προσέλθει ή δεν προσήλθε ως όφειλε σε διαδικασία αναδιάρθρωσης πιστωτικής διευκόλυνσης βάσει των διατάξεων της νομοθεσίας για τη σύσταση και λειτουργία του ενιαίου φορέα εξώδικης επίλυσης διαφορών χρηματοοικονομικής φύσεως αναφορικά με τις αναδιαρθρώσεις πιστωτικών διευκολύνσεων.

Περαιτέρω και σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, εφόσον ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος αποφανθεί ότι υπάρχει παράβαση από πιστωτικό ίδρυμα των προνοιών του κώδικα συμπεριφοράς για τον χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, ο ενυπόθηκος οφειλέτης σε συνέχεια της διεξαχθείσας ενώπιον του χρηματοοικονομικού επιτρόπου διαδικασίας, θα έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση σε αρμόδιο δικαστήριο για την έκδοση απαγορευτικού διατάγματος αναστολής της σκοπούμενης πώλησης.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, σύμφωνα με την έκθεση, κρίνεται ότι συμβάλλουν στην προστασία των καλώς νοουμένων συμφερόντων εκείνων των ενυπόθηκων οφειλετών που έχουν τη βούληση και την πρόθεση να προβούν σε αναδιάρθρωση των δανειακών τους διευκολύνσεων, αλλά οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις αντιμετωπίζουν την απροθυμία ή και την αδιαλλαξία των πιστωτικών ιδρυμάτων να προσέλθουν με ειλικρινή πρόθεση σε διαδικασίες αναδιάρθρωσης για την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων επ’ ωφελεία των δανειοληπτών συμμορφούμενα με τον τρόπο αυτό απόλυτα με τις απορρέουσες από την οικεία οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας για τη διαχείριση καθυστερήσεων υποχρεώσεις τους.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Συναφώς, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποτελούν ουσιαστικά νέα νόμιμη και ειδικότερη βάση έκδοσης απαγορευτικού διατάγματος πέραν της υφιστάμενης βάσει του άρθρου 32 του περί δικαστηρίων νόμου παρεχόμενης στον δανειολήπτη δυνατότητας να αιτηθεί την έκδοση απαγορευτικού διατάγματος όπως και πέραν της υφιστάμενης στην οικεία νομοθεσίας περί μεταβιβάσεως και υποθηκεύσεως ακινήτων δυνατότητας καταχώρισης έφεσης στο Επαρχιακό Δικαστήριο για παραμερισμό της ειδοποίησης της σκοπούμενης πώλησης νοουμένου ότι ο ενυπόθηκος οφειλέτης έλκει προηγουμένως εξασφαλίσει απαγορευτικό διάταγμα.

 
16443