Έκτακτο Χριστουγεννιάτικο δώρο / Ποιοι θα πάρουν περισσότερα ευρώ

 Το Υπουργικό αποφάσισε να δώσει Χριστουγεννιάτικο δώρο / Ποιοι οι δικαιούχοι

Έκτακτο Χριστουγεννιάτικο Μποναμά αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο όπως δοθεί σε συγκεκριμένη μερίδα πολιτών, σύμφωνα με δήλωση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου της κυβέρνησης, Παναγιώτη Σεντώνα μετά το πέρας της συνεδρίασης.

Το έκτακτο Χριστουγεννιάτικο δώρο, όπως ανέφερε, θα επευθύνεται στους λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, στους χαμηλοσυνταξιούχους και σε και σε άλλους βοηθούμενους από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

H συνολική δαπάνη θα ανέλθει στα €17.538.000. και είναι αυξημένη σε σχέση με το 2019 που ήταν στα €16.347.000.

Πιο συγκεκριμένα:

α) Στους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που είναι δικαιούχοι κατά το Δεκέμβριο 2020, θα παραχωρηθεί ποσό που αντιστοιχεί στο 80% των βασικών αναγκών της οικογένειας τους για το μήνα Δεκέμβριο 2020, με τον τρόπο που αυτές υπολογίζονται με βάση το ελάχιστο καλάθι διαβίωσης, όπως αυτό προνοείται στην περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Νομοθεσία.

β) Στους λήπτες Δημόσιου Βοηθήματος, θα παραχωρηθεί ποσό που αντιστοιχεί στο 80% των βασικών αναγκών της οικογένειας τους για το μήνα Δεκέμβριο 2020, με τον τρόπο που αυτές υπολογίζονται με βάση το ελάχιστο καλάθι διαβίωσης   όπως αυτό προνοείται στην περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Νομοθεσία.

γ) Σε δικαιούχους του Σχεδίου Ενίσχυσης Νοικοκυριών Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα, οι οποίοι δεν είναι δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ή δημοσίου βοηθήματος, θα παραχωρηθεί ποσό ίσο με το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου του μηνός Δεκεμβρίου 2020 με ελάχιστο ποσό τα €100.

δ)      Στους εγκλωβισμένους, θα παραχωρηθεί ποσό ίσο με το επίδομα εγκλωβισμένου του μηνός Δεκεμβρίου 2020.

ε)        Στα παιδιά εγκλωβισμένων τα οποία διαμένουν στις κατεχόμενες περιοχές και φοιτούν στο Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου, θα παραχωρηθεί ποσό ίσο με το επίδομα που θα τους παραχωρηθεί για το μήνα Δεκέμβριο 2020.

στ)     Στις πολύτεκνες μάνες που είναι δικαιούχοι του «Σχεδίου Παροχής Επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας» θα παραχωρηθεί πόσο ύψους €100 έκαστη».

Οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα:
Υπουργικό:Θα επεκταθεί η επιδότηση σε φοιτητές - παιδιά προσφύγων
Το ΥΣ ενέκρινε τον περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμο 2020
Έκτακτο Χριστουγεννιάτικο δώρο / Ποιοι θα πάρουν περισσότερα ευρώ
Υπουργικό: Θα δοθούν τίτλοι ιδιοκτησίας σε πρόσφυγες
Επενδύσεις στα ορεινά: Πιο ελκυστικά μέτρα αποφάσισε το ΥΣ

 
13289