Εκστρατεία επιθεώρησης στη Μεταλλουργική Βιομηχανία

Ο ψηλός δείκτης συχνότητας εργατικών ατυχημάτων ώθησε προγραμματισμό εκστρατείας επιθεωρήσεων

Ο ψηλός δείκτης συχνότητας εργατικών ατυχημάτων σε δραστηριότητες της Μεταλλουργικής Βιομηχανίας ώθησε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας να προγραμματίσει, τον μήνα Νοέμβριο, τη διεξαγωγή εκστρατείας επιθεωρήσεων σε υποστατικά της βιομηχανίας.

Σε ανακοίνωση που μεταδίδεται από το ΓΤΠ αναφέρεται ότι η εκστρατεία σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις κυριότερες αιτίες των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών σε εργαζόμενους, καθώς και επικίνδυνων συμβάντων που συμβαίνουν στην εν λόγω βιομηχανία, οι οποίες περιλαμβάνουν την πτώση από ύψος, τη σύνθλιψη/παγίδευση σε επικίνδυνα μέρη μηχανημάτων και την επαφή με θερμές ουσίες ή αντικείμενα.

>>> ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΣ - ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF <<< 

Σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων σε σχέση με την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία των εργαζομένων και η διασφάλιση δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

Η εκστρατεία αποσκοπεί πιο συγκεκριμένα στον έλεγχο συμμόρφωσης των εργοδοτών με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας για την παροχή τεκμηριωμένης εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας, εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, τον καθορισμό και την εφαρμογή, με βάση τη γραπτή εκτίμηση κινδύνου, μέτρων προστασίας και πρόληψης για τους κινδύνους που προέρχονται από τα επικίνδυνα μέρη μηχανημάτων και εξοπλισμών, τις αναθυμιάσεις ή σκόνες, τον θόρυβο, την κοπή και συγκόλληση μετάλλων, τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, τις εργασίες βαφής, καθώς και για τους κινδύνους που προκύπτουν από τις εργασίες που εκτελούνται σε χώρους εργασίας/υποστατικά εκτός των υποστατικών των υπό επιθεώρηση εργοδοτών (π.χ. ανέγερση μεταλλικών κατασκευών σε εργοτάξια).

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Για σκοπούς πληροφόρησης, κατάλογος των σημείων ελέγχου μαζί με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις των βασικών κινδύνων και μέτρων προστασίας και πρόληψης, στα οποία εστιάζεται η φετινή εκστρατεία, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Επίσης, στην ιστοσελίδα υπάρχει διαθέσιμο σχετικό ενημερωτικό υλικό.

Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τους Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλ. 22405612 και 22405615 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

(ΚΥΠΕ)
 

 
10450
Thumbnail